ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
อาหารและเครื่องดื่ม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 

 
ประวัติความเป็นมา เดิมมีชื่อว่าตำบลฮาลา อยู่ในอำเภอยะรม ในสมัยอดีต ซึ่งชาวหมู่บ้านฮาลา เป็นชาวมลฑลปัตตานีได้ลี้ภัยการเมืองอพยบมาอาศัยในป่าลึก สมัย รัชกาลที่ 5 ต่อมาได้มีการอพยบอีกในปี 2495 เพราะได้รับการคุกคามจากโจรคอมมิวนิสต์มาลายา ทางราชการจึงได้อพยบชาวบ้านฮาลามาอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำปัตตานี ส่วนที่มาของชื่อตำบลอัยเยอร์เวง นั้น “เวง” เดิมเป็นชื่อของชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี บริเวณกิโลเมตรที่ 29 ถนนสายยะลา-เบตง โดยมักจะเป็นที่พักของผู้เดินทาง (มีเพียงบ้านหลังเดียวในสนัยนั้น) สวนคำว่า “อัยเยอร์” เป็นภาษามาลายูแปลว่า สายน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล "อัยเยอร์เวง" 

 

   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลอัยเยอร์เวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเบตง 32 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยะลา 100 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 476,875 ไร่หรือ 818.72 ตารางกิโลเมตร
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อ.ปึงกาลันชูลู และอ.ชูลูเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฮูลูเปรัค รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และอ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย และอ.ระแงะ จ.นราธิวาส
   
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,938 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,765 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
 อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
 อาชีพเสริม ทำสวนผัก ไม้กวาดดอกหญ้า
 
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1) อบต.อัยเยอร์เวง
2) ป่าบาลาฮาลา
3) บ่อน้ำพุร้อนนากอ
4) น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9
5) หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10
6) หมู่บ้านฮารา
7) นิคมสร้างตนเองอำเภอเบตง
8) หน่วยพิทักษ์ป่าพระปรมาภิไท ส่วนที่ 2 ป่าบาลา-ฮาลา
9) ร.ร บ้านอัยเยอร์เวง
10) ร.ร. บ้านใหม่วันครู (2503)
11) ร.ร บ้านวังใหม่
12) ร.ร บ้านธารมะลิ
13) น้ำตกสอยดาว ม.7
14) น้ำตกสายมาเลย์ ม.8
15) น้ำตกน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com