จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดควนซาง
วัดควนซาง

วัดควนซาง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๗ บ้านควนซาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๓๑ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดควนซางตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยกรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสชื่อ พระครูเกษมสังฆานุวัตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนเมา
วัดควนเมา

วัดควนเมา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘ บ้านควนเมา หมู่ที่ ๒ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมมีบ้านเรือนของประชาชน ถนนหนทางติดต่อกับวัดโดยรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๒ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๖ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดควนเมาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ โ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทอนเหรียญ
วัดทอนเหรียญ

วัดทอนเหรียญ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙๓ บ้านทอนเหรียญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๔๗ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็น ที่ราบล้อมรอบด้วยบ้านเรือนราษฎร อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดทอนเหรียญสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ ภายหลังได้กลาย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโพธิ์น้อย
วัดโพธิ์น้อย

วัดโพธิ์น้อย ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านโพธิ์น้อย ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นสวนยาง มีคลองและถนนติดต่อกับวัด การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะ ต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ หอสวดมนต์กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน สำหรับปู..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไร่ใหญ่
วัดไร่ใหญ่

วัดไร่ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ใหญ่ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดไร่ใหญ่ตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยกรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสชื่อ พระปลัดรุ่ง อภิปุญฺโญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดล่องน้ำ
 วัดล่องน้ำ

วัดล่องน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑/๑ บ้านล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า วัดทองขวัญถุง เนื่องมาจากมีผู้อาวุโสเล่าให้ฟังว่า เมื่อสมัยก่อนมีคนไปขุดคุ้ยหาขี้ค้างคาวไปทำปุ๋ย และได้พบสร้อย แหวน เงิน ทอง และพระเครื่องจำนวนมากมาย จ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดวังหมู
วัดวังหมู

วัดวังหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านหนองศรีจันทร์ ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดมีภูเขาล้อมรอบ อดีตเคยเป็นวัดร้าง โดยได้มีการบูรณะใหม่โดยชาวบ้านในพื้นที่และได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง ภายในบริเวณวัดยังมีถ้ำวังหมู ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอรัษฎาอีกด้วย วัดวังหมูตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยกรมการศาสน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคูหาวิลัย
วัดคูหาวิลัย

วัดคูหาวิลัย ตั้งอยู่ที่บ้านคูหาววิลัย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ส.ค. เลขที่ ๑๘๐ อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว ๕ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่นาของนางจีด ทิศใต้ ยาว ๕ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับภูเขาเพดาน ทิศตะวันออก ยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินของนายท้วน ทิศตะวันตก ยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินของนายพร้อม มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งานพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบเชิงภูเขา ลักษ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลซากีนะท์ (บ้านทุ่งทอง)
มัสยิดนูรุลซากีนะท์ (บ้านทุ่งทอง)

มัสยิดนูรุลซากีนะห์ หรือมัสยิดบ้านทุ่งทอง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๗๙ หมู่ ๗ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านทุ่งทองเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบพื้นบ้านเป็นลักษณะอาคาร ๒ หลัง อยู่ติดกัน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายหมาด หัสสาคร ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลญันนะฮ์
 มัสยิดนูรุลญันนะฮ์

มัสยิดนู้รุลณันนะฮ์ (บ้านปากคลอง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านปากคลอง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูนรูปแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง สร้างเมื่อ ๑ มิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันมี นายสมัน ตรงมาตัง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com