จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดมงคลสุทธาวาส
วัดมงคลสุทธาวาส

วัดมงคลสุทธาวาส มีประวัติความเป็นมา คือ เดิมวัดมงคลสุทธาวาสชื่อวัดลุ่ม เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยไหน ใครเป็นผู้สร้างยังสืบไม่ได้ วัดตั้งอยู่ริมคลองพังงา ทางทิศตะวันตกอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา สังกัดมหานิกาย โบราณวัตถุของวัด มีพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระที่สร้างมานาน องค์พระก่อด้วยอิฐปูนปางมารพิชัย ๓ องค์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดพังงาปากีสถาน
มัสยิดพังงาปากีสถาน

มัสยิดพังงาปากีสถาน เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ทะเบียนเลขที่ ๓๙ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕ ซึ่งพื้นที่ให้บริการ ถนนใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านนบปริง และบ้านชายค่าย ศาสนิกชนในเขตบริการ จำนวน ๖๖ คน มีนายประเสริฐ ไตรบุญ เป็นอิหม่าม นายหั้มตะ ยอมใหญ่ เป็นคอเต็บ และนายสมปอง ช่วยเจริญเป็นบิหลั่น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดมะปริง
วัดมะปริง

วัดมะปริง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วัดมะปริง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๕ ซึ่งมีพระสมเด็จเจ้าสองพี่น้องธุดงค์โปรดสัตว์มาปักกรดอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เดิมเป็นที่ของนายฮง ได้ถวายที่ดินแปลงนี้แก่สมเด็จเจ้าและช่วยกันบุกเบิกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่นั้นมาพระสมเด็จเจ้าเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดมะปริงเป็นคนแรก สังกัด มหานิกาย โบราณสถานของวัดที่สำคัญ เช่น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดเกาะหมากน้อย
มัสยิดเกาะหมากน้อย

มัสยิดเกาะหมากน้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงาเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๙๒ ทะเบียนเลขที่ ๑๗ มีพื้นที่ให้บริการ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย ศาสนิกชนในเขตบริการ ๔๐๐ คน มีนายดลหล้อ เหมพิทักษ์ เป็นอิหม่าม นายอับดลก็เดช กองสิน คอเต็บ และนายยะโกบ สินโต บิหลั่น กิจกรรมเด่นที่ดำเนินการของมัสยิด เช่น ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จัดอบรมเยาวชนในช่วงเดื..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ที่พักสงฆ์สวนวาง
ที่พักสงฆ์สวนวาง

ที่พักสงฆ์สวนวางได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้การนำของอาจารย์เจริญ กุลวฑฺฒโน เป็นเวลา 3 พรรษาหลังจากนั้นอาจารย์บุญนพ สุทฺธสีโลผู้เป็นลูกศิษย์ของท่านที่ได้ร่วมกันบุกเบิกพัฒนามาตั้งแต่แรก ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมกันบุกเบิกงานด้านเผยแพร่ ต้องประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก แต่ก็ได้พยายามแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมา จนเป็นนที่ประจักษ์แก่ชาวบ้านทุกคนทั้งที่ใกล้และไกล และปัจจุบันก็ยังคงดำเนินการเผยแพร่ธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้การนำของอาจารย์บุญนพ สุทฺธส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านคลองเหีย
มัสยิดบ้านคลองเหีย

มัสยิดบ้านคลองเหีย ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายเสบ บุญสบ มีเนื้อที่ ๒ งาน อิหม่ามมัสยิดท่านแรกชื่อ นายสิน งานแข็ง คอเตบคนแรกชื่อนายเปีย ทำนากล้า และมีนายแอ ชำนินา เป็นบิลาน หลังจากที่นายสินได้ถึงแก่กรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประชาชนในหมู่บ้านได้เลือก นายหะสัน ชลหัสถ ขึ้นดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า๒๗ปีมัสยิดบ้านคลองเหียเป็นมัสยิดแห่งแรกๆในพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่เป็นศูนย์รวมของศาสนิกชนในการทำพิธีทางศาสนาเพรา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดโละโป๊ะน้อย
มัสยิดโละโป๊ะน้อย

มัสยิดโล๊ะโป๊ะน้อย แรกเริ่มได้รับการบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้างมัสยิดจาก นายอุหมาด งานแข็ง มีเนื้อที่1ไร่ได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2524 ทะเบียนเลขที่ 91 โดยมีนายม่าแอ ชำนินา ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดคนแรก จากเดิมที่มัสยิดก่อสร้างด้วยไม้ จนปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับประชาชนในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน ปัจจุบันมีนายอับดุลก้อหนี งานแข็ง ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านพรุแจด
มัสยิดบ้านพรุแจด

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบ้านพรุแจด เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2485 จากความร่วมมือของชาวบ้านหมู่ 4 กิ่งอำเภอเกาะยาว (ในสมัยนั้น) โดยการนำของนายเด็น เบ็ญอ้าหมาด ด้วยเพราะความยากลำบากในการประกอบศาสนกิจ ที่ต้องเดินทางไกล ทำให้ มัสยิดบ้านพรุแจด จึงเป็นมัสยิดหลังแรก ของหมู่บ้านและได้ทำการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อง พ.ศ. 2499 โดยได้รับการซ่อมแซมบูรณะปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. 2541 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้มาประกอบศาสนกิจในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 500 คน นับเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุดดีน
มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดนูรุดดีน ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 และได้รับการจดทะเบียนมัสยิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2536 โดยมีนายก้าเส็ม ยุคนธราภิรักษ์ ดำรงตำแหน่งอิหม่านเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบันมีนายชาญชัย นาวีว่อง ดำรงตำแหน่งอิหม่านประจำมัสยิด เป็นลำดับที่ 3 มัสยิดนูรุดดีน ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับศาสนิกชนที่มีจำนวนมากและส่วนหนึ่งก็เป็นเด็ก เยาวชนในหมู่บ้านที่เข้ามาเรียนในศูนย์อ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางวัน
วัดบางวัน

วัดบางวัน เดิมชื่อสำนักสงฆ์ชัยมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาเริ่มก่อสร้างเมื่อกลางเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีนายสถิตย์ ศรีฟ้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลบางวัน ได้ชักชวนชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมกันลสะทรัพย์และแรงงาน ซื้อที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ ของนายสมพงษ์ คงสุข ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท แล้วสร้างศาลาการเปรียญแบบทรงไทย เรือนไม้ พื้นไม้ หลังคามุงกระเบื้องขึ้น ๑ หลัง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร จุคนได้ประ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com