ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
tag มัสยิดเกาะหมากน้อย
มัสยิดเกาะหมากน้อย

มัสยิดเกาะหมากน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๗ มีพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย ศาสนิกชนในเขตบริการ ๔๐๐ คน มีนายดลหล้อ เหมพิทักษ์ เป็นอิหม่าม นายอับดลก็เดช กองสิน คอเต็บ และนายยะโกบ สินโต บิหลั่น กิจกรรมเด่นที่ดำเนินการของมัสยิด เช่น ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จัดอบรมเยาวชนในช่วงเดือนรอมฎอน..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com