จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตร เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การบริการส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ และต่อยอดการเรียนรู้ในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลท้องถิ่นและต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดไว้ให้บริการ เช่น มุมเด็ก เยาวชน มุมวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ มุมนิทรรศการ มุมหนังสือใหม่ มุมสื่ออิเลกทรอนิกส์ การบริการตอบคำถามเพื่อการค้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หอสมุดแห่งชาติ ฯตรัง
หอสมุดแห่งชาติ ฯตรัง

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ตั้งอยู่บ้านหนองยวน ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น โดยมี ภาระหน้าที่ เป็นศูนย์กลางการเก็บรวบรวม สงวนรักษาการจัดระบบและให้บริการทางสติปัญญา วิทยาการและ วัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่นที่ปรากฏในรูปหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ให้บริการ การอ่าน การศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่นักเรียน นักศึกษา และประชา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม
โรงเรียนนาโยงวิทยาคม

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ห้องสมุดโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกและในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ห้องสมุดโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่นและได้รับรางวัลต่าง ๆ ในปี พ.ศ.๒๕..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ได้จัดตั้งตามประกาศของจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ โดยได้งบประมาณก่อสร้างจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรังทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของอำเภอหาดสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชั้นบนเป็นห้องส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี เป็นสถานที่ใช้แสดงประวัติความเป็นมาของผ้าทอนาหมื่นศรี / แสดงประวัติความเป็นมาของผ้าทอลวดลายประเภทต่าง ๆ เช่น ลายลูกแก้ว ลายดอกจัน ลายดาวล้อมเดือน ลายแก้วชิงดวง ลายครุฑ ลายช่อมาลัย ลายดอกกก ลายดอกพิกุล ลายดอกมะพร้าว ลายข้าวหลามตัด เป็นต้นภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี มีการแสดง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ตรัง

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลสถาบันเทคโนลียีราช มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อยู่ในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ๓ ส่วน คือ ส่วนแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำ บ่อแสดงกลางแจ้งจัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลจากแหล่งต่างๆ ที่พบในเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีห้องปฎิบัติการวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ค้นคว้าวิจัย ด้านทรัพยากรทางน้ำ ร่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "จวนเจ้าเมืองตรัง" ตั้งอยู่ที่ ถนนค่ายพิทักษ์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นในสมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอมซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง ซึ่งได้ย้ายที่ตั้งเมืองจากควนธานีมาอยู่ที่กันตัง ในปี พ.ศ.๒๔๓๓ –๒๔๔๔ โดยได้สร้างบ้านพักบนเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ทรงปั้นหยา ๒ ชั้น เมื่อพระยารัษฎาฯ ถึงแก่อนิจกรรม พระยารัษฎาธิราชภักดี (คออยู่จ่าย) บุตรชายได้รับมรดกบ้านหลังนี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคลองมวน
วัดคลองมวน

วัดคลองมวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘ บ้านคลองมวน หมู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๗๐ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๘๐ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีภูเขาอยู่ด้านทิศตะวันออก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ โครงสร้างใช้แบบ ก. ของกรมศิลปากร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ หอฉันกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร กุฎิสงฆ์ จ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดกะปางเหนือ
วัดกะปางเหนือ

วัดกะปางเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกะปางเหนือ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดกะปางเหนือตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยกรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสชื่อ พระเจียร ปภัสฺสโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคลองเขาจันทร์
วัดคลองเขาจันทร์

วัดคลองเขาจันทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ บ้านในร่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดคลองเขาจันทร์ตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดย กรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสชื่อ พระครูรัษฎาเขตคณารักษ์ ดำรงตำแหน่งต..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com