จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดควนกะไหล
วัดควนกะไหล

วัดควนกะไหล เป็นวัดที่พระยาบริสุทฅธิ์โลหะภูมินทราธิบดี (ถิน) เจ้าเมืองตะกั่วทุ่ง เป็นผู้สร้างอุทิศให้แก่มารดา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2339 เมื่่อแรกสร้างไม่ปรากฎหลักฐานใด สิ่งสำคัญในศาสนสถาน อุโบสถ ศาลาการเปรียญ พิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลกะไหล และเข้าร่วมโครงการลานบุญ ลานปัญญา ศาสนสถานวัดควนกะไหล ปี 2554 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำ ได้แก่ งานวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานปฏิบัติธรรม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชนาธิการาม
วัดชนาธิการาม

วัดชนาธิการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๙๗ ตารางวา โดยมีท่านหอม เป็นผู้ริเริ่มสร้าง เดิมชื่อว่า "วัดสำนักปรุ" เนื่องจากบริเวณวัดมีต้นปรุใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ เป็นที่พักผ่อนในการสัญจรไปมาของประชาชนทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๖ ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดชนาธิการาม" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไสเสียด
วัดไสเสียด

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2467 โดยท่านหีด (ฉายาไม่ปรากฏ) เป็นชาวตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ต่อมาเจ้าคณะอำเภอทับปุดในสมัยนั้น เห็นว่าควรตั้งวัดที่บ้านไสเสียด เพื่อประชาชนจะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ชาวบ้านจึงไปนิมนต์ท่านหีด เดิมจำพรรษาอยู่ที่วัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มาเป็นเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเหลือในการจัดตั้งวัดในระยะแรกเริ่มมี นายลอย ทองนพ นายชาม ทองกวม และนายเอียด ทองนพ เมื่อจัดตั้งวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิโครธาราม (วัดไทรเลียบ)
วัดนิโครธาราม (วัดไทรเลียบ)

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 โดยพ่อท่านพรหม ไม่ทราบฉายาเป็นผู้จัดตั้งวัดขึ้น ในพื้นที่สวนร้างของผู้ใดไม่ปรากฏ ระยะเริ่มแรกของการสร้างวัดได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจาก นายทิม อารีการ กำนันตำบลทับปุดในสมัยนั้น และนายคาว ไม่ทราบนามสกุล เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดไทรเลียบ” ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2593 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดนิโครธาราม” แต่ให้คงความหมายเดิมอยู่หมายถึงต้นไทร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2510 การศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางเสียด
วัดบางเสียด

วัดบางเสียด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระอธิการเคลือบ จิตตาวิโล และมีประวัติความเป็นมาตามที่ผู้ผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณร้อยปีเศษที่ผ่านมามีพระเขมรรูปหนึ่งไม่ปรากฏนาม ได้ธุดงค์มาจากไหนไม่มีใครทราบ เมื่อท่านมาถึงหมู่บ้านนี้ เห็นทำเลเหมาะในการประพฤติและการปฏิบัติธรรมเพราะในท่ามกลางหมู่บ้านมีป่าไม้ร่มรื่นสงบเย็นสบาย มีลำธารน้ำไหลตลอดทุกฤดูกาลมีต้นไม้สีเสียดแผ่กิ่งก้าน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)

เดิมเรียก “วัดบางเหรียง” ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2453 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2477 เมื่อ พ.ศ. 2486 เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดราษฎร์อุปถัมภ์” เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ต่อมา พ.ศ. 2536 สร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 3 เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระแดง อ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทักษิณาวาส
วัดทักษิณาวาส

วัดทักษิณาวาส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๗ โดยพระยาบริรักษ์ภูธร (ขำ ณ นคร) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นผู้สร้าง เดิมมีนามว่า “วัดใต้ควน” ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดทักษิณาวาส” คงมีความหมายใกล้เคียงกับนามเดิม วัดทักษิณาวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๙ ไร่ ๗๒ ตารางวา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประชุมโยธี
วัดประชุมโยธี

วัดประชุมโยธี เป็นพระอารามหลวง เดิมชื่อวัดควน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ได้ชื่อวัดควนเพราะสถานที่ตั้งวัดอยู่บนเนินติดภูเขา ที่ตั้งวัดอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือของภูเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา และได้ปักเขตวิสุง คามสีมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ส่วนด้านการศึกษา ได้เปิดสอนธรรมแก่พระภิกษุ – สามเณรทุกปี ทุกวัดในละแวดใกล้เคียง เป็นสำนักสอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเทพ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสราภิมุข (วัดสระ)
วัดสราภิมุข (วัดสระ)

วัดสราภิมุข หรือวัดสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดสระและมีพระราชบัญชาให้พระยาบริรักษ์ภูธรสวามิภักดิ์ (ขำ ณ นคร) เจ้าเมืองพังงา บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งนี้ โดยพระราชทานนามว่า “วัดประพาสประจิมเขต” วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองพังงา และเป็นสถานที่ประกอบพิธี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดกลางพังงา
มัสยิดกลางพังงา

มัสยิดกลางพังงา เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๕ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ พื้นที่ให้บริการ บ้านชายค่าย หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง หมู่ที่ ๓ บ้านถ้ำน้ำผุด และบ้านถนนใหม่ มีสัปบุรุษในเขตบริการ จำนวน ๕๙๕ คน อิหม่ามคือนายหมาด ยมโดย คอเต็บ คือ นายไกรยุทธ จันทรสุ และบิหลั่น คือ นายณรงฤทธิ์ จันทรสุ ซึ่งนอกเหนือจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาดใน ๕ เวลาของทุก ๆ วันแล้ว มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์อบรมศาสนาอิสล..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com