ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
สันทนาการและการบันเทิง
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
กระท่อม และบังกะโล
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

วัด ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
tag วัดกระดังงา
วัดกระดังงา

ประวัติ วัดกระดังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 17 ตรว. อาคารเสนาอาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 11 ม.ยาว 18.5 ม. ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 ม. ยาว 16 ม. สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2506       วัดกระดังงา สร้างเป็นวัดครั้งแรกก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เคยเจริญรุ่งเรือง  ต่อมาสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ ถูกโจรมลายูปล้นทรัพย์และเผาผลาญวัดวาอารามต่าง ๆ  วัดนี้ก็ถูกทำลายและกลายเป็นวัดร้างไป ต่อมา ปี พ.ศ.2152 ออกขุนเทพตำรวจมาเป็นเจ้าเมืองพัทลุง(จะทิ้งพระ) สั่งให้ทำกา..

 

อ่านต่อ

tag วัดกลาง
วัดกลาง

  วัดกลาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2424 มีที่ดินตั้งวัด 13 ไร่ 84 วา ทำเนียบเจ้าอาวาส    1.สมภารแท่น  ธรรมทินโน   พ.ศ.2424 - 2445   2.เจ้าอธิการแก้ว  ธรรมรังสี     พ.ศ.2446 - 2462   3.พระครูพุ่ม  ธรรมมิโย          พ.ศ.2463 - 2470   4.พระครูรักษ์  เกสโร               พ.ศ.2471 - 2480   5.พระครูวิบูลสาธุกิจ              ..

 

อ่านต่อ

tag วัดพังเถียะ
วัดพังเถียะ


 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com