จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน
บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน

บ่อน้ำร้อนท่าสะท้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีน้ำร้อนไหลขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังคงความร้อนอยู่ วัดอุณหภูมิ น้ำร้อน ที่ผิวดินประมาณ 70 องศาเซนเซียส ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ที่ 7.9บ่อน้ำร้อนบ้านท่าสะท้อน เป็นบ่อน้ำร้อนหรือสระที่มีการปรับแต่งจากสภาพเดิมแล้ว ลักษณะของบ่อน้ำร้อนปรากฏให้เห็นเป็นหย่อม และน้ำ ค่อนข้างร้อนมาก น้ำไม่ไหลพุ่งขึ้นมา บางแห่งน้ำร้อนเพียงแค่ไหลซึมขึ้นมาตามผิวดิน มีคราบหินปูนตกตะกอนอยู่เช่นกัน แต่ยัง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำเขาขี้ชัน
ถ้ำเขาขี้ชัน

ถ้ำเขาขี้ชัน เป็นถ้ำขนาดเล็กในภูเขาขี้ชัน ตำบลเขาพัง ภายในถ้ำพบร่องรอยการอาศัยของมนุษย์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานจากเศษสิ่งภาชนะดินเผา ประเภทหม้อสามขา ขวานหิน กรมศิลปากรเคยสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หมู่บ้านแหลมโพธิ์
หมู่บ้านแหลมโพธิ์

แหลมโพธิ์ แหลมใหญ่ที่เป็นย่านจอดเรือสินค้าในยุคโบราณตั้งแต่สมัยศรีวิชัยแหลมโพธิ์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นที่จอดเรือสินค้า โดยมีคลองพุมเรียงเป็นเส้นทางสำคัญในการขนถ่ายสินค้า แหลมโพธิ์ในยุคนั้นจึงมีลักษณะเป็นเมืองท่า หรือแหล่งรวมสินค้า และเป็นแหล่งกระจายสินค้า ขงต่างประเทศ ในเส้นทางการค้าข้ามสมุทร ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากจีนไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเลและเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าตากส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกธารเสด็จ
น้ำตกธารเสด็จ

น้ำตกธารเสด็จเป็นน้ำตกขนาดเล็กไหลจากบนเขาลงสู่อ่าวธารเสด็จ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเกาะพะงัน น้ำตกแห่งนี้มีความสำคัญกล่าวคือ เมื่อปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) ได้เสด็จประพาส เกาะพะงัน เป็นครั้งแรก และได้พระราชทาน นามน้ำตกบนเกาะพะงัน ถึงสามแห่ง ได้แก่ น้ำตกธารเสด็จ , น้ำตกธารประพาส และ น้ำตกธารประเวศ โดยเฉพาะน้ำตกธารเสด็จ ทรงเป็นที่โปรดปรานพระราชหฤทัย พระองค์เสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง มีหลักฐานจารึกเป็น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์
วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์

วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์  ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่วัดมีพื้นที่เป็นที่ราบซึ่งเป็นเนินลาดต่ำลงไปสู่ทิศเหนืออันเป็นที่นาและลาดต่ำไปทางทิศตะวันออก รอบๆบริเวณวัดเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านค่อนข้างหนาแน่นประวัติความเป็นมาเล่าสืบกันมาว่า ผู้สร้างวัดนี้คือ พระมหาเถรเหมรังสี สร้างเมื่อต้นรัชกาลสมเด็จพระนารายร์มหาราช ซึ่งครองกรุงศรีอยุธยา โดยนายท้อกับนายทองเป็นผู้สร้างวิหาร หล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุโบสถวัดคูหา
อุโบสถวัดคูหา

อุโบสถวุดคูหาสร้างรูปแบบสมัยลักษณะของแหล่งศิลปกรรม อยุธยาระยะกลาง รูปแบบของโรงอุโบสถก็ต่างไปจากระยะแรก คือการสร้างอุโบสถให้ใขนาดใหญ่และยาวถึง ๑๑ ห้อง มีแผนผังพื้นรูปยาวรี ด้านหน้าอุโบสถหันไปทางทิศตะวันออก ยกพื้นูงขึ้นจากระดับดิน ๒ เมตร ก่อปูนชักลาดบัว และหน้ากระดานเป็นฐานเท้าสิงห์ วัดทำเอวขัณฑ์รอบอาคาร ฝาผนังก่ออิฐถือปูน บานประตูติดกรอบประตูก่ออิฐถือปูนทำเป็นซุ้ม มีเสาปลายเสาปั่นเป็นบัวทรง “บัวแย้ม”เครื่องบนหลังคาใช้ไม้ก่อสร้างค้ำยันประตูหลังคามุ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสนธิ์
วัดสนธิ์

วัดสนธิ์  ลักษณะของแหล่งศิลปกรรมตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรพื้นที่วัดเป็นที่เนินราบลาดต่ำลงมาทางทิศเหนือ ด้านทิศเหนือเป็นทุ่งนา ส่วนอีกสามด้านเป็นที่สวน ปลูกยางพาราและมะพร้าว ชาวบ้านตั้งบ้านเรือนทำนมาหากินอยู่รอบๆวัดประวัติความเป็นมาเดิมเป็นวัดร้าง ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่หลักฐานที่ปรากฏน่าจะไม่ต่ำจากสมัยอยุธยา หรือเก่าแกกว่านั้น เล่าสืบต่อกันมาว่า พระรุ่มเป็นรู..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระพุทธรูปปูนปั่นถ้ำเขาประสงค์
พระพุทธรูปปูนปั่นถ้ำเขาประสงค์

พระพุทธรูปปูนปั้นถ้ำเขาประสงค์ ตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำเขาประสงค์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่จำนวน ๓ องค์ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๑.๘๐-๒.๐๐ เมตร ประทับนั่งขัดสมาธิราบครองจีวรห่มเฉียง เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำเบื้องแบบ
ถ้ำเบื้องแบบ

ถ้ำเบื้องแบบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านเบื้องแบบ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะและสภาพแหล่ง เป็นถ้ำและเพิงผาในภูเขาหินปูนลูกโดดสูงประมาณ 50 เมตร ล้อมรอบด้วยที่ราบเป็นพื้นที่เพาะปลูก มีสำนักสงฆ์ และบ้านเรือนราษฎร โพรงถ้ำและเพิงผาที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ มี 3 แหล่ง คือ ถ้ำบน เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ที่สุด ถ้ำล่าง และถ้ำหลังเขา กรมศิลปากรได้ขุดค้น เมื่อ พ.ศ.2525-2526 พบหลักฐานการอยู่อาศัย 2 ช่วงสมัย จากร่องรอยการทับถมของช้้นดินและ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดตะวันฉาย
หาดตะวันฉาย

หาดตะวันฉายหาดตะวันฉาย ชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร เป็นชายหาดกว้างยาวขนานไปกับทิวมะพร้าว อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลละแม อำเภอละแม ชุมพร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและชมวิถีชีวิตชาวประมง ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com