จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดปราการ
วัดปราการ

วัดปราการ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าขนอน ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดปราการตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๔ เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อเรียกกันว่า“วัดละมุ”เนื่องจากตั้งอยู่กลางหมู่บ้านละมุ ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปราการ”มาจนถึงปัจจุบัน ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘.๒๔ เมตรยาว ๓๓.๔๗ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม รูปที่ ๑ พระอธิการเชื..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโกศาวาส
วัดโกศาวาส

วัดโกศาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดโกศาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๑๖๔ ประวัติความเป็นมาเมื่อสมัยศึกถลาง ทัพไทยแตกพ่ายแก่ทัพพม่า จึงหนีสงครามมาทางด้านทิศตะวันออกและพักอาศัยกันอยู่ที่บ้านทุ่งสะท้อนเดิมชื่อวัดกะเปา สืบเนื่องมาจากที่ชาวบ้านมีอาชีพหาปลาโดยใช้เครื่องมือจับปลาที่เรียกว่า กะเปา ต่อมาคณะสงฆ์ในรัชกาลที่ ๖แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ตั้งวัดซึ่งวัดกะเปาตั้งอยู่ติดกับคลอง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดถ้ำสิงขร
วัดถ้ำสิงขร

วัดถ้ำสิงขร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดถ้ำสิงขร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑ ประวัติความเป็นมามีตำนานเล่าต่อกันมาว่าครั้งสมัยอยุธยาพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งได้สาวชาวบ้านแถบนี้เป็นชายา ต่อมาน้องชายของสาวผู้นั้นบวชเป็นพระภิกษุเดินทางไปเมืองหลวงแล้วได้เข้าไปเทศน์ในวังที่พี่สาวอยู่และจำกันได้ เป็นที่ปลื้มปิติกันทั้งสองฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินได้จัดขบวนมาส่งพระภิกษุที่เป็นน้องชายของชายา ซึ่งต่อมา เรียกว่า..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดอินทราวาส
วัดอินทราวาส

วัดอินทราวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านย่านมะปราง ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดปราการ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๔ ประวัติความเป็นมา เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ วัดย่านมะปราง ผู้ดำเนินการก่อสร้างวัด ได้แก่ พระม่วง ขุนหลวงอิน ขุนหลวงวิเชียร ได้ชักชวนราษฎรที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะ เพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์ และบำเพ็ญกุศล ในสมัยนั้นวัดอินทราวาสขึ้นกับมณฑลตะกั่งป่า ต่อมาได้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสถิตย์คีรีรมย์
วัดสถิตย์คีรีรมย์

วัดสถิตย์คีรีรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๔ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดสถิตย์คีรีรมย์ ตั้งเมื่อ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๐ประวัติความเป็นมา วัดสถิตคีรีรมย์ หรือวัดเขาราหู ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาราหู สาเหตุที่เรียกเขาราหู เนื่องด้วยมีทิวเขาลักษณะคล้ายหน้าราหู มูลเหตุการณ์สร้างวัดเนื่องจาก พระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว เกสโร)เห็นว่าเขาราหูนี้ควรจะมีวัดสักแห่ง ด้วยเขาราหูเป็นเขาที่มีความสำคัญกับอำเภอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเสริมนิมิต
วัดเสริมนิมิต

วัดเสริมนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒ บ้านปากหาร ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดเสริมนิมิตร ตั้งเมื่อ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พระอธิการวัณ สงฺขรกฺขิโต เจ้าคณะตำบลบ้านยางได้สร้างขึ้นโดยให้พระ ๘ รูป มาช่วยบูรณะการบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ได้แก่ รูปที่ ๑ พระอธิการขำ คุณธมฺโมพ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๑๖ รูปท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิลาราม
วัดนิลาราม

วัดนิลารามหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดกาซีใต้ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านปากคู ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ วัดนิลาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ได้แก่ รูปที่ ๑ พระครูภัทรมุนี (พระเขียว) รูปที่ ๒ พระวัน รูปที่ ๓ พระครูสันติยาภิรมย์รูปที่ ๔ พระอธิการวีระชัย ธมมฺวุฑโฒ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดฑีฆาราม
วัดฑีฆาราม

วัดฑีฆาราม ตั้งอยู่บ้านปากยัน หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ตั้งวัดเมื่อ พงศ. ๒๔๖๔ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ตามประวัติชาวบ้านเล่าต่อกันว่ามีพระสงฆ์มาอยู่บำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมบริเวณพื้นที่ริมโค้งน้ำที่เรียกว่า ปากยัน เกิดความเลื่อมในศรัทธา จึงร่วมกันตั้งเป็นวัดขึ้นเรียกว่า วัดปากยัน ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดฑีฆาราม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ได้แก่ รูปที่ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดละไม
วัดละไม

วัดละไม  วัด เก่าแก่ลำดับที่ 3 ของเกาะสมุย ที่มีอายุร่วม 200 ปี ภายในวัดมีแหล่งศึกษาทางวัฒนธรรมที่สำคัญนั่นคือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม ซึ่งมีของเก่า จำพวกเครื่องใช้ไม้สอย ของโบราณ มีหลากหลายแบบทั้งของพื้นเมืองละของชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาอยู่บนเกาะสมุย นอกจากนี้ก็มี บรรยากาศภายในวัดก็เงียบสงบและมีมนต์ขลังอย่างบอกไม่ถูก สมกับที่เป็นวัดเก่าแก่ประจำเกาะสมุย และสำหรับคนที่ชอบพระเครื่องที่นี่ก็มีศูนย์พระเครื่องให้ท่านมาแลกเปลี่ยน ความรู้กับเซียนพร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคุณาราม
วัดคุณาราม

วัดคุณาราม  เมื่อ พูดถึงพระสงฆ์ที่ชาวสมุยให้การเคารพนับถือ ต้องกล่าวถึงหลวงพ่อแดง ที่วัดนี้มีร่างของท่านหลวงพ่อแดงที่มรณะภาพด้วยท่านั่งวิปัสสนากรรมฐาน แต่ร่างกายของท่านไม่ได้เน่าเปื่อยเหมือนอย่างคนทั่วๆ ไป ได้มีการนำร่างของท่านใส่โลงแก้วไว้ เพื่อให้เหล่าผู้มีจิตศรัทธาในตัวท่านได้กราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดคุณารามตั้งอยู่ใกล้น้ำตกหน้าเมือง ใครได้ผ่านมาแล้วอย่าลืมมาแวะชมความมหัศจรรย์ของหลวงพ่อแดงได้ ที่นี่ เมื่อ พูดถึงพระสงฆ์ที่ชาวสมุยใ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com