จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดโคกมะขาม
วัดโคกมะขาม

วัดโคกมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านหาดเลา ถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน หมู่ ๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๒๗๐ อาณาเขตทิศเหนือยาว ๖.๕๙ เส้น ติดต่อกับถนนย่านตาขาว-ปะเหลียนใน ทิศใต้ยาว ๖.๔๗ เส้น ติดต่อที่ดินนายสั้น ทิศตะวันออกยาว ๗.๑๐ เส้น ติดต่อกับถนนปะเหลียนใน ทิศตะวันตกยาว ๖.๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินสวนยางพารา วัดโคกมะขามสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีนายเวท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดยีเด็นวากบ
มัสยิดยีเด็นวากบ

มัสยิดยีเด็นวากบ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านนานิน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๑ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ เลขทะเบียน ๔ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายฮาอิฉอ ฤทธิหมุด ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสะอาด บุญทะลี คอเต็บชื่อ นายสุเหรม บุญทะลี บิหลั่นชื่อ นายอรุณ เพ็งเทพ มัสยิดสร้างในพื้นที่ ๑ ไร่ เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดปากปรน
วัดปากปรน

วัดปากปรน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๕ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง เนื่องจากมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือ พระครูสเวช โกศล (อาจารย์แปลก) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเครื่องรางของขลังและเวทย์มนต์คาถา จนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งจากเหตุการณ์ ที่น้ำตกโตนเต๊ะ ในการหาศพที่ ๓๘ ทำให้ชื่อเสียงของอาจารย์แปลก และวัดปากปรนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ที่พักสงฆ์คลองคันหรา
ที่พักสงฆ์คลองคันหรา

ที่พักสงฆ์คลองคันหรา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหมู่ที่ ๑๒ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดสำราญ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากวัด ปัจจุบัน มีพระอธิการเปื้อม เป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม
มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม

มัสยิดอัดดีนิลอิสลาม อยู่หมู่ที่ ๔ บ้านวังศิลา ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า อัดดีนิลอิสลาม หมายถึง ศาสนาแห่งความสันติสุขและสงบสุข จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๐๒ ด้วยการนำของนายน่าฝี รอบรู้ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายแหมน จิตจำนง และนายโย สามทอง เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๔ เมื่อ ๓ ธันวาคม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์
มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์

มัสยิดมลีกะฮ์อัลดูสรีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาทุ่ง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า มลีกะฮ์อัลดูสรีย์ เป็นชื่อของผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบียที่บริจาคเงินในการสร้างมัสยิด เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดอุมอะมุสลิม ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยการนำของนายนิยม ไข่แก้ว ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๗ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน
มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน

มัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหินคอกควาย ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า นูรุ้ลมุตตะกีน หมายถึงความสว่างที่อยู่ท่ามกลางความกลัว ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยการนำของนายบาว พลหลาและได้รับบริจาคที่ดินจากนายช่วง พลหลา เนื้อที่ ๑.๕ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ใช้ ปัจจุบันมัสยิดนูรุ้ลมุตตะกีน มีนายเสวก อนันต์ เป็น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านลิพัง
มัสยิดบ้านลิพัง

มัสยิดบ้านลิพัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่าลิพัง เรียกตามชื่อของหมู่บ้านตามตำนานของช้างมาลีพัง ตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๙ ด้วยการนำของนายเหละ ขันนุ้ยและชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหาด พลพัง เนื้อที่ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมาดประจำทุกวัน และเป็นสถานที่ประชุมของหมู่บ้านปัจจุบันมัสยิดบ้านลิพัง มีนายเกียร ปรังเจะ เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด และเป็นกรรมการอิสล..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ เป็นวัดราษฎร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ โดย นายกระจ่าง อินทรเสนีย์ เป็นผู้ดำเนินการในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ โดย นายสา รังษี เป็นผู้ดำเนินการ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านสิ่งสำคัญในศาสนสถานลานปฏิบัติธรรม ขนาด ๑๐ X ๒๐ เมตร ประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมได้จำนวน ๒๐๐ คนแท่นปฏิบัติธรรม ขนาด ๑.๕X๒ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดลำภูรา
วัดลำภูรา

วัดลำภูรา ตั้งอยู่ที่บ้านลำภูรา เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ พระวินัย เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ เดิมชื่อ วัดมะพร้าวต้นเดียว เนื่องจากตอนสร้างวัดมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ เป็น วัดลำภูรา ภายในวัดมีรูปหล่อพระวินัยประชาชนจะไปกราบไหว้ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จและสมหวัง นอกจากนี้ยังมีรูปเหมือนพระครูสังครักษ์สุข เป็นพระศักดิ์สิทธ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com