ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 

 
ประวัติความเป็นมา คำว่า "ปันหยี" แปลว่า "ธง" มาจากภาษาอินโดนีเซีย ในอดีตมีครอบครัวชาวชวา หรือชาวอินโดนีเซีย 3 ครอบครัว หนึ่งในนั้น มี "โต๊ะนาบู" เป็นผู้นำการอพยพออกมาหาที่ทำกินใหม่ ตกลงกันว่าหากใครพบที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์ ให้ปักธงไว้
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะอยู่กลางทะเล จำนวน 3 หมู่บ้าน อีกหนึ่งหมู่บ้านอยู่ติดชายฝั่ง พื้นทีทั้งหมด 11,080 ไร่เศษ หรือคิดเป็น 17 ตารางกิโลเมตร เป็นหมู่บ้านพัฒนาปานกลาง รายได้เฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลตากแดด 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่าวพังงา ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ่าวพังงา
   
จำนวนประชากรของตำบล ประชากรทั้งสิ้น 4,022 คน แบ่งเป็นชาย 1,999 คน และหญิง 2,023 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรอง คือ ค้าขาย ,รับจ้างทั่วไป และ ทำการเกษตร
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. บ้านกลางน้ำ
2.ภูเขาเขียน
3.ภูเขาหมาจู
4.อุทธยานแห่งชาติอ่าวพังงา
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com