ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูล ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์ และศาสนา
โรงแรม / ที่พัก
โรงแรม รีสอร์ท และสปา
กระท่อม และบังกะโล
การคมนาคม
 

 

 

 

 

ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะพะงัน อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะพะงัน เป็นอำเภอที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะเต่า อยู่ห่างจากจังหวัดไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทยประมาณ 100 กม. เกาะพะงันมีการตั้งถิ่นฐานมากกว่า 100 ปี วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวสวนมะพร้าว ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองไชยา และเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ ตำบลเกาะพะงันประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท้องศาลา หมู่ 2 บ้านในสวน หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน หมู่ 4 บ้านวกตุ่ม หมู่ 5 บ้านโฉลกบ้านเก่า หมู่ 6 บ้านหินกอง หมู่ 7 บ้านโฉลกหลำ หมู่ 8 บ้านศรีธนู
   
สภาพทั่วไปของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ภูเขา และชายหาด มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน และยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
   
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ทะเล (ด้านเกาะเต่า)
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเล (ด้านเกาะสมุย)
   
จำนวนประชากรของตำบล จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,047 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,716 หลังคาเรือน
   
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน/ไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ประมงชายฝั่ง (ปลาหมึก)
   
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
   
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :
   

 

 

 

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com