ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
ศิลปะหัตถกรรม
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา ความเป็นมาของตำบลสะเตงนอก เมื่อก่อนพื้นที่ของตัวเมืองยะลามีชื่อเรียกว่าสะเตง และมีพื้นที่กว้างใหญ่มากยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงแบ่งพื้นที่ของ ต.สะเตงนอกออกมาส่วนหนึ่งและพื้นที่ส่วนหนึ่งจะอยู่วงข้างในเรียกว่า สะเตงในหรือสะเตง ส่วนพื้นที่ที่แบ่งจากสะเตงที่อยู่วงนอกเรียกว่า สะเตงนอกซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ในปัจจุบันตำบลสะเตงนอกมีจำนวนประชากรมาก จึงได้แบ่งเขตการปกครองเพิ่มเป็น 13 หมู่บ้าน
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ประมาณ 3 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด 24.5 พื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบเนินสูง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย บางส่วนใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร และบางหมู่บ้านได้ถูกกำหนดเป็นเขต
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต เขาตูม อ ยะรัง จ ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ อบต บุดี, อบต บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต วังพญา อ รามัน จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 26,275 คน และจำนวนหลังคาเรือน 8,647 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดตรีมิตร 
2. วัดเวฬุวัน 
3. วัดสวนใหม่ 
4. วัดหลักห้า
5.ศูนย์ดะวะห์
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com