ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

มัสยิด ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
tag มัสยิดบ้านคลองเหีย
มัสยิดบ้านคลองเหีย

มัสยิดบ้านคลองเหีย ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเสบ บุญสบ มีเนื้อที่ ๒ งาน อิหม่ามมัสยิดท่านแรกชื่อ นายสิน งานแข็ง คอเตบคนแรกชื่อนายเปีย ทำนากล้า และมีนายแอ ชำนินา เป็นบิลาน หลังจากที่นายสินได้ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประชาชนในหมู่บ้านได้เลือก นายหะสัน ชลหัสถ ขึ้นดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า๒๗ปีมัสยิดบ้านคลองเหียเป็นมัสยิดแห่งแรกๆในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่เป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนในการทำพิธีทางศาสนาเพราะด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นเกาะทำให้การก่อสร้างมัสยิดเ..

 

อ่านต่อ

หน้า : 1

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com