จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดกาญจนบริรักษ์
วัดกาญจนบริรักษ์

วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒เดิมเรียกว่า วัดโคกแค ตามชื่อบ้าน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกาญจนบริรักษ์ บริเวณพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ ภายในวัดมีพระดีบุกทำด้วยไม้แก่นจันทร์ ซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือและบนบานให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เมื่อสมหวังก็จะแก้บนด้วยการติดทอง เจ้าอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดภูมิประสิทธ์
วัดภูมิประสิทธ์

วัดภูมิประสิทธ์ เดิมชื่อวัดท่าข้าม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าข้าม เลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๓ ตาราวา ภายในพระอุโสถ มีพระพุทธรูปทองเหลือง พระประทาน พระเพลากว้าง ๔๐นิ้วและพระพุทธรูปหินอ่อนปางสมาธิ พระเพลากว้าง ๓๐ นิ้ว ในวิหารมีรูปปั้น หลวงพ่อทอง (พระปลัดทอง ตานงฺ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคลองน้ำเจ็ด
วัดคลองน้ำเจ็ด

วัดคลองน้ำเจ็ด ตั้งอยู่ที่บ้านคลองน้ำเจ็ด เลขที่ ๖๓ ถนนบางรัก-ควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีคลองล้อมรอบ มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓.๖ ตารางวา ภายในศาลาการเปรียญมีพระพุทธรูปหินอ่อน จากประเทศพม่า ขนาดพระเพลากว้าง ๑ ศอก ๒ องค์ และเป็นที่ตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระขาว ปัจจุบันมีพระครูธรรมจักรศีลค..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดควนวิไล
วัดควนวิไล

วัดควนวิไล เดิมชื่อวัดส้มเฟือง ตั้งอยู่ที่บ้านส้มเฟือง เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2422 โดยมีนายสงค์ คงอินทร์บริจาคที่ดินสร้างวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2471 ผูกพันธสีมา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2487 พื้นมาที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อยู่ริมลำคลองพิกุล เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน ภายในวัดมี รูปปั้นหลวง พ่อแดง (พระสมุห์แดง อินทสุวณโณ) เจ้าอาวาสรูปที่ 4 ซึ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดป่าวังเจริญ
วัดป่าวังเจริญ

วัดป่าวังเจริญ ตั้งอยู่บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๗ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยมีพราหมณ์แดง รังษี เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด วัดป่าวังเจริญเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ภายใ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดท่าพญา
วัดท่าพญา

วัดท่าพญา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ เดิมวัดตั้งอยู่ที่บ้านท่าพญาในต่อมาย้ายมาสร้างที่อยู่ในปัจจุบันเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๔ และได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางประทานพร และวิหารพ่อแก่เงิน เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงปู่เงิน” ซึ่งเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระพันธวิริยกิจ ปัจจุ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเจริญร่มเมือง
 วัดเจริญร่มเมือง

วัดเจริญร่มเมือง ตั้งอยู่ที่บ้านควนกุน หมู่ที่ ๘ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๔๗๘ โดยมีนายโว บุญเกื้อ บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๗ วัดเจริญร่มเมืองเป็นหน่วยเผยแพร่พุทธมามกะ ภายในวัดมีพระนาคปรกซึ่งเป็นพระพุทธรูปลักษณะนั่งสมาธิและมีพญานาคแผ่หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป เป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ปัจจุ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดกมลศรี
วัดกมลศรี

วัดกมลศรี เดิมชื่อ วัดกะลาเส ตั้งอยู่ที่บ้านกะลาเส หมู่ที่ ๑ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในวัดมีศพพระครูกมลวรการ (หลวงปู่เงื่อม อังสุกาโร ) อดีตเจ้าอาวาสวัดกมลศรี ซึ่งได้มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ และกำหนดฌาปนกิจเมื่อ วันที่๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปรากฎว่าเผาไฟไม่ไหม้พุทธบริษัทจึงนำไปบรรจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไม้ฝาด
วัดไม้ฝาด

วัดไม้ฝาด ตั้งอยู่บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๓๙๔ โดยมีหลวงพ่อทองเป็นผู้สร้าง ในระยะแรกสร้างเป็นที่พักสงฆ์ ภายในวัดโดยมีอุโบสถที่สวยงามและเป็นที่ตั้งรูปเคารพสักการะของพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อสุด สังขรัตน์ (พระครูสุตกิจวิจารณ์) บริเวณพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีต้นไม้โดยรอบ เจ้าอาวาสรูปแรก คือหลวงพ่อทอง ปัจจุบันมีพระครูกิตติญาณ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคูหาวิลัย
วัดคูหาวิลัย

วัดคูหาวิลัย ตั้งอยู่ที่บ้านเขาเพดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๑๐ พื้นที่วัดเป็นที่ราบเชิงเขา ภายในวัดมีภูเขาเพดานซึ่งมีบันได ประมาณ ๑๐๐ ขั้น สำหรับเดินขึ้นไปชมถ้ำต่างๆ ซึ่งภายในถ้ำจะเป็นลานกว้างสำหรับนั่งพักผ่อนและมีพระพุทธรูปปูนปั้นไว้สักการะบูชา ปัจจุบันมีพระสายัณห์ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com