จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศาสนสถานมัสยิดบ้านหินลาด
ศาสนสถานมัสยิดบ้านหินลาด

มัสยิดบ้านหินลาด ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.๒๕๑๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีอิหม่ามคนแรกชื่อ นายบือราเฮง เจ๊ะเฮง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชาวบ้านประมาณ ๗,๐๐๐บาท ต่อมาได้มีการขอขึ้นทะเบียบมัสยิดในปี พ.ศ.๒๕๒๑ โดยแต่งตั้งนายยูโสบ ดารากัย เป็นอิหม่าม นายมะหลี บูญทวี เป็นคอเต็บ นายเส็ง เจ๊ะและ เป็นบิหลั่น ได้มีการต่อเติมบูรณะมัสยิดเป็นคอนกรีต โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และปัจุจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านหินลาด
ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านหินลาด

มัสยิดบ้านหินลาด ได้มีการจัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สัปบุรุษ และนักเรียน โดยใช้สถานที่ในมัสยิดเป็นที่อบรม จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนและได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการอบรมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ขนาดเล็ก ต่อมาได้ก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่โดยเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน และเมื่อพ.ศ.๒๕๔๑ ได้ขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และได้สร้างอาคาร ๒ ชั้น ๒ ห้องเรียน เพิ่มเติม ซึ่งได้รับเงินสน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปัตติการาม
วัดปัตติการาม

***วัดปัตติการาม เดิมเรียกกันว่า “วัดปะเต” ตั้งวัดนี้ขึ้นมาในราวประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระวงศ์ เป็นผู้เริ่มจัดการปลูกที่พักสงฆ์ขึ้น โดยย้ายวัดเก่าซึ่งเรียกกันว่า “วัดเหนือ” อันเป็นวัดดั้งเดิมของบ้านปะเต แต่เนื่องด้วยการเดินทางไปมาไม่สะดวกและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก ที่ดินที่มาสร้างวัดใหม่นี้อยู่ติดกับถนนสายเพชรเกษม การไปมาสะดวกแก่พุทธบริษัทที่จะทำบุญกุศล ต่อมาพระวงศ์ลาสิกขาบท พระเล็กได้มาเป็นเจ้าอาวาส อยู่ช่วงระยะหนึ่งก็ไปจากวัดนี้ ชาวบ้านจึงพร้อมใจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิคมสโมสร
วัดนิคมสโมสร

วัดนิคมสโมสร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดบางคลี เพราะตั้งอยู่ที่บ้านบางคลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2356 เป็นวัดที่สังกัดอยู่กับคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่บนเนื้อที่ 46 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ปัจจุบันมีพระครูวิสิฐศาสนการ กันตะสีโล เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งด้านการบริหารคณะสงฆ์ฐานรูป เป็นเจ้าคณะอำเภอ เป็นวัดที่มีกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอื่นเป็นประจำทุกปีรวมทั้งการจัดงานประเพณีอื่นๆ เช่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิโรธรังสี(วัดควน)
วัดนิโรธรังสี(วัดควน)

วัดนิโรธรังสี (วัดควน) เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๙๐ มีพระกัมมัฎฐาน คณะธรรมยุติได้ออกธุดงคืประกาศธรรมวินัยฝ่ายปฏิบัติและวิปัสนา มีหัวหน้าคณะ คือ พระอาจารย์อำพันธ์ จิรวฒโก สงฆ์กลุ่มนี้ได้เดินทางเข้ามาพักแรมที่บ้านท้ายเหมืองนี้ เมื่อได้เข้าพักแรมและอบรมประชาชนในละแวกนี้จนบังเกิดความเลื่อมในปฏิปทาของท่าน จึงมีผู้นิมนต์ท่านและคณะให้ประจำอยู่ ณ ตำบลแห่งนี้ ประชาชนทั้งหลายจึงได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะตั้งที่พักสงฆ์ขึ้นโดยมีนายใจ จิตใจ อดีตนายอำเภอท้ายเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประชุมศึกษา
วัดประชุมศึกษา

วัดประชุมศึกษาเป็นศาสนาสถานสังกัดกับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2443 บนเนื้อที่ 24ไร่ 80 ตารางวา โดยพระอาจารย์แดง ธัมสาโร เดิมชื่อวัดทุ่งมะพร้าว ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2469 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดประชุมศึกษา โดยมีลำดับเจ้าอาวาสดังนี้หลวงพ่อพรหมแก้ว พรหมวัณโณ รักษาการเจ้าอาวาสตังแต่ พ.ศ. 2443-2448 พ่อท่านแดง ธัมมสาโร เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2448-2490 พ่อท่านฉลอง ตั้งแต่ พ.ศ . 2531-2535 ปัจจุบันพระครูอธิการบุญรั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดลำปี
วัดลำปี

วัดลำปีตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านลำปี ก่อตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2539 สังกัดกับคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ โดยพระอาจารย์สงอน โชติวโร เจ้าอาวาสได้รับบริจาคที่ดินจากนางเกสรี แสงศรี จำนวน 14 ไร่ ให้เป็นสถานที่สร้างวัดจำนวน 9 ไร่ สวนที่เหลือ 5 ไร่ กันไว้เพื่อสร้างมูลนิธิโพธิยาลัยและสำหรับสร้างเป็นที่พักให้กับอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม ปัจจุบันวัดลำปีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดราษฎร์จึงไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสุวรรณาวาส
วัดสุวรรณาวาส

วัดสุวรรณวาส หรือ ภาษาถิ่นเรียกว่า วัดแร่ ตั้งชื่อตามภูมิประเทศที่เป็นเรือของชุมชนบ้านแร่ สังกัดกับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2311 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2378 โดยมีพระครูสังฆรักษ์ชำนาญ ญาณวโร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราชา
วัดราชา

วัดราชาเป็นวัดที่สังกัดฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2258 เป็นวัดที่เก่าแก่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น วิหารปูนและอุโบสถเก่าแก่ แต่ปัจจุบันสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่เหล่านั้นถูกทุบทำลายและสร้างเป็นอุโบสถหลังใหม่เพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2398 ปัจจุบันมีพระสมห์วิเชียร ติกขะวะโร เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดลาภี
วัดลาภี

วัดลาภีเป็นวัดที่สังกัดกับคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เดิมชื่อวัดทรายขาวก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 โดยหลวงพ่อพวยรักษาการเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2450 ได้ย้ายไปอยู่บนที่เนินซึ้งไม่เป็นที่ราบลุ่มเพราะประสบปัญหาน้ำท่วม และตั้งชื่อใหม่ว่า วัดลาภี มีความหมายว่าเป็นลาภที่มีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดราษฎร์และรับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ปัจจุบันมีพระวัลลภ โชติโย รักษาการเจ้าอาวาส แต่ชาวบ้านมัก..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com