จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  อ่าวบุญคง
อ่าวบุญคง

อ่าวบุญคง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านพรุจูด อยู่ระหว่างหาดปากเมงและหาดราชมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อ่าวบุญคงเป็นที่อาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ตั้ง “ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล” เพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพะยูนและมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้สมาชิกและชุมชน นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เริ่มตั้งแต่การเยี่ยมชม ทัศนศึกษา นั่งเร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์
สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์

สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนมหามิตร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา ภายในเป็นที่ตั้งตำหนักรื่นรมย์ ซึ่งเป็นสถานที่เคยใช้รับเสด็จ รัชกาลที่ ๖ ครั้งดำรง พระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. ๑๒๘ และได้พระราชทานนามตำหนักที่พักแรมตำหนักรื่นรมย์ สวนสาธารณะตำหนักรื่นรมย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นที่พักผ่อน และเป็นสวนสุขภาพ เพื่อเป็นที่ออกกำลังกาย ซึ่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลห้ว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกอ่างทอง
น้ำตกอ่างทอง

น้ำตกอ่างทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียวมีความสูงประมาณ ๒๐ เมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ก้อนหินบริเวณน้ำตกเป็นสีดำแกมสีเหลืองทองจาง ๆ จึงเรียกว่า “น้ำตกอ่างทอง” สายน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกมีสองสายทำให้เกิดความสวยงาม และบริเวณชั้นล่างก่อนถึงน้ำตกชั้นแรกมีพระพุทธรูปสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาเจ็ดยอด
เขาเจ็ดยอด

เขาเจ็ดยอดเป็นเทือกเขาที่มีความสูงไม่มากนัก บริเวณเชิงเขาเป็นสวนสาธารณะและสวนสัตว์เปิด มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตอำเภอสิเกาประมาณ ๖ กิโลเมตร ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนที่มีแนวยาวติดต่อกัน ภายในมีถ้ำที่ได้รับการสำรวจแล้ว ๑๑ แห่ง ถ้ำที่สวยงามที่สุดคือ ถ้ำเขาเจ็ดยอดซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม และบริเวณรอยต่อระหว่างเขาเจ็ดยอดกับบ้านดุหุนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์และเกาะแก่งต่างๆ ในทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ท่าเทียบเรือบ่อหิน
ท่าเทียบเรือบ่อหิน

ท่าเทียบเรือบ่อหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เดิมบริเวณนี้เป็นท่าเรือและสะพานปลาขนาดเล็ก ใช้เป็นท่าเรือขนส่งปลาและอาหารทะเล เมื่อการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างท่าเทียบเรือขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน และเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งปลาและอาหารทะเล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าสาคูเชิงนิเวศน์คลองลำชาน
ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าสาคูเชิงนิเวศน์คลองลำชาน

ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าสาคูเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกิดจากความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าสาคู มิให้สูญหายไปจากท้องถิ่น จึงได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓ โดยมีคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์ป่าสาคู จำนวน ๑๕ คน นายสมนึก โออินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของป่าสาคู เพื่อที่จะเกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สมาคมการแสดงพื้นบ้านชาวตรัง
สมาคมการแสดงพื้นบ้านชาวตรัง

สมาคมการแสดงพื้นบ้านชาวตรัง ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประชาวิทยา เลขที่ ๓๖/๗๒ ถนนขื่อนา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่พบปะ ฝึกสอนทักษะศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง เป็นศูนย์รวมของกลุ่มศิลปินพื้นบ้านทุกประเภทและเป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูล ผลงานด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านประเภทต่างๆ ของจังหวัดตรังและภาคใต้ ปัจจุบันเป็นสถาน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ลานวัฒนธรรมอำเภอกันตัง
ลานวัฒนธรรมอำเภอกันตัง

ลานวัฒนธรรมอำเภอกันตัง ตั้งอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอกันตัง ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรัง มีลักษณะเป็นลานคอนกรีต กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ใช้เป็นสถานที่่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของอำเภอกันตัง เช่น การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า และอื่น ๆ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของอำเภอกันตัง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เป็นลานวัฒนธรรมประจำอำเภอกันตัง มีเนื้อที่กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตั้งอยู่บริเวณท่าแพขนานยนต์กันตัง ปัจจุบันอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองกันตัง ใช้ชื่อเรียกว่า "ลานเฉลิมพระเกียรติ" ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกทางด้านงานประเพณีวัฒนธรรม มีการแสดง และการละเล่นพื้นบ้านเป็นประจำโดยเฉพาะจะมีงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ เช่น งานสงกรานต์ งานประเพณีลากพระ งานวันพระยารัษฎาฯ งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นเป็นงานประจำปีทุกปี เด็ก เยาวชน และประชาชน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง
ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง

ศูนย์ประวัติศาสตร์เมืองกันตัง ตั้งอยู่บนถนนรัษฎา ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่แสดงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองกันตัง สามารถค้นคว้าอ้างอิงได้ ในอนาคตจะเป็นสถานที่ในการใช้ระบบอินเตอร์มิเดียในการค้นหาข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอำเภอกันตัง สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอด ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา เพื่ออ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอำเภอกันตัง เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่อง..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com