จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดสมัยสุวรรณ
วัดสมัยสุวรรณ

วัดสมัยสุวรรณ  เป็นสถานที่ทำบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง ๆ และเป็นศูนย์รวมทางด้านขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภายในวัดมีศาสนสถานและพระพุทธรูปที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาโรงฉันโบราณ อุโบสถ เจดีย์ และหลวงพ่อเพชร ปัจจุบัน มีพระครู เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพระแสง ชัยบุรี ด้วย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดน้ำรอบ
วัดน้ำรอบ

วัดน้ำรอบหรือวัดหัววังน้ำรอบ เป็นวัดเก่าแก่และเคยเป็นวัดหลวงมาก่อน ดังปรากฏหลักฐานในจารึกวัดหัววังน้ำรอบ เมืองไชยา ในปี พ.ศ. ๒๓๗๒ มีใจความสำคัญสรุปได้ว่า“เมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นราชาภิเษกครบสามปีแล้ว จึงแต่งตั้งให้ข้าหลวงเสนาลงมาประเมินเก็บค่านาในเมืองชุมพร ไชยา และนครศรีธรรมราช ได้สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่และผู้ใหญ่บ้านได้ความว่าวัดหัววัง น้ำรอบ เคยเป็นวัดหลวง พระมหากษัตริย์ได้ทรงอุทิศเขตแดนวัดไว้ มีนาสำหรับพระพุทธรูปและพระสงฆ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดรัษฎาราม
วัดรัษฎาราม

วัดรัษฎาราม เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ เป็นวัดที่มีความร่มรื่น สิ่งแปลกไปจากวัดทั่วไป ตรงที่รั้วโบสถ์ได้ก่อสร้างโดยประดิษฐานพระพุทธรูปรายล้อม ภายในวัดได้จำลองเสมาธรรมจักรขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อสร้างขึ้น พร้อม ๆ กับการตั้งวัด ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าโบสถ์ เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมาก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหัวสวน
วัดหัวสวน

วัดหัวสวน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอพุนพิน มีความรุ่งเรืองมาในสมัยที่หลวงพ่อสมุห์ทองพิมพ์เป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อมีความชำนาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานมาก เป็นพระที่พูดน้อยไม่พูดหยาบและพูดคำไหนเป็นคำนั้น จนชาวบ้านว่าเป็นวาจาสิทธิ์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒ มีการทิ้งระเบิด ตกลงมาในวัดไม่ระเบิด แต่ลูกที่ตกนอกวัดกลับระเบิด ได้รับประกาศวิสุงคามสีมา ครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นสังกัดมหานิกาย สร้างมาแล้วประมาณ ๒๓๐ ปี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบางงอน
วัดบางงอน

วัดบางงอน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า ๑๐๐ ปี มีการพัฒนามากที่สุดในสมัยหลวงพ่อหันต์ ปภกโร (พระครูรัษฎารามคณิศร์) เป็นเจ้าอาวาส ท่านสร้างอุโบสถแทนหลังเก่าที่พังเพราะพายุ เริ่มลงมือสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้เวลาแห่งความมานะพยายามถึง ๔๑ ปี พุทธบริษัทต่างชื่นชมอุโบสถที่สูงใหญ่กว่าอุโบสถหลังอื่นในถิ่นนี้ ภายในประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย อันสงบ งดงาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดตรณาราม
วัดตรณาราม

วัดตรณาราม เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอพุนพิน เป็นวัดที่พระธรรมวโรดมได้รื้อตัวอาคารพระตำกนักสราญรมย์ ที่ประทับแรมเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๖ เสด็จเมืองไชยา มาสร้างเป็นสำนักตรณาราม คือ วัดตรณารามในปัจจุบัน เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอพุนพิน เป็นวัดที่พระธรรมวโรดมได้รื้อตัวอาคารพระตำกนักสราญรมย์ ที่ประทับแรมเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๖ เสด็จเมืองไชยา มาสร้างเป็นสำนักตรณาราม คือ วัดตรณารามในปัจจุบัน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดท่าข้าม
วัดท่าข้าม

วัดท่าข้าม  จากตำนานความเชื่อว่า พญาท่าข้าม คือขุนศึกในสมัยกรุงศรีอยุธยา นำลี้พลลงมาทางใต้ กลายร่างเป็นจระเข้ ด้วยเวทมนต์คาถา พำนักที่บ้านท่าข้าม คนท่าข้ามให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จากนิราศถลาง คำประพันธ์ของนายมี ศิษย์สุนทรภู่ ซึ่งประพันธ์ในสมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ กล่าวถึงดินแดนแถบท่าข้ามชุกชุมไปด้วยจระเข้ ถือเป็นจ้าวแห่งแม่น้ำลำคลอง“.....ถึงท่าข้ามน้ำวนเป็นก้นกระทะ เห็นขยะวนติดวารีศรีที่ท่าข้ามคนข้ามไม่เห็นมี ไม่เห็นที่คนข้ามน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสถลธรรมาราม
วัดสถลธรรมาราม

วัดสถลธรรมาราม เป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ภายในวัดมี หลวงพ่อรอด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๕๑ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถเก่า เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ถูกแรงระเบิดทำลายสะพานจุลจอมเกล้า รวมไปถึงบริเวณใกล้เคียง ทำให้ทรัพย์สินในวัดได้รับความเสียหายทั้งหมด คงมีเพียงพระพุทธรูปนี้องค์เดียวที่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ประชาชนที่เลื่อมใส ได้แวะมาสักการะหลวงพ่อรอดอยู่ไม่ขาดสาย เนื่องจากเมื่อมาสักการะแล้ว เหมือน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเกษมบำรุง
วัดเกษมบำรุง

วัดเกษมบำรุง เดิมมีชื่อว่า “วัดโคกพร้าว” ตามตำนานกล่าวกันว่ามีตาปะขาวหรือตาผ้าขาว (ผู้มีวิชาอาคม ถือศีล นุ่งขาวห่มขาว) เป็นผู้สร้างวัดขึ้น แต่ไม่ทราบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านเข้ามาตั้งหลักปักฐานทำมาหากินกันมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่โตขึ้นเป็นหมู่บ้าน มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า “หมู่บ้าน ขอ –นาย” ต่อมาเพี้ยนไปเป็น “ขนาย” ในที่สุด ส่วนวัดโคกพร้าวก็ได้เปลี่ยนมาเป็น “วัดขนาย” ตามชื่อหมู่บ้านไปด้วย วัดขนายขึ้นทะเบียนเป็..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเกษตราราม
วัดเกษตราราม

วัดเกษตราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ากระดาน วัดเกษตราราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๔สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้างและผู้บริจาคที่ดิน ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ได้แก่ พระยิ้ม พระเกตุ พระพร้อม พระเจิมพระครูสุเขตสารคุณ พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๓๑ พระเปีย ธิตวโร พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๙ และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระครูสุตวราภิยุต ปญฺญวุโธ พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน ปูชนียวัตถุ เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระยิ้ม ชาวบ้านละแ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com