จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

การคมนาคม   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  การเดินทางไปสงขลา

การเดินทางไปสงขลาโดยรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อำเภอปากท่อ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จนถึงชุมพร แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอทุ่งสง จนถึงจังหวัดพัทลุง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง แล้วขับต่อไปจนถึงอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร โดยรถประจำทางมีรถโดยส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.บ้านพรุ
ต.บ้านพรุ

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทาง ถนนกาญจนวณิช จากอำเภอหาดใหญ่ถึงตำบลระยะทาง 12 กม.  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.น้ำน้อย
ต.น้ำน้อย

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : ตำบลน้ำน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหาดใหญ่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร - มีถนนสายรอง 3 สาย คือ ถนนสายบ้านน้ำน้อย – ท่านางหอม ,โครงการท่านางหอม - มีถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนกาญจนวนิช และ ถนนลพบุรีราเมศวร์/บ่อโพธิ์ -บ้านควนหิน  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.ท่าข้าม
ต.ท่าข้าม

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : เดินทางโดยถนนสาย รพช. จาก อำเภอหาดใหญ่ ระยะทาง 16 กม.  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.ทุ่งตำเสา
ต.ทุ่งตำเสา

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ด้วยทางหลวงหมายเลข 407 แล้วแยกไปตามเส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ประมาณ 13 กิโลเมตร  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.ทุ่งใหญ่
ต.ทุ่งใหญ่

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : ระยะทางอำเภอถึงตำบลใช้เส้นทางถนนกาญจวนิช ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.ฉลุง
ต.ฉลุง

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม สายหาดใหญ่-รัตภูมิ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.คลองอู่ตะเภา
ต.คลองอู่ตะเภา

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : จากที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ มีถนนลาดยางถึงตำบลระยะทางประมาณ 6 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาทีปัจุบันมีรถวิ่งผ่านตำบลคือรถหาดใหญ่- ปากพะยูน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.พะตง
ต.พะตง

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้ถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเส้นนี้จะตัดผ่านสถานที่สำคัญของตำบลหลายแห่ง เช่น สถานีตำรวจ โรงเรียน เทศบาล คลินิก ระยะทางจากอำเภอหาดใหญ่ถึงตำบลพะตงประมาณ 28 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที มีรถโดยสารผ่านตลอด  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ต.คลองแห
ต.คลองแห

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล การเดินทางเข้าสู่ตำบลได้หลายเส้นทาง ถนนสายหลักที่ตัดผ่านตำบล คือ ถนนลพบุรีราเมศ  ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com