จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดธาตุคีรีเขต
วัดธาตุคีรีเขต

สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.ศ. 2436 แต่เดิมคงเป็นเพียงที่พักสงฆ์สำหรับพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี ชาวบ้านเรียก “วัดลุ่ม” หรือวัด “ตลาดใต้” มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ โกศทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุคีรีเขต” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ส.ค 2462 ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัตยากรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่า..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเจริญรมณาวาส
วัดเจริญรมณาวาส

ตั้งอยู่บ้านกะไหล หมู่ที่ 4ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ควนดินสูง มีลักษณะเป็น 3ชั้น อาคารเสนาสนะ-อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2442 อุโบสถหลังเดิมศิลปะจีน ปัจจุบันสร้างอุโบสถหลังใหม่แล้ว-ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2470 โครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก ยกพื้น-หอฉัน สร้าง พ.ศ. 2500 โครงสร้างยกพื้นปูน ฝาผนังใช้สังกะสี เสาคอนกรีต กุฏีสงฆ์ จำนวน 8หลัง โครงสร้างครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารไม้ 4หลัง สำหรับป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดดอน
วัดดอน

ตั้งอยู่บ้านดอน หมู่ 4ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ สภาพแวดล้อมเป็นที่สวนและที่นาของชาวบ้านในท้องถิ่น อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี-อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2525 โครงสร้างเสาไม้ พื้นคอนกรีต หลังคามุงสังกะสี-ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2513 โครงสร้างเสาไม้ ฝาก่ออิฐต่อด้วยกระเบื้องเรียบ มุงสังกะสี พื้นคอนกรีต-กุฏิสงฆ์ จำนวน 9หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 5หลัง เ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดดิตถาราม
วัดดิตถาราม

ตั้งอยู่เลขที่ 63บ้านท่าอยู่ หมู่ที่ 2ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมมีลำคลองน้ำไหลผ่านและมีสวนชาวบ้านอยู่โดยรอบ อาคารเสนาสนะ มี-อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2508 โครงสร้างก่ออิฐถือปูน ศิลปะแบบจีน-ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2521ทรงไทยประยุกต์-กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้-ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นวัดดิตถาราม สร้างเมื่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนากลาง
วัดนากลาง

ตั้งอยู่เลขที่ 87 บ้านหล่อยูง ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9 ไร่ 1ตารางวา อาคารเสนาสนะ มี-อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ โครงสร้างเป็นอาคารไม้ทั้งหมดวัดนากลาง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 เดิมมีนามว่า “วัดหล่อยูง” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดนากลาง” เมื่อปี พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2476 มีโรงเรียนประถมศึกษาของหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย มีอา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมาตุคุณาราม
วัดมาตุคุณาราม

วัดมาตุคุณาราม ตั้งอยู่ที่บ้านกระโสม ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 1 ต. กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวาพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ระหว่างคลองกระโสม และคลองถ้ำ ซึ่งไหลมาบรรจบกันไหลลงสู่ทะเลที่โละปายี้ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี-อุโบสถ บูรณะ พ.ศ. 2524 มีมุขหน้าหลังคา 2ชั้นสร้างตั้งแต่สมัยพระตะกั่วทุ่ง (ถิน) หอประชุม สร้าง พ.ศ. 2524 ศาลาร่วมใจ สร้าง พ.ศ2525-ปูชนียวัตถุ มีพระป่าเลไลย์1องค์ พระปางสม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราษฎร์โยธี
วัดราษฎร์โยธี

วัดราษฎร์โยธีตั้งอยู่เลขที่ 50บ้านนากลาง ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 9ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ มี อุโบสถ์ โครงสร้างคอนกรีต ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2499 โครงสร้างเป็นอาคารไม้ วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 โครงสร้างเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 7หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1หลังวัดราษฎร์โยธี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2491 นายแสดง วิเศษ ได้รับมอบ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราษฎร์สโมสร
วัดราษฎร์สโมสร

วัดราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ที่บ้านโตนดิน หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 27 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงและราบลุ่มที่ตีนเนิน สภาพแวดล้อมมีที่สวนชาวบ้าน และมีลำคลองหุบเหวลึก อาคารเสนาสนะมี-อุโบสถ หอฉัน กุฏีสงฆ์วัดราษฎร์สโมสร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยมีพระอธิการหีด พุทฺธรกฺขิโต นำชาวบ้านสร้าง เดิมนามว่า “วัดโตนดิน” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดราษฎร์สโมสร” ในปี พ.ศ. 2486 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดลำธาร
วัดลำธาร

วัดลำธาร ตั้งอยู่เลขที่ 48 บ้านลำวะ หมู่ที่ 8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 19ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม เดิมเป็นที่เนินสูง ภายหลังได้ปรับเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีลำธาร 2 สาย มารวมกัน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ สร้าง พ.ศ. 2513 ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2500 กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถรวมทั้งพระพุทธรูปอื่น ๆ ทั้งหมด 8องค์วัดลำธาร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415 ต่อมาย้ายมาสร้างวัดใหม่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสันติวราราม
วัดสันติวราราม

วัดสันติวราราม ตั้งอยู่ที่บ้านพรุใหญ่ ถ.เพชรเกษม หมู่ที่ 4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 16 ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีถนนเพชรเกษมเป็นทางคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. 2499กุฎิสงฆ์วัดสันติวราราม เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492โดยมีพระมหาปิ่น ชลิโต (พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์) เดินทางมาสอนศีลธรรมแก่ประชาชน นายย่อง วิศาล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสร้างวัดในที่ดิน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com