จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ตักบาตรเทโว
ตักบาตรเทโว

วัดบ้านหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านศาสนา สร้างความรักความสามัคคีของคน ในชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม โดยประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดบ้านหงาว ได้สืบทอดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่ต่างกับวัดอื่น ๆ ในจังหวัดระนอง เนื่องจากการตักบาตรเทโวของวัดบ้านหงาวมีบัดไดจากยอด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานถนนคนเดินสู่ถนนสายวัฒนธรรม
งานถนนคนเดินสู่ถนนสายวัฒนธรรม

ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯถนนคนเดินในจังหวัดระนอง เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในช่วงปี ๒๕๔๙ ซึ่งมีลักษณะการจัดงานโดยอาศัยแนวคิดจากถนนคนเดินถนนสีลม ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบ ทั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางใต้ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 626-627จะมีทางเลี้ยวขวามือบริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหงาว เป็นทางลาดยางเข้าไปประมาณ 5กิโลเมตร ป่าชายเลนหงาวเป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่ามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 2กิโลเมตร การทัศนศึกษาในเขตป่าช..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกปุญญบาล
น้ำตกปุญญบาล

น้ำตกปุญญบาล เดิมชื่อ น้ำตกเสร็จตะกวด เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำเกิดจากป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น - ป่าราชกรูดเป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีทั้งหมด 3 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 น้ำตกปุญญบาล มีน้ำไหลแรงและมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้ มีมุมถ่ายภาพที่งดงามเป็นสถานที่เหมาะสำหรับพักผ่อน มีร้านค้าร้านอาหารและห้องน้ำสะดวกสบาย ชั้นที่ 2 น้ำตกโตนไม้ไผ่ ชั้นท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกบกกราย
น้ำตกบกกราย

น้ำตกบกกรายตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-ชุมพร) ประมาณ 54 กิโลเมตร กิโลเมตรที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกกราย ประมาณ 13กิโลเมตร สภาพถนนไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อ ผ่านพื้นที่ทำไร่และป่าชื้น ระยะทางประมาณ 200เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตก น้ำตกบกกรายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ท่าเทียบเรือบางเบน
ท่าเทียบเรือบางเบน

ท่าเทียบเรือบางเบนอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแหลมสน ท่าเทียบเรือบางเบน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกหนึ่งจุด โดยจุดท่าเทียบเรือจะต้องข้ามสะพานออกไปยังท่าเทียบเรือบนเกาะ ท่าเทียบเรือบางเบนอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติแหลมสน ชายหาดบางเบน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกหนึ่งจุด โดยจุดท่าเทียบเรือจะต้องข้ามสะพานออกไปยังท่าเทียบเรือลักษณะชายฝั่งจมตัว เป็นผลให้ชายหาดตลอดแนวฝั่งแคบ มีลำน้ำสายสั้นขนาดเล็กจำนวนมาก ไหลจากที่สูงตอนในแผ่นดินไหลออกสู่ทะเลอันด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  คอคอดกระ
คอคอดกระ

คอคอตกระ บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 50 กิโลเมตร มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัด ระนอง อยู่ในเขตบ้านมะมุ ตำบลมะมุ กิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 50 ก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอยู่ในเขตอำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และอำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร อุทยานฯ มีเนื้อที่ประมาณ 417,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2542  มีสภาพป่าสมบูรณ์ สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานฯ คือ น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน  สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ช่วงที่มีน้ำมากที่สุดคือเดือนมิถุนายน สัตว์ที่น่าสนใจที่พบได้บริเวณน้ำตกหงาวได้แก่ ปูเจ้าฟ้า  ลักษณะเด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ยอดเขาพ่อตาโชงโดง
ยอดเขาพ่อตาโชงโดง

ยอดเขาพ่อตาโชงโดงเป็น ยอดภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง โดยมีความสูงวัดจากระดับน้ำประมาณ 1,000 เมตร ตั้งอยูในเขตอำเภอกะเปอร์ เมื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณดังกล่าว จะประกอบด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดที่อุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวสามารถพักแรมได้โดยสะดวกโดยการกางเต๊นท์เพื่อสัมผัสทะเลหมอกอันสวยงาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บ้านหงาว
บ้านหงาว

บ้านหงาว ตั้งอยู่ในตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สำหรับชื่อที่มาของหมู่บ้านมีเรื่องเล่าว่า เดิม หงาว เป็นตำบลเล็กๆ ที่เกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์บางส่วน และจากจังหวัดภูเก็ตมาตั้งบ้านเรือนใกล้กับทะเลและ ที่ราบริมภูเขาซึ่งสามารถทำเหมืองแร่ ทำประมง และเลี้ยงสัตว์ ได้ตามฤดูกาล รวมทั้งการติดต่อกับ ชุมชนอื่นทางเรือได้อย่างสะดวกที่สุดต่อมาชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ ชุมชนเ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com