จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดโหละคล้า
วัดโหละคล้า

วัดโหละคล้า ตั้งอยู่เลขที่ ๗๙ บ้านโหละคล้า หมู่ ๗ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดครัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตินตั้งวัดเนื้อทิ่ ๒๕ ไร่ พื้นที่วัดเป็นที่ราบสูง สภาพแวดล้อมเป็นบ้านเรือนของประชาชนโดยรอบ มีลำคลองและถนนติดต่อกับวัด การคมนาคม สะดวก ปูชนียวัตถุ พระประธาน ๑ องค์ ขนาดพระเพลา กว้าง ๒๐เมตร สร้างประมาณ พ.ศ ๒๓๔๕ วัดโหละคล้า สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ โดยมีพระอธิการผอม ดำเนินการและมีประชาชนในหมู่บ้านร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น เจ้าอาวา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโหละหาร
วัดโหละหาร

วัดโหละหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ บ้านวังยาง ถนนย่านตาขาว-นาโยงเหนือ หมูที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหว้ดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒๘ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ มีลำคลองและที่ส่วนของชาวบ้านโดยรอบ ปูชนียวัตถุมี พระประธาน ๑ องค์ พระเปิดกว้าง ๕๐ เซนติเมาร วัดโหละหาร สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ เดิมเป็นป่าช้าเผาศพของประชาชนในถิ่นนั้น เมื่อได้สร้างเป็นวัดขนามนามเรียกว่า วัดวังยาง ตามชื่อบ้า..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๔ บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินใช้วัดเนื้อที่ ๕๐ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่โดยรอบ ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๕ ศอก ๑ องค์ ขนาดพระเพลากว้าง ๓ ศอก ๒ องค์ ขนาดพระเพลากว้าง ๑ ศอก ๑ องค์ และรูปเหมือนหลวงพ่อประดิษฐ์ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  คริสตจักรย่านตาขาว
 คริสตจักรย่านตาขาว

คริสตจักรย่านตาขาว ตั้งอยู่เลขที่๑๐๑/๑ ถนนตรัง –ปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ประกอบศาสนาของชาวคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ เป็นสถานที่ตั้งของโครงการลานบุญลานปัญญา ประจำปี ๒๕๕๓ กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำคือ วันสะบา มีการประชุม นมัสการ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และเทศนาเรื่องราวจากพระคัมภีย์ใบเบิ้ล วันพุธของทุก ๆ สัปดาห์ คริสตสมาชิกจะมารวมใจกันอธิษฐานต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยชู เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การสอนบท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดปากีสถาน ๒
มัสยิดปากีสถาน ๒

มัสยิดปากีสถาน ๒ ตั้งอยู่ริมคลองย่านตาขาวหรือฝั่งแม่น้ำปะเหลียน ตรงเชิงสะพานใหม่ย่านตาขาว บ้านย่านตาขาว ถนนตรัง –ปะเหลียน หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๕ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสมัชชา ชะเยด คอเต็บชื่อ นายวิรัตน์ จันทร์เกษ บิหลั่นชื่อ นายสุรศักดิ์ คาลเคน มัสยิดปากีสถาน ๒ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๑ ไร่ ประกอบด้วยอาคาร ๒ หลัง ตัวอาคารมัสยิด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านนายายหม่อม
 มัสยิดบ้านนายายหม่อม

มัสยิดบ้านนายายหม่อม หรือมัสยิดฮัลเกาฮ์นายายหม่อม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ เลขทะเบียน ๑๒ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายเสทือน เสียมไหม คอเต็บชื่อ นายเด็น ฤทธิเดช บิหลั่นชื่อ นายเชือน จิตต์พงษ์ ผู้ดำเนินการก่อตั้ง คือนายสะแหละ เศษคง,นายทอง ทันเกื้อ , กายกุ้ง ชูชาติ , นายเฝ็น ฤทธิเดช และนายหมี สังข์แก้ว มัสยิดบ้านนายายหม่อม เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงแบ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหนองเป็ด
วัดหนองเป็ด

วัดหนองเป็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ บ้านหนองเป็ด ถนนย่านตาขาว-นาโยง หมูที่ ๖ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นทิ่ราบสูงแต่น้ำท่วมไม่ถึง มีกำแพงด้านหน้าวัดสำหรับด้านอื่นๆ มีรั้วลวดหนามทุกด้านสภาพแวดล้อมส่วนมากเป็นที่สวนยางของชาวบ้าน ปูชนียวัตถุ คือพระประธาน พระเพลากว้าง ๔๐ สร้างด้วยทองเหลือง วัดหนองเบ็่ด สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยมีนายเกลี้ยง พรหมมี ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก
มัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก

มัสยิดบ้านทุ่งขี้เหล็ก อยู่บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นอาคารคอนกรีตก่ออิฐถือปูน รูปทรงทันสมัย เป็นลักษณะอาคาร ๑ หลัง และเป็นอาคารไม้อยู่ด้านหน้าอีก ๑ หลัง สร้างเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีนายมะหลีน เหล็กเกิดผล เริ่มการก่อตั้งมัสยิด เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญศาสนกิจ ใช้เป็นที่ละหมาด และใช้ป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันริอิดีนคริสตตารี และวันริอิดีน –อัจฮาร์ ปัจจุบันมีนายสำเริง ขุนส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคีรีรัตนาราม
วัดคีรีรัตนาราม

วัดคีรีรัตนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไสแต ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินเขา เมื่อก่อนชาวบ้านเรียกว่า วัดควนล้อน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนสถาน วัดคีรีรัตนารามตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยกรมการศาสนาได้ขึ้นทะเบียนวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีรักษาการเจ้าอาวา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดตันหยงสตาร์
มัสยิดตันหยงสตาร์

มัสยิดตันหยงสตาร์ ตั้งอยู่หมู่ ๗ บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่าตันหยงสตาร์ ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน ซึ่งหมายถึงแหลมมะปราง เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๗๕ ด้วยการนำของนายเกบ หยงสตาร์กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้จัดสร้างในที่ดินของกุโบร์(สุสาน) เนื้อที่จำนวน ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๓๓ เมื่อ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๒ อาคารมัสยิดใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com