ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเปาะเส้งตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2373 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองยะลา เป็นที่ราบและมีเนินเขา คำว่า "เปาะเส้ง" เพี้ยนมาจากคำว่า "พ่อไอเสง" เล่ากันว่า ในตำบลนี้มีครอบครัวชาวจึนอยู่ครอบครัวหนึ่ง มีลูกชายชื่อ "เบอเสง" สามีภรรยาคู่นี้ เป็นผู้มีอัธยาศัยดี ราษฎรที่มาหาของป่าและตัดไม้นำไปขาย จะมาขอน้ำดื่มและหยอกเย้าเล่นกับลูกชายเสมอ จนเป็นคำกล่าวกันติดปากเมื่อพบกันว่า "ไปบ้านพ่อของไอเฮง" "ไปดื่มน้ำบ้านพ่อไอเฮง" ภาษามลายูพื้นเมืองจะพูดว่า "เปาะบือเฮง" และเพี้ยนมาเป็น "เปาะเส้ง" จนทุกวันนี้
   
สภาพทั่วไปของตำบล เป็น 1 ใน 13 ตำบลของอำเภอเมืองยุลา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยะลาไปทางทิศตะวันตก 9 กิโลเมตร มี 4 หมู่บ้าน ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2540 พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรด ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ จรด ตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก จรด ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,415 คน เป็นชาย 1,733 คน เป็นหญิง 1,682 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวนยางพารา ค้าขาย
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล สุสานที่ฝังศพเจ้าเมืองยะลา หมู่ที่ 1
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com