ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา คำว่ายะลาหรือยาลอนั้น เป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่า "ยาโลร์" ซึ่งแปลว่า "ลาย" (ลายพาดกลอน) ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว มีบุรุษนายหนึ่งที่มือทั้งสองข้างเป็นลายเหมือนลายของเสือนำพรรคพวกกลุ่มหนึ่งมาสร้างเมืองยาลอ ซึ่งการสร้างเมืองครั้งนั้นมีการตวงชั่งน้ำ และปรากฏว่าพื้นที่บ้านยาลอนี้เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็เลยขนานนามว่า "เมืองของเจ้าลาย" หรือ "เมืองของยาโลร์" และกลายมาเป็นบ้านยะลาในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันยังคงเห็นซากกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่บางส่วน เรียกว่า "ลูวากอตอ"
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็นพื้นที่ที่มีสภาพราบลุ่มสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ เหมาะสำหรับการทำนา
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,023 คน และจำนวนหลังคาเรือน 536 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. โรงเรียนประถมศึกษา
2. สถานีอนามัย
3. สวนสาธารณะ
4. มัสยิด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
6. ลานกีฬา
7. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com