จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดน้ำพราย
วัดน้ำพราย

วัดน้ำพราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๒ โดยมีนายพิทักษ์ คงธัญธรรม เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในวัดมีรูปเหมือนหลวงพ่อรื่นอดีตเจ้าอาวาส ในขณะที่มีชีวิตท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเมตตามหานิยม สามารถแสดงอภินิหารให้ฝนที่กำลังตกหยุดตก ปัจจุบันชาวบ้า..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขากอบ
วัดเขากอบ

วัดเขากอบ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เล่ากันว่าใกล้กับภูเขา บริเวณทิศเหนือพื้นที่เป็นหนองน้ำ ชาวบ้านจึงเรียกภูเขานี้ว่า เขากอบ ต่อมาประชาชนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นจึงเรียกกันว่าบ้านเขากอบ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ขุนกอบคีรีกิจ (สกุลวรรณบวร)ร่วมกับประชาชน ร่วมกันสร้างวัด ชื่อว่า วัดเขากอบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในอุโบสถมีหลวงพ่อวินอยู่ในวิหารตรงกันข้ามกับโบสภ์ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเขาห้วยแห้ง
วัดเขาห้วยแห้ง

วัดเขาห้วยแห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ค. ๒๔๘๒ ระยะเริ่มแรกสร้างวัดนี้ มีพระธุดงค์มาพำนักเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะในหน้าเข้าพรรษาจะมีพระสงฆ์พนักอยู่ประจำ พระครูโชติคุณาธร เจ้าคณะตำบลได้นำชาวบ้านร่วมกันบูรณะวัดในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเรียกชื่อว่า วัดเขาห้วยแห้ง เป็นชื่อภูเขาเล็กๆ มีป่าไม่ปกคลุมทั่วไป เป็นหุบเขา มีห้วยเรียกว่าห้วยแห้ง เป็นภูเขาห้วยแห้ง เป็นภูเขาที่มี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดก่อมารุดดีน
มัสยิดก่อมารุดดีน

มัสยิดก่อมารุดดีน ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ บ้านหนองเอื้อง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่าก่อมารุดดีน หมายถึงดวงประทีป(ดวงจันทร์) แห่งศาสนา เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ด้วยการนำของนายเส็น ยูหากับ มีเนื้อที่ ๓ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ อาคารมัสยิดใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ปัจจุบันมัสยิดก่อมารุดดีน มีนายหนาย หลงขาว เป็น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า
มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า

มัสยิดบ้านทุ่งสุเหร่า ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งสุเหร่า ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า ทุ่งสุเหร่า หมายถึง ทุ่งกว้าง แล้วจัดตั้งมัสยิดในทุ่งนั้น จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๒๐ ด้วยการนำของนายโร้ย พลพัง กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายธานี เดชอรัญ จำนวน ๑ งาน ๑๙ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๗๖ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ อาคารมัสยิดเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละหมา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุลอาหมาน
มัสยิดดารุลอาหมาน

มัสยิดดารุลอาหมาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองคัน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า ดารุลอาหมาน หมายถึง สถานที่สร้างคุณธรรม เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดเกาะขัน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยการนำของนายสมาน เดชอรัญ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายคล้าย หลงขาว เนื้อที่ ๑ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๒ โดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ปัจจุบันมัสยิดดารุลอาหมาน มีนายสมมิตร เ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมิฟตารุ้ลญันณะย์
มัสยิดมิฟตารุ้ลญันณะย์

มัสยิดมิฟตารุ้ลญันณะย์ ตั้งอยู่ที่บ้านแหลมหมูที่ ๖ ตำบลนาเกลือ อำเภอกนตัง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ที่ปฎิบัติธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาด และประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม ตลอดจนเป็น สถานที่ศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามโดย ทั่วไป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดขุนสิทธิ์
วัดขุนสิทธิ์

วัดขุนสิทธิ์ เดิมชื่อวัดต้นเหรียง ตั้งอยู่ที่บ้านต้นเหรียง เลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลอง และจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ปัจจุบันมี พระอธิการนำ ฐานรโต เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควน
วัดควน

วัดควน ตั้งอยู่ที่บ้านควนนาแค เลขที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๗ มีพื้นที่ ๘ ไร่ สำนักสงฆ์ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม แต่บริเวณ อุโบสถ เป็นที่สูงซึ่งในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย อายุประมาณ ๑๕๐ ปี และในหอพระมีรูปปั้นของเจ้าอาวาสทุกรูป เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอิน ปัจจุบันมีพระครูประยุต อั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนวิเศษ
วัดควนวิเศษ

วัดควนวิเศษ ตั้งอยู่ที่บ้านทับเที่ยงเลขที่ ๑๕๖ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ สมัยพระยาสุรินทร์ ราชา (นกยูง วิเศษกุล) เป็นสมุหเทศภิบาลมณฑลภูเก็ตและได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธชินราชจำลองปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๑.๙ เมตร และเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โรงเ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com