ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
การคมนาคม
 

 

 

 

 

วัด ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
tag วัดสันติวราราม
วัดสันติวราราม

วัดสันติวราราม ตั้งอยู่ที่บ้านพรุใหญ่ ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีถนนเพชรเกษมเป็นทางคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2499กุฎิสงฆ์วัดสันติวราราม เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492โดยมีพระมหาปิ่น ชลิโต (พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์) เดินทางมาสอนศีลธรรมแก่ประชาชน นายย่อง วิศาล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสร้างวัดในที่ดินของเจ้าเมืองตะกั่วทุ่ง พร้อมกับนางโบย ณ นคร เป็นผู..

 

อ่านต่อ

tag วัดมาตุคุณาราม
วัดมาตุคุณาราม

วัดมาตุคุณาราม ตั้งอยู่ที่บ้านกระโสม ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 1 ต. กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวาพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ระหว่างคลองกระโสม และคลองถ้ำ ซึ่งไหลมาบรรจบกันไหลลงสู่ทะเลที่โละปายี้ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี-อุโบสถ บูรณะ พ.ศ. 2524 มีมุขหน้าหลังคา 2ชั้นสร้างตั้งแต่สมัยพระตะกั่วทุ่ง (ถิน) หอประชุม สร้าง พ.ศ. 2524 ศาลาร่วมใจ สร้าง พ.ศ2525-ปูชนียวัตถุ มีพระป่าเลไลย์1องค์ พระปางสมาธิ 1 องค์ และพระปางมารวิชัยอีก 1 องค์สร้างวัดเมื่..

 

อ่านต่อ

tag วัดถ้ำสุวรรณคูหา
วัดถ้ำสุวรรณคูหา

วัดสุวรรณคูหานี้ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า "วัดถ้ำ" เป็นวัดที่ น่าสนใจและมีความสำคัญ ที่สุดของจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทางโบราณคดีในบริเวณที่ตั้งวัดมีภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาลูกนี้มีถ้ำใหญ่น้อยหลายแห่ง ถ้ำที่สำคัญได้แก่ถ้ำใหญ่ ถ้ำแจ้ง ถ้ำมือและถ้ำแก้ว ถ้ำใหญ่อยู่ตอนล่างสุด เวลาเข้าถ้ำจะต้องผ่านถ้ำนี้ก่อนเสมอ มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำอื่น กว้างประมาณ 20 เมตรเศษ ยาวประมาณ 40 เมตรเศษ พื้นถ้ำเรียบ เพดานโค้งครึ่งวงกลมเหมือนประทุนเรือ ตลอดความยาวของถ้ำประดับตกแต่งด้วยกระเบื้อง ถ้..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com