จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดวิชิตดิตถาราม
วัดวิชิตดิตถาราม

วัดวิชิตดิตถาราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐.๕ เมตร ยาว ๓๙ เมตร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถหลังเก่า กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโบสถหลังใหม่ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลอิสลาม
	 มัสยิดนูรุลอิสลาม

 มัสยิดนูรุลอิสลาม เป็นสถานที่ที่ชาวไทยมุสลิมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการละหมาด การปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่ในการทำพิธีการแต่งาน การจัดเมาลิดรวมทั้ง การจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ เป็นต้น มัสยิดนูรุลอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับอนุญาตจัดตั้งมัสยิดเลขทะเบียนมัสยิด ที่ ๑๗ โดยมีนายเสกสัน หรูนหีม ดำรงต่ำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิด นายกิริยา บูมา ดำรงต่ำแหน่งคอเต็..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระใหญ่ เกาะฟาน
วัดพระใหญ่ เกาะฟาน

วัดพระใหญ่ เกาะฟาน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย แม้จะไม่ใช่ พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ประดับ ด้วยกระเบื้อง สีเหลืองทองทั้งองค์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 เป็นที่สักการะ ของพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป จากบริเวณประดิษฐาน ด้านบนสามารถ มองเห็นเกาะพะงัน ได้อย่างชัดเจน รวมถึงทัศนียภาพ ที่สวยงามของ หาดบางรักษ์ และหาดบ่อผุด สำหรับผู้ที่นั่ง เครื่องบินมายังเกาะสมุย สามารถชมทิวทัศน์ ของพระใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระพรหม
วัดพระพรหม

วัดพระพรหม  ประวัติวัดพระพรหม สภาพของวัดพระพรหม เป็นอารามประเภทวัดราษฎร์ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป สร้างหรือปฎิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตและประกาศตั้งวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายของทางราชการ และช่วยกันทำนุบำรุงวัดสืบต่อกันมาตามลำดับ วัดพระพรหมห่างจากถนนสายเอเชีย ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากสายพุนพิน-ท่าชนะ 500 เมตร ซึ่งมีถนนกว้าง3.00เมตร เชื่อมต่อกัน วัดพระพรหมตั้งอยู่ในชุมชนบท มาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้คนในชุมชน ล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งสิ้นซึ่งช่วยกันทำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดวิเวการาม
วัดวิเวการาม

วัดวิเวการาม ตั้งอยู่ที่ หม่ที่ ๑ น้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนยาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดเก่าแก่มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่เศษ พระครูวิเวกสุตาคม เจ้าอาวาส ได้มีการพัฒนาเป็นวัดที่เดินรอยตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเน้นด้านเศรษฐกิจพอเพียงภายในวัดมีการทำปุ๋ยหมักจากใบใม้เพื่อใส่ต้นไม้ สวนปาร์ม,สวนยางพาราภายในวัดโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีการเรียนรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการปิบัติธรรมตลอดทั้งปี วัดวิเวกา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดกาญจนาราม
วัดกาญจนาราม

วัดกาญจนาราม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๙ วัดนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เดิมชื่อวัด “กำแพง” น่าจะเพราะมีกำแพงจะเป็นกำแพงดินก็ได้ ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดกาญจนาราม ให้เข้ากับชื่อ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (อำเภอท่าทอง) ต่อมาเปลี่ยนเป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์ คำว่า ดิฐ ที่แปลว่า ท่า ก็เปลี่ยนไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขาพระอานนท์
 วัดเขาพระอานนท์

 วัดเขาพระอานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่ตั้งวัดติดริมฝั่งคลองพุนพิน มีลักษณะเป็นเนินเขาขนาดย่อม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดหัวเขาล่าง” ห่างจากวัดเขาศรีวิชัย หรือ “วัดหัวเขาบน” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๗๕๐ เมตรตามตำนานเล่าว่าวัดเขาพระอานนท์ สร้างพร้อมกับวัดน้ำรอบ และวัดถ้ำสิงขร ชื่อวัดเขาพระอานนท์ คงเป็นชื่อพระอานนท์พระสาวกผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า การสร้างวัดดัดแปลงภูเขาให้เป็นศาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร
โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร

โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร  ถ้ำสิงขรเป็นถ้ำภูเขาหินปูนลูกโดด เรียกว่า เขาสิงขร อยู่ห่างจากแม่น้ำพุมดวงไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๑๐๐ เมตร ปากถ้ำสูงจากพื้นดิน ๓ เมตร หน้าถ้ำซึ่งเป็นที่ตั้งวัด มีเจดีย์รูปทรงที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยศรีวิชัย ๑ องค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ประดับตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยชามทั่วทั้งองค์ คงสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย เรือนธาตุเจดีย์มีซุ้มสี่ทิศ(ซุ้มจาระนำ)ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยภายในประดิษฐานพระพุทธรูปจำลอง หลักฐานที่พ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหลง
วัดหลง

วัดหลง   เป็น อีกหนึ่งวัดที่เก่าแก่ของไชยา ซึ่งคาดกันว่าสร้างมาพร้อมๆ กับพระบรมธาตุไชยา เพราะตัววัดหลงนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยแบบเดียวกับพระบรมธาตุไชยา นั่นเอง  ที่เรียกกันว่าวัดหลง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของวัดนั้น ไม่มีส่วนอื่นๆ ของวัดในบริเวณนั้นเลย มีเพียงเฉพาะฐานของเจดีย์เท่านั้นที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่มาถึงทุกวันนี้ หลักฐานการขุดพบสิ่งของสำคัญๆ ของวัดหลงจะอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ครับ วัดหลง อยู่ในเมืองโบราณไชยา ร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพนม
วัดพนม

วัดพนม  เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ปี ตั้งอยู่ริมคลองพนม มีหลวงพ่อตีสเป็นที่เคารพศรัทธาเป็นที่เคารพของชาวบ้าน มีแหล่งชมปลาที่มีปลาหลายชนิดมาอาศัยอยู่ ไม่มีใครกล้าเข้ามาจับ เพราะเชื่อว่าเป็นปลาของหลวงพ่อตีสเลี้ยงไว้ วัดพนมเป็นวัด เป็นศาสนสถานที่ร่มรื่น สงบ เหมาะในการปฎิบัติธรรม..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com