จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  น้ำตกบริพัตร
น้ำตกบริพัตร

น้ำตกบริพัตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพระ เป็นน้ำตกหนึ่่งในสองแห่งของอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นน้ำตกเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งคนในท้องถิ่นเรียกว่า “เขาแก้ว” น้ำตกบริพัตรอยู่ไปทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ ๓๔ ของถนนยนตรการกำธร (ถนนสายรัตภูมิสตูล) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพระ อยู่ในเขตของวนอุทยานแห่งชาติ สังกัดกระทรงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทางวนอุทยานร่วมกับอำเภอรัตภูมิ ทำการปรับป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำศรีเกษร
ถ้ำศรีเกษร

"ถ้ำศรีเกษร" อีกหนึ่งถ้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยถ้ำนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขล าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 40 กิโลเมตร โดย ถ้ำศรีเกษร มีจำนวงน 3 ชั้น คือ ชั้นใต้ดิน , ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2 ภายในถ้ำมีประวัติของนางศรีเกสร ที่อาศัยอยู่เป็นเวลานับพัน ๆปี ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างภายในถ้ำที่บอกถึง เรื่องราวของนางศรีเกสร รวมไปถึงความสวยงามของหินย้อยที่สลับซับซ้อน เป็นประติม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกโตนหมากลิ้ง
น้ำตกโตนหมากลิ้ง

น้ำตกโตนหมากลิ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา "โตนหมากลิ้ง" น้ำตกขนาดเล็กซึ่งเกิดจากผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาบรรทัด หรือ "เขาแก้ว"ในภาษาถิ่น เขตพื้นที่ อบต.เขาพระ ปัจจุบันทางกลุ่มพัฒนาน้ำตกโตนหมากลิ้งกำลังทำการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและผักผ่อน เชิงน้ำตกมีซุ้มไม้ไผ่สำหรับนั่งพักผ่อน และกำลังก่อสร้างร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับู้มาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน สภาพน้ำตกโตนหมากลิ้ง เป็นน้ำตกขน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขารักเกียรติ
วัดเขารักเกียรติ

วัดเขารักเกียรติ (พระพุทธไสยาสน์) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 546 หมู่ที่ 12 บ้านเขารักเกียรติ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขา อยู่ริมเชิงเขาเลี้ยวโค้งตามภูเขา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 36 ไร่ 30 ตารางวา ตามเอกสาร ส.ค.1 เลขที่ 512498 วัดเขารักเกียรติ เดิมวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยท่านอาจารย์ทอง (สมเด็จเจ้าสมภารทอง) ได้สร้างวัดนี้ขึ้น ต่อมาเกิดศึกสงคราม วัดถูกเผา และเกิดโร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสูงทุ่งบัว
วัดสูงทุ่งบัว

วัดสูงทุ่งบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.เกาะใหญ่ ทางด้านเหนือเป็นกำแพงรับดิน นำหินขนาดใหญ่ซ้อนทับกันเป็นระเบียบ มีวิหารประดิษฐานรูปสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่และมณฑปบรรจุอัฐิสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติกิจนั่งวิปัสสนาของสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่  ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสูงเกาะใหญ่
วัดสูงเกาะใหญ่

วัดสูงเกาะใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.เกาะใหญ่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกแห่งหนึ่ง บริเวณที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมีทางขึ้นทางด้านทิศตะวันออกเป็นบันไดซีเมนต์ประมาณ 200 กว่าขั้น เคยเป็นปราสาทหิน เชื่อว่าสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่จำพรรษาที่วัดนี้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดทรายแก้ว วัดศาลาหลวงบน
หาดทรายแก้ว วัดศาลาหลวงบน

"หาดทรายแก้ว วัดศาลาหลวงบน" เป็นหาดทรายที่สวยงามมากแห่งหนึ่งด้วยทิวทัศน์ชายทะเลที่มีหาดทรายยาวเกือบ 3 กิโลเมตร ทรายเม็ดละเอียดขาวเด่น ชายหาดกว้างเหมาะที่จะเล่นน้ำ ร่มรื่นด้วยแนวสนทะเล หลังหาดเป็นลำคลองเล็กๆทอดขนานไปกับทะเลถัดไปเป็นรีสอร์ทหรูซึ่งจัดภูมิทัศน์ได้สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาตินับเป็นหาดทรายชายทะเลที่เพียบพร้อมสำหรับการพักผ่อนชมความสวยงามของธรรมชาติ หรือค้างคืนในบรรยากาศริมทะเลจะเป็นค่ำคืนที่แสนสุขคืนหนึ่งในชีวิตทีเดียว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ทวดคลองนางเรียม
ทวดคลองนางเรียม

ทวดเรียม หรือ ทวดคลองนางเรียม ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นความเชื่่อของชาวจังหวัดพัทลุง สืบเนื่องไปจนถึง ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เนื้อความในตำนานบอกเล่าว่า สมัยก่อนทวดจระเข้ชื่อ “ทวดตาขุนคำ” อยู่ครองรักกับ “ทวดนางเรียม” อย่างเป็นสุข ครั้งกาลต่อมา ทวดตาขุนคำแอบไปมีภรรยาน้อยอยู่ฝั่งระโนดรู้ถึงหูของทวดนางเรียมภรรยาหลวง นางจึงเดินทางตามสามีมาขึ้นฝั่งที่ระโนด ซึ่งการเดินทางก็ยากลำบากยิ่งนัก เนื่องด้วยไม่มีลำคลองให้ว่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดระวะ
หาดระวะ

"หาดระวะ" ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หาดระวะเป็นหาดทรายสีขาวติดกับทะเลอ่าวไทย หาดระวะวางตัวตามแนวของทะเลอ่าวไทยตามแนว เหนือ-ใต้ พื้นที่ของหาดระวะมีทิวต้นสนเรียงตัวตลอดแนว ประดับด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ซึ่งทำขึ้นเพื่อกั้นคลื่นเมื่อเกิดพายุ หาดระวะเป็นหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียด และมีสีขาว เป็นชายหาดที่มีคนมาท่องเที่ยวจำนวนมาก ถัดจากชายหาดไปมีตลาดนัดขายของในตอนบ่าย ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป ตลาดแห่งนี้เป็นจำหน่ายอาหารคราว-ห..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ชายหาดปากแตระ
ชายหาดปากแตระ

สถานที่ท่องเที่ยว จะมีชายหาดที่ยาว มีร้านจำหน่ายอาหาร และสามารถท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการบริการตกปลาในช่วงกลางคืน..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com