ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
เบเกอรี่
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัททัวร์
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
tag  มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม
 มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม

มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม ชื่อไทย บางชีเหล้า อิหม่าม สมเดช หมั่นการ คอเต็บ เกษม บิลอับดุลล่าห์ บิหลั่น ดนัย ดาดา วันจดทะเบียน 1950-01-01 อายุมัสยิด 61 ปี ความยาวอาคาร 10 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร จำนวนความจุ 200 คน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 มัสยิดลีวาอุ้ลอิสลาม กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com