จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดแจ้ง
วัดแจ้ง

วัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๕๐ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง มีบ้านเรือนและสวนยางโดยรอบ มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการประดิษฐ์ลวดลายเรือพระได้สวยงามมาก ภายในวัดมีอุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และ ศาลาการเปรียญคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสาริการาม
วัดสาริการาม

วัดสาริการาม เดิมชื่อวัดไส้กา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพลา เลฃที่ ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ในพระอุโบสถ มีหลวงพ่อกาแก้ว การาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธลักษณะคล้ายพระพุทธสีหิงส์ พระเพลากว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร เป็นพระประธาน และพระพุทธรูปหินขาว พระเพลา กว้าง ๗ นิ้ว สูง ๑๕ นิ้ว วัดสาริการาม เป็นที่ ตั้งโครงการลา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทุ่งหินผุด
วัดทุ่งหินผุด

วัดทุ่งหินผุด ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนานุ้ย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยมีนางฝ้าย เป็นผู้สร้างและได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ภายในพระอุโบสถ มีพระประธาน ขนาดพระเพลากว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร และบริเวณลานธรรมมีรูปปั้นพระสังกัจจาย สูง ๘ เมตร เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระเอียด ปัจจุบันมีพระอธิการจรัส สนตจิตโต เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิคมประทีป
วัดนิคมประทีป

วัดนิคมประทีป ตั้งอยู่บ้านโคกหล่อ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๖ ถนน ควนขัน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๗ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๕๗ เดิมชื่อ “วัดโคกหล่อ” พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีหมู่บ้าน ลำคลอง ที่นา บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถานประกอบด้วย อุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา ๓ ชั้น ทรงไทยภาคใต้ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระสง ปัจจุบันมี พระครูอดุลคุณาธาร เป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคลองปาง
วัดคลองปาง

วัดคลองปาง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ บ้านโคกเลียบ ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นที่นา และบ้านเรือนของเอกชนโดยรอบ การคมนาคม สะดวกเพราะมีถนนเพชรเกษมเป็นทางสัญจรติดต่อได้ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๓ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดคลองปางสร้างขึ้นเมื่อปร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  คริสตจักรตรัง
คริสตจักรตรัง

โบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ที่คริสตจักรตรัง สร้างขึ้นในปี 1915 มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า “วิหารคริสตศาสนา สร้าง ค.ศ. 1915” แต่เดิมนั้นหอระฆังเป็นเพียงดาดฟ้า มีลักษณะคล้ายกับป้อมทหารสมัยโบราณ หลังจากนั้นมีปรับปรุงใหม่ เนื่องจากระฆังที่อยู่ในหอระฆังชั้นที่สอง ดังก้องมากเกินไป จึงเพิ่มชั้นบนขึ้นเช่นที่เห็นในปัจจุบัน วิหารหลังนี้เปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องซีเมนต์แบบเก่าทรงสี่เหลี่ยม กลายเป็นกระเบื้องใยสังเคราะห์ยางอัลฟัลทาสีภา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนนิมิตศิลา
วัดควนนิมิตศิลา

วัดควนนิมิตศิลา ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๒ บ้านควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว ๑๕๗ วา ติดต่อกับที่ดินโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ทิศใต้ยาว ๑๕๗ วา ติดต่อกับคลองลำปีหนะ ทิศตะวันออกยาว ๑๖๐ วา ติดต่อกับคลอดลำปีหนะ ทิศตะวันตกยาว ๑๖๐ วา ติดต่อกับถนนสายกะช่อง –ปะเหลียน พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง อยู่ใกล้กับภูเขาบรรทัด มีถนนหลวงเป็นทางคมนาคมสะดวก อยู่ทางท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนอินทนินงาม
วัดควนอินทนินงาม

วัดควนอินทนินงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ บ้านควนอินทนินงาม ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙๒ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง สภาพแวดล้อมเป็นที่สวนยางของประชาชน และภายในวัดมีต้นไม้ร่มรื่น ปูชนียวัตถุมี พระประธาน ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ ๑ องค์ พระเพลากว้าง ๖๐ เซนติเมตร พระพุทธบาทจำลอง ประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าว้ด เเละมีหน้าพุทธรูปขนาดองค์เล็ก ๆ อีก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชลวาปีวิหาร
วัดชลวาปีวิหาร

วัดชลวาปีวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ บ้านหนักแบกใต้ ถนนย่านตาขาว-นาโยง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๖๓ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒๘๑ เมตร ติดต่อกับสวนยางของนางพุม จันทร์ประเทือง ทิศใต้ยาว ๒๒๘ เมตร ติดต่อกับถนนบ้านหนักแบกบ้านปากคลอง ทิศตะวันออกยาว ๑๑๕ เมตร ติดต่อกับเหมืองน้ำ ทิศตะวันตกยาว ๒๔๐ เมตร ติดต่อกับถนนย่านตาขาว-นาโยง มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชัยภูมิสถิตย์
วัดชัยภูมิสถิตย์

วัดชัยภูมิสถิตย์ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งค่าย ถนนทุ่งค่าย-หนองบ่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕๗ ไร่-๓ งาน ๒๓ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง ปูชนียวัตถุมีพระพุธรูปปางต่าง ๆ จำนวน ๖ องค์ วัดชัยภูมิสถิตย์ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ วัดนี้ชาวบ้านเรียกว่า“ วัดทุ่งค่าย” ตามชี่อบ้าน เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระเหลึ่อน อุตตโม ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com