จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า
ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550 หลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งชนเผ่ามอแกนได้อยู่อาศัยมาหลาย ชั่วอายุคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ จัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่ามอแกน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่อธิบายความเป็นชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนายห้อง กล้าทะเล ผู้แทนมอแกนบ้านทุ่งหว้าเป็นผู้ดูแล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์วัฒนธรรมมอแกลนทับตะวัน
ศูนย์วัฒนธรรมมอแกลนทับตะวัน

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550 หลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ โดยการจัดแสดงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่ามอแกลน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตที่อธิบายความเป็นชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่ามอแกลนได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันมีนางสาวอรวรรณ หาญทะเล ผู้แทนมอแกลนบ้านทับตะวันเป็นผู้ดูแล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์
สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ งานวันลอยกระทง งานประเพณีกินเจ และกิจกรรมอื่นๆ ทางวัฒนธรรม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์
สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์

เป็นสถานที่จัดแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมสันทนาการและจัดงานประเพณีท้องถิ่นประจำปีของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้แก่ พิธีตักบาตรทำบุญวันขึ้น ปีใหม่ งานบวงสรวงพระนารายณ์ งานวันเด็ก และกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ภายในบริเวณสวนสาธารณะประดิษฐานประติมากรรมรูปเคารพพระนารายณ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชา ปัจจุบันเทศบาลเมืองตะกั่วป่าได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชนและพื้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านหัวสวน
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนบ้านหัวสวน

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน บ้านหัวสวน ตำบลแม่นางขาว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นรวมตัวกันสร้างสังคมแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน ในการปลูกฝังความเป็นไทยและวิถีชีวิตที่เหมาะสม เพื่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลผลิตของชุมชน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการบูรณาการร่วมกันทั้งความคิดและการปฏิบัติงาน โดยมี นายวีระ-ศักดิ์ สินสัจธรรม เป็นประธานศูนย์ มีคณะกรรมการบริหารศู..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา
ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และด้านมรดกทางธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ และเสริงสร้างคุณภาพ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ยั่งยืน ความสำเร็จของโครงการ จะเป็นการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ
สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ

สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ ตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านน้ำเค็ม ห่างจากตัวอำเภอตะกั่วป่าประมาณ 7 กิโลเมตร จัดสร้างในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ คอนกรีตโค้งคล้ายรูปคลื่น ผิวหินขัดสีดำ และจะมีช่องมองทะลุกำแพงไปเห็นเรือประมงที่ได้รับความเสียหายจาก คลื่นยักษ์สึนามินำมาตั้งไว้ ส่วนอีกด้านหนึ่ง เป็นกำแพงเฉียงปูอิฐสลับกับกระเบื้องเซรามิก และมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตสลักบนแผ่นป้ายทองเหลืองติดบนกระเบื้องเซรามิก สวนอนุสรณ์สถานสึนามิ ตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านน้ำเค็ม ห่างจากตัวอำเภ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เรือตรวจการณ์ ๘๑๓
เรือตรวจการณ์ ๘๑๓

เรือตรวจการณ์ ๘๑๓ (บุเรศผดุงกิจ) สังกัด ส.รน.๑ กก.๘ บก.รน. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สร้างโดยบริษัท มาร์ซัน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ตัวเรือสร้างด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ เกรด ๕๐๘๓ ความยาวตลอดลำ ๘๐.๘๕ ฟุต ความกว้างกลางลำ ๑๙.๔๐ ฟุต กินน้ำลึก ๖ ฟุต ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ก่อนเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เรือตรวจการณ์ ๘๑๓ (บุเรศผดุงกิจ) จอดอยู่ในทะเลบริเวณหน้าโรงแรมลาฟลอรา ห่างจากฝั่งประมาณ ๑ ไมล์ทะเล ความรุนแรงของคลื่นยักษ์สึนามิที่ซัดถล่ม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เรือประมงเกยตื้นบ้านน้ำเค็ม
เรือประมงเกยตื้นบ้านน้ำเค็ม

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิซัดถล่มบ้านน้ำเค็ม ขณะนั้นเรืออวนดำ ๒ ลำ ชื่อ “กฤษณะสาคร” (สีฟ้า) กำลังจอดติดเครื่องยนต์เทียบท่า ป.ทรงพล และ “ศรีสมุทร” (สีส้ม) จอดอยู่ที่ปากร่องน้ำเค็ม แรงของคลื่นสึนามิได้ซัดพาเรือกฤษณะสาครเข้าสู่ใจกลางหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือออกไปประมาณ ๑ กิโลเมตร และซัดเรือศรีสมุทรเข้ากระแทกกับแพโพธิ์น้อย ผ่านเข้าไปในย่านชุมชน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนจำนวนมาก เมื่อความแรงของคลื่น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม
สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม

สืบเนื่องจากเหตุการณ์พิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ทำให้สวนสาธารณะบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ ได้รับความเสียหายทั้งหมด พันเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกส่วนหน้า (ในขณะนั้น) ได้มีแนวความคิดที่จะปรับปรุงสวนสาธารณะที่เสียหายให้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยได้รับการสนับสนุนทุน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com