ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
สิ่งอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลอ่างทอง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแหลมดิน บ้านหินลาด บ้านอ่างทอง บ้านตะเกียน บ้านมะขาม และบ้านเกาะพะลวย
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสมุย
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ จรด ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก จรด ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก จรด ทะเล
   
จำนวนประชากรของตำบล ประชากร 7,750 คน ชาย 3,651 คน หญิง 4,099 คน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย 
อาชีพเสริม บริการ(บ้านเช่า/บังกาโล)
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะสมุย
3. ส่วนราชการต่างๆ 
4. โรงพยาบาล
5. ห้องสมุดประชาชน
6. น้ำตกหินลาด
7. สวนสัตว์

   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com