จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  มัสยิดนูรุลเอียะซาน
มัสยิดนูรุลเอียะซาน

มัสยิดนูรุลเอียะซาน หรือ มัสยิดบ้านบางค้างคาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๗ บ้านโต๊ะบัน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มัสยิดเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายสะหาด จงรักษ์ การก่อตั้งมัสยิดเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านฉางหลาง
มัสยิดบ้านฉางหลาง

มัสยิดบ้านฉางหลาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มัสยิดบ้านฉางหลาง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูนรูปแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง และอาคารไม้ ๑ หลัง สร้างเมื่อ ๑ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบันมีนายคำนึง กิ่งเกาะ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุลยากีนบ้านดุหุน
มัสยิดนูรุลยากีนบ้านดุหุน

มัสยิดนูรุลยากีลบ้านดุหุน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๗ หมู่ ๓ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูนรูปแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง และอาคารไม้ ๑ หลัง สร้างเมื่อ ๑ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายเส็น ปูเงิน เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ ปัจจุบันมีนายดิเรก สมันหลี เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านโต๊ะบัน
มัสยิดบ้านโต๊ะบัน

มัสยิดบ้านโต๊ะบัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๘ บ้านโต๊ะบัน ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง สร้างเมื่อ ๑๒ เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ อิหม่ามในขณะนั้น คือนายหมีด จงรักษ์ อิหม่ามคนปัจจุบัน คือ นายละอีน บุญสมาน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านนาหละ
มัสยิดบ้านนาหละ

มัสยิดบ้านนาหละ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบบทันสมัย เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง ด้านหน้า ก่อสร้างเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหละ สร้างเมื่อ ๓ กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายเด็น ตรงมาตัง ปัจจุบันมี นายกู้หยู๊ด กุลจิ เปฌนอิหม่ามประจำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านแหลมไทร
มัสยิดบ้านแหลมไทร

มัสยิดแหลมไทร ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๔๐ หมู่ ๓ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายทอย ระเด่น เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ ปัจจุบันมีนายสำเริง ขุนสมุทร เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านแหลมมะขาม
มัสยิดบ้านแหลมมะขาม

มัสยิดบ้านแหลมมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูนรูปแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๒ หลัง สร้างเมื่อ ๑ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ อิหม่าม คือนายยะแหม หมาดทิ้ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมูฮายีรีน
มัสยิดมูฮายีรีน

มัสยิดมูฮายีรีน (ทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๑๖ หมู่ ๕ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นอาคารไม้ รูปแบบพื้นบ้าน เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง สร้างเมื่อ ๑ มิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ อิหม่ามในขณะนั้น คือ นายสะมะ ตรงมาตัง เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ ปัจจุบันมีนายสะมะ ตรงมาตัง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดฉ่ำสุดดีน
มัสยิดฉ่ำสุดดีน

มัสยิดฉ่ำสุดดีน อยู่เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้มีการสร้างสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราวขึ้น (บาลาเซาะฮฺ) โดยการนำของนายดำ ฉิมเรือง พอถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นายดำได้รับบริจาคที่ดินประมาณ ๑ งาน เพื่อสร้างมัสยิด โดนสร้างเป็นอาคารไม้ยกพื้นกว้าง ยาว ประมาณ ๑๐x๑๒ เมตร อิหม่ามคนแรกก็คือ นายดำ ฉิมเรือง ต่อมามัสยิดฉ่ำสุดดีนก็ได้ขยายความยาวไปอีกเป็น ๑๔ เมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายดล เส็นหละก็บริจาคที่ดินให้ได้สร้างมัสยิ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม
มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม

มัสยิดก่อวี้ยุ้นอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านวังยาว ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า กอวียุ้นอิสลาม หมายถึง แกนหรือความแข็งแกร่งของอิสลาม เป็นมัสยิดเก่าแก่แห่งหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๐ ด้วยการนำของนายอีด ขันนุ้ย กับชาวบ้านใยพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเหริน ขาวดี เนื้อที่จำนวน ๔ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๙ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๒ ปัจจุบันอาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๙ เม..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com