จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย
ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ย

ศาลเจ้าต่ายเต่เอี๋ยเป็นศาลเจ้าเก่าแก่และเป็นที่นับถือบูชาของชาวจังหวัดระนอง จากหลักฐานที่ปรากฎและพิสูจน์ได้คือป้ายศาลเจ้าฯป้ายแรก และจากการค้นคว้าหาข้อมูลจากคนเก่าคนแก่ชาวระนอง ได้เล่าว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 ประมาณ 129 ปี ซึ่งสมัยนั้นจะเป็นศาลไม้เก่า ๆ บนที่ดินประมาณ 20 ตารางวา ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2528 นายเลิศขจร เภาวิเศษ (โก้เจี้ยว) และ นายวิสุทธิ์ เสกธีระ (จ่าเหล๋ง) ได้มองเห็นความสำคัญของศาลเจ้าฯ และน่าที่จะมีการพัฒนาให้เจริญขึ้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

วันสารทเดือนสิบเป็นการทำบุญกลางเดือนสิบเพื่อนำเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคไปถวายพระ รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษของตนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ภาษาบาลีว่า "เปตชน" ภาษาชาวบ้านว่า "เปรต" ซึ่งหมายถึง ผู้ที่รับความทุกข์ทรมานจากวิบากแห่งบาปกรรมที่ทำไว้ในเมืองมนุษย์ เมื่อตายไปจึงเป็นเปรตตกนรก อดอยากยากแค้น คนข้างหลังจึงต้องทำบุญอุทิศให้ปีละครั้งเป็นการเฉพาะ สำหรับในจังหวัดระนองได้กำหนดจัดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยวัดวารีบรรพต หรือวัดบางนอนเป็นวัดหนึ่ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
พระเจดีย์ดาธุ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

พระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์รูปทรงตามแบบพม่า โดยมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีชาวพม่า ซึ่งได้ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นผู้เริ่มก่อสร้าง ต่อมาในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดระนองและหน่วยงานเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานสมโภชพระเจดีย์ดาธุขึ้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลหลักเมืองระนอง
ศาลหลักเมืองระนอง

ศาลหลักเมืองระนอง ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง ตัวศาลหลักเมืองมีลักษณะเป็นศาลาจตุรมุข ทรงไทย มียอดศาลาตามลักษณะภูมิสถาปัตย์ พระธาตุไชยา จำนวนห้ายอด มีความสูงถึงยอด 13.60 เมตร ตัวศาลมีขนาดกว้างยาวด้านละ 6 เมตร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระอุโบสถ วัดปทุมธาราราม
พระอุโบสถ วัดปทุมธาราราม

พระอุโบสถ วัดปทุมธารารามประดิษฐานอยู่ภายในวัดปทุมธาราราม ถือเป็นอาคารที่สำคัญเพื่อใช้พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การอุปสมบท หรือปฏิบัติศาสนกิจอื่น ๆ สำหรับภายในพระอุโบสถมีจิตกรรมที่สวยงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรมของวัดแห่งนี้ จะมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วิหารหลวงพ่อจัน
วิหารหลวงพ่อจัน

วิหารหลวงพ่อจัน ตั้งอยู่ในบริเวณวัดปทุมธาราราม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยเป็นที่สักการะของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะมีศิษยานุศิษย์จากพื้นที่ต่าง ๆ มากราบไหว้ สำหรับความสำคัญของหลวงพ่อจัน มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียง ดังนั้น วัดปทุมธาราราม จึงได้จัดสร้างวิหารดังกล่าวขึ้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  จุดชมวิวสุดแดนไทยฝั่งอันดามัน (ท่าเรือกระบุรี)
จุดชมวิวสุดแดนไทยฝั่งอันดามัน (ท่าเรือกระบุรี)

จุดชมวิวสุดแดนไทยฝั่งอันดามัน (ท่าเรือกระบุรี) ตั้งอยู่ในตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวอำเภอกระบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร สามารถมองเห็นประเทศพม่าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเขตพรมแดนมีระยะห่างแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำพระขยางค์
ถ้ำพระขยางค์

ถ้ำพระขยางค์ อยู่ในเทือกเขาเขตตำบลลำเลียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระบุรี 18 กิโลเมตร เป็นถ้ำขนาดเล็ก มีตำนานเก่าแก่ที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองกระบุรี มีบันไดขึ้นสู่ด้านบน สามารถทะลุออกภายนอกซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่า มีการนำเอาสมุนไพรที่หายากมาปลูกไว้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกชุมแสง หรือน้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกชุมแสง หรือน้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง อยู่ที่บ้านปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี ห่างจากเทศบาลเมืองระนอง 80 กิโลเมตร โดยจะมีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน น้ำจะไหลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงทำให้ชาวบ้านมักจะเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกสายรุ้ง”..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกโตนเพชร
น้ำตกโตนเพชร

น้ำตกโตนเพชรตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองระนอง ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 2 กิโลเมตร บรรยากาศเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับการพักผ่อน ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีความสูงถึง 11 ชั้น และน้ำไหลตลอดทั้งปี..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com