จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  เกาะน้ำรอบ
เกาะน้ำรอบ

เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 7 และ 8 เป็นพื้นที่ชายฝั่งที่ประชาชนในพื้นที่นิยมใช้เป็นที่พักผ่อน ซึ่งขณะนี้ อบต.วัดขนุน กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่เรื่อย ก็ต้องติดตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลวัดขนุนกันต่อไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหนองหอย
วัดหนองหอย

วัดหนองหอย   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2420 สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2445 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22 เมตร ยาว 28 เมตร เกี่ยวกับการศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนวัดหนองหอยขึ้นในที่ดินวัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2466 โดยการอุปการะของหลวงพ่ออินทจันทสโร เจ้าอาวาสวัดหนองหอย โดยเริ่มแรกใช้ ศาลาการเปรียญว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดแม่ลาด
วัดแม่ลาด

วัดแม่ลาด  ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ลาด หมู่ที่ 3ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9ไร่ 1งาน 8 ตารางวา อาณาเขตบริเวณวัดกว้าง 80 เมตร ยาว180 เมตร มีรั้วกั้นโดยรอบพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร โครงสร้างคอน กรีต ศาลาการเปรียญกว้าง 14.50 ยาว 20.50 เมตร โครงสร้างไม้ กุฎีสงฆ์ จำนวน 7 หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และมีสุสานด้วย วัดแม่ลาดสร้างขึ้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลากับบ่อน้ำ (หลาแลนหรือบ่อแลน)
ศาลากับบ่อน้ำ (หลาแลนหรือบ่อแลน)

ศาลากับบ่อน้ำ (หลาแลนหรือบ่อแลน) เป็นศาลาและบ่อน้ำเก่าแก่ ในอดีตศาลาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหลังเสร็จสิ้นการทำนา หรือหลบแดด ส่วนบ่อน้ำใช้เป็นที่อาบน้ำ และใช้เป็นน้ำดื้มน้ำใช้ของชาวบ้านหมู่ที่ 3 และบริเวณใกล้เคียง ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดเพชรลีลาศ
หาดเพชรลีลาศ

หาดเพชรลีลาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การเดินทาง ใช้เส้นทางถนน รพช. สายหาดแก้ว-ม่วงงาม ถนนทางเข้าหาดเพชรลีลาศตรงข้ามกับวัดเลียบ หาดเพชรลีลาศ เป็นหาดซึ่งมีสภาพธรรมชาติ ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งานชักพระ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดบางเรือนาค
หาดบางเรือนาค

หาดบางเรือนาค ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นชายหาดที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางใช้เส้นทางสาย รพช. หาดแก้ว - ม่วงงาม ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดบางหอย
หาดบางหอย

หาดบางหอย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การเดินทางใช้เส้นทางถนนสาย รพช. หาดแก้ว-ม่วงงาม สภาพชายหาดยังคงเป็นแบบธรรมชาติ ชาวบ้านใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สระน้ำโคกสระหมู่ที่ 5
สระน้ำโคกสระหมู่ที่ 5

สระน้ำโคกสระหมู่ที่ 5  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนารังนก
วัดนารังนก

วัดนารังนก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ ริมคลองอู่ตะเภา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 ศิลปกรรมทีสำคัญ คือ อุโบสถที่มีรูปแบบโครงสร้างทรงสูงหลังคา 2 ชั้น มีลวดลายประดับปูนปั้นรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนกอยู่บริเวณหน้าบัน ภายในผนังอุโบสถวาดภาพจิตรกรรมชุดพุทธประวัติ ส่วนศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. 2445 หน้าบันเป็นลวดลายรูปสัตว์และดอกไม้ต่างๆ และกุฎิสงฆ์ทรงไทยสร้างด้วยไม้มีหลักคากระเบื้องสีแดงแบบโบราณ วัดนารังนก ได้ร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโพธิธรรมาราม
วัดโพธิธรรมาราม

วัดโพธิธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 บ้านนาลิง ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยที่นา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค. 1 เลขที่ 3/2498 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2498สร้างขั้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2442 สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีขุนประดิษฐ์ ไวยโร เป็นหัวหน้าชาวบ้านร่วมใจกันสร้างวัด..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com