ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
ประเภทศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
รายชื่อมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

 

 

 

 

ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 

 
ประวัติความเป็นมา เนื่องจากพื้นที่ของตำบลเทพกระษัตรีเป็นค่ายเมืองเก่าสมัยเมื่อพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง ซึ่งสมัยนั้ยเจ้าเมืองถลางได้เสียชีวิต คุณย่ามุกและคุณย่าจันได้ร่วมกันรบจนชนะพม่า ดังนั้นในพื้นที่ของบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายรบชนะพม่า จึงได้ชื่อว่าตำบลเทพกษัตรี ตามชื่อของย่าจัน ซึ่งได้รับพระราชทานนามมา ซึ่งปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แบบ คือ มีองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี
   
สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลเทพกระษัตรีตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 19 กม. ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองเล็ก ๆ ไหลผ่านระบายน้ำออกสู่ทะเล
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลไม้ขาว และทะเลอันดามัน
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลศรีสุนทร
ทิศตะวันออก ติดกับเทือกเขาพระแทว ตำบลป่าคลอก
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลเชิงทะเล และตำบลสาคู
   
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 11,807 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,209 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ค้าขาย, รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, เกษตรกรรม
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. วัดพระนางสร้าง
2. วัดพระทอง
3. วัดม่วงโกมารภัจ
4. อุทยานแห่งชาติ (น้ำตกโตนไทร)
5. ศาลเจ้าแม่หลักเมือง
6. ท่าเทียบเรือแหลมทราย
7. วัดเมืองใหม่
8. หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนน
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com