จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  มัสยิดอัลนูร
มัสยิดอัลนูร

มัสยิดอัลนูร ตั้งอยู่หมู่ ๔ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่าอัลนูร หมายถึงแสงสว่าง เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดตันหยงสตาร์ ดำเนินการจัดตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคของชาวบ้านในพื้นที่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๑๒ เมื่อ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ อาคารมัสยิดขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ใช้ สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และจัดกิจกรรมฮารีรายอเป็นประจำทุกปี อีกทั้งเป็นสถานที่ประชุมของหมู่บ้าน ปัจจุบันมัสยิดอัลนูร ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดปากีสถาน กันตัง
มัสยิดปากีสถาน กันตัง

มัสยิดปากีสถาน กันตัง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นมัสยิดที่ในอำเภอกันตังเป็นอันดับที่ ๒ ในสมัยก่อนประชาชนที่มาค้าขายทางเรือจากจังหวัดต่าง ๆ ที่นับถือเป็นอิสลามก็จะมาทำพิธีทางศาสนาและมาพักแรมที่มัสยิดแห่งนี้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดย่านซื่อ
วัดย่านซื่อ

วัดย่านซื่อ ตั้งอยู่ที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรังสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๒๕ โดยขุนสุนทร ร่วมกับประชาชนสร้างขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๔๗๑ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔ ตารางวา มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๘ รูป ปัจจุบันมี พระชนกพล อินทโชโต รักษาการเจ้าอาวาส สิ่งสำคัญที่วัดย่านซื่อ คือ พ่อท่านอินทร์ อินทรสโร เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ เป็นพระสงฆ์ที่ประชาชนเคารพบูชามาก มีความศักดิ์สิทธิ์ ม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ถ้ำสุรินทร์
ถ้ำสุรินทร์

ถ้ำสุรินทร์ เดิมชื่อถ้ำนกยูงฟ้อน เมื่อพระยาสุรินทร์ ซึ่งเป็นสมหเทศาภิบาลมนวลภูเก็ตได้มาสร้างพลับพลา จึงตั้งชื่อใหม่ตามนามของท่าน ต่อมาหลวงศักดิ์พลราษฎร์ นายอำเภอปะเหลียน ได้เปิดเป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน และมีพระเข้ามาอยู่จึงได้สร้างที่พักสงฆ์ขึ้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบำรุงอิสลาม
มัสยิดบำรุงอิสลาม

มัสยิดบำรุงอิสลาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ ๔ ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ทะเบียนเลขที่ ๔๗ มีนายอานัฐ เรนเหม เป็นอิหม่าม ตัวอาคารของมัสยิดมีลักษณะยกพื้น ๒ ชั้น นอกจากใช้ประกอบศาสนกิจแล้ว ในวันเสาร์ - อาทิตย์ มีการเีีรียนการสอนครุสัมพันธ์ ในกลุ่มเด็กตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ ถึงการเรียนการสอนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๙ มีผู้เรียนจำนวน ๖๐ - ๗๐ คน และในวันเสาร์จะมีการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน ๖๐ คน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหนองสมาน
วัดหนองสมาน

ชื่อสถานที่วัดหนองสมานสถานที่ตั้งวัดหนองสมาน เลขที่ ๗๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทรศัพท์ ๐๘๔๓๕๔๒๙๐๒ประวัติความเป็นมาวัดหนองสมาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๗ ไม่ทราบนามเจ้าของที่ดินและผู้สร้างวัด สันนิษฐานว่ามีชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล ประกอบศาสนกิจ และมีโรงเรียนหนองสมานอยู่ติดกับวัดหนองสมานวัดหนองสมาน มีเนื้อหา ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขาพระ
วัดเขาพระ

วัดเขาพระ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ / ๒ บ้านเขาพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมมีบ้านเรือน ที่สวนของชาวบ้านอยู่โดยรอบ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปนั่ง จำนวน ๓ องค์ ประดิษฐานอยู่ในถ้ำบนภูเขา วัดเขาพระสร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านหนองหัด แต่ที่ได้นามว่า วัดเขาพระ นั้น เนื่องจากที่ภูเขาอันเป็นที่ตั้งวั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอัลดาฟีร์
มัสยิดอัลดาฟีร์

มัสยิดอัลดาฟีร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทะเบียนมัสยิด เลขที่ ๑๓๗ ปัจจุบันมี นายนะวะวี เพชรเพ็ง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดแหลมเคนดำ
มัสยิดแหลมเคนดำ

มัสยิดแหลมเคียนดำ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดบ้านหนองยายแม็ม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยนายเหงียม ทองรอง ซึ่งเป็นอิหม่ามในสมัยนั้นบริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๓ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อาคารมัสยิดเป็ฯอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอดโดม ๓ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ปัจจุบันมัสยิดแหลมเทียนดำ มีนายล่อง ทองรอง เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมุสลีมีน
มัสยิดมุสลีมีน

มัสยิดมุสลีมีน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านนาทุ่ง ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า มุสลีมีน หมายถึง มัสยิดแห่งความสุข เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยการนำของนายเขียว แก้วเกิดและย้ายไปตั้งในที่ใหม่โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายคลิ้ง หลงขาว เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๐ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๔๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปัจจุบันมัสยิดมุส..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com