จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดโฆสิตาราม
วัดโฆสิตาราม

วัดโฆสิตาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านกะปง หมู่ที่ ๒ ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมมีเนินเขาเป็นเนินสูงๆ รอบบริเวณวัด มีอุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ก็ได้บูรณะอีกครั้งหนึ่ง ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัยได้อัญเชิญมาจากสหภาพพม่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนารายณิการาม
วัดนารายณิการาม

วัดนารายณิการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ บ้านเหล หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ พื้นที่วัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ วัดนารายณิการาม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ เดิมเรียกว่า “วัดเหล” ตามชื่อบ้าน โดยมีนายนาค นายตั้นฉิ้ว แซ่ตัน บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปาโมกข์
 วัดปาโมกข์

วัดปาโมกข์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านปากพู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขตที่ตั้งวัดกว้าง ประมาณ ๔๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างเป็นอาคารไม้สร้างแบบชั่วคราว ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคาร ๒ ชั้น วัดปาโมกข์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๒ ระยะแรกๆ มีพระสงฆ์น้อยบ้างมากบ้าง หรือ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดอินทภูมิ
วัดอินทภูมิ

วัดอินทภูมิ ตั้งอยู่ที่บ้านปากถัก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่บนควน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญแบบถาวร กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง หอฉัน ฌาปนสถาน ศาลาบำเพ็ยกุศล และสุสาน วัดอินทภูมิ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ...

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดรมณีย์
วัดรมณีย์

วัดรมณีย์ตั้งอยู่ที่ บ้านรมณีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕๐ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร โครงสร้างคอนกรีต เครื่องบนเป็นไม้ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ วัดรมณีย์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยมีพระครูวิริยพรต (เข้ง)เจ้าคณะอำเภอตะกั่วป่าขณะนั้น ได้นำประชาชนสร้างวัดนี้ขึ้น เป็นระยะแรก ๆ สร้างเสนาสนะเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปากคลอง
วัดปากคลอง

วัดปากคลอง ตั้งอยู่ที่บ้านปากคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีภูเขาเรียกกันว่าภูเขาแม่ยายใกล้ที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะต่างๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๔ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ อีก ๑ หลัง และมีโรงครัวอีก ๑ หลังด้วย วัดปากคลอง สร้างขึ้นเมื่อประมา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านอ่าวมะขาม
มัสยิดบ้านอ่าวมะขาม

มัสยิดบ้านอ่าวมะขาม จัดตั้งขึ้นโดยสรรพบุรุษ ได้ร่วมเสนอชื่อบุคคลในหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการดำเนินการมัสยิด เมือ พ.ศ. 2537 โดยได้ดำเนินกิจกรรมพิธีละหมาดทุกวันศุกร์ จัดสอนอัลกุรอาน จัดสอนศาสนาให้แก่มุสลิมี และมุสลีมะห์ จัดงานการกุศล และจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ผู้นำศาสนาคือ นายหรงเรต เสล่ราษฎร์ และได้เข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ศาสนสถานมัสยิดบ้านอ่าวมะข าม เมื่อปี 2554..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมณีศรีมหาธาตุ
วัดมณีศรีมหาธาตุ

วัดมณีศรีมหาธาตุ เป็นวัดสังกัดมหานิกาย สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยคหบดี (นายสุรศักดิ์ มณีศรี ครอบครัว) เป็นผู้สร้างถวาย ต่อมาปี พ.ศ. 2548 ได้รับการประกาศตั้งวัด และปี 2553 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สิ่งสำคัญในศาสนสถาน ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหาร รูปหล่อพ่อท่านคล้าย และพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้ง เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูสิริธีราภรณ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประพาสประจิมเขต
วัดประพาสประจิมเขต

วัดประพาสประจิมเขต เดิมชื่อ วัดถ้ำพุงช้าง ตั้งอยู่บ้านหัวช้าง โดยเขตเทศบาลตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ที่ได้ชื่อว่าวัดถ้ำพุงช้าง เพราะที่ตั้งวัด อยู่ติดกับเขาช้าง ซึ่งมีถ้ำที่พุงของเขาช้าง และมีน้ำไหลตลอดปี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโคกสวย (วัดโคกซวย)
วัดโคกสวย (วัดโคกซวย)

เดิมเรียก”วัดโคกซวย”ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น”วัดโคกสวย” เนื่องจากชาวบ้านเข้าใจว่าคำว่า “ซวย” ไม่ดีจึงได้เปลี่ยนชื่อเพื่อให้มีความหมายเป็นสิริมงคล แท้จริงแล้วคำว่า “ซวย” หมายถึง ไม้ตะเคียนซวย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 เจ้าอาวาสรูปแรกคือพ่อท่านรักษ์ สิ่งสำคัญในศาสนสถาน ได้แก่ อุโบสถหลังเก่าพระประธานในอุโบสถพร้อมด้วยพระอัครสาวก รูปเหมือนพระครูสิริวัฒนกิจ (..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com