จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดเขาไม้แก้ว
วัดเขาไม้แก้ว

วัดเขาไม้แก้ว ตั้งอยู่บ้านเขาไม้แก้ว เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๑ โดยขุนศรีสงครามพัฒศรี ร่วมกับชาวบ้านเขาไม้แก้วร่วมกันสร้าง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม วัดเขาไม้แก้ว มีลักษณะของการสร้างซ้มประตูที่แตกต่าง จากวัดอื่นๆ ตรงลายกนกของซุ้มประตูที่มีความโบราณซึ่งหาดูได้ยาก ซึ่งรูปปัจจุบัน มีพระครูธรรมธรจตุพร ปัญญาทีโป เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสิเกา
วัดสิเกา

วัดสิเกา ตั้งอยู่ที่บ้านสิเกา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๙๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๒ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินลาดต่ำ วัดสิเกาจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน ภายในวัดมีรูปปั้นหลวงพ่อฉ้วน สุวณโณ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ปัจจุบันมีพระครูวิจิตรธรรมภาณ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเชี่ยวชาญกิจ
วัดเชี่ยวชาญกิจ

วัดเชี่ยวชาญกิจ ตั้งอยู่บ้านน้ำฉา เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๕ ถนนหนองตรุด-น้ำฉา ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ โดยขุนเชี่ยวชาญกิจ อตีดกำนันตำบลหนองตรุดเป็นผู้บริจาคที่ดิน ชาวบ้านเรียกว่า “วัดน้ำฉา” ต่อมาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้สร้างจึงเปลี่ยนชื่อ เป็น “วัดเชี่ยวชาญกิจ” เป็นศาสนสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ วัดตั้งอ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนานอน
วัดนานอน

วัดนานอน ตั้งอยู่ที่บ้านนานอน หมู่ที่ 4 ถนน คลองเต็ง-วังวิเศษ ตำบลนานาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๗ สร้างเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ปี พ.ศ.๒๔๖๑ จัดเป็นประเภทวัดราษฎร์ โดยมีนายแสน ไทยกลาง เป็นผู้บริจาคที่ดินและดำเนินการก่อสร้าง วัดตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑๐ ก.ม. พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีสวน บ้านเรือนของประชาชนโดยรอบ การคมนาคมสะดวก เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนาเมืองเพชร
วัดนาเมืองเพชร

วัดนาเมืองเพชร ตั้งอยู่ที่บ้านนาเมืองเพชร เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกว่าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๓๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๘๐ นิ้ว และ ๔๐ นิ้ว รวม ๒ องค์ และรูปปูนปั้นหลวงพ่อมั่ง อดีตเจ้าอาวาสวัดนาเมืองเพชร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชนชน เจ้าอาวาส รูปแรก คือ พระคง ปัจจุบันมีพระครูปัญญาว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนิโครธาราม
วัดนิโครธาราม

วัดนิโครธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านสวนจันทน์ เลขที่ ๒๓ ถนน วัดนิโครฯ-สวนจันทน์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.๒๓๙๒ จัดเป็นประเภทวัดราษฎร์ เดิมวัดตั้งอยู่ที่โคกสูงกลางทุ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “วัดไทรขนุน”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๑ เขตวิสงคามสีมา กว้าง ๘๐ ยาว ๑๑๒ เมตร อุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา ๒ ชั้น กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ศาลาการเปรียญเป็นอาคานคอนกรีต กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย
ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย

ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย เลขที่ ๑๖๙ ถนนท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตรัง ในอดีตชาวจีนฮกเกี๋ยนได้อพยพทำมาหากินที่หมู่บ้านท่าจีนริมแม่น้ำตรัง และมีวัดปอนตั้งอยู่ฝั่งตัวเมืองตรัง (ปัจจุบันคือวัดประสิทธิชัย)และได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ หลักฐานอ้างอิงปรากฏตามแผ่นป้ายนำขยวน ต่อมามีกิจกรรมการกินเจและมีประชนทั้งจีนและไทยนิยมการกินเจกันมากขึ้นทำให้ศาลเจ้าคับแคบจึงสร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ...

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

วัดไทรงาม เดิมชื่อวัดใสใคร และวัดไซงาม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 81 หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยมีนายน่าน ชึ้นย่อง เป็นผู้บริจาคที่ดินและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ภายในพรพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยสุโขทัย ขนาดพระเพลากว้าง 1.30 เมตร สูง 1.90 เมตร เจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอธิการรักษ์ ติสสโร ปั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไพรสณฑ์
วัดไพรสณฑ์

วัดไพรสณฑ์ ตั้งอยู่ที่บ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค ๑๗ เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าหมาก”ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดไพรสณฑ์”จัดเป็นประเภทวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง แม่น้ำตรัง มีสวนยางพารา และบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ พื้นที่ตั้งวัด ๖๓ ไร่ ๔๖ ตารางวา ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร อาคาร ๒ ชั้น ๑ หลัง มีหอสวดมนต์กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มีกุฏิ ๔..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดราษฎร์รื่นรมย์
วัดราษฎร์รื่นรมย์

วัดราษฎร์รื่นรมย์ "วัดบ่อสีเสียด" ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกา เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือ ยาว ๕ เส้น ๗ วา ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๗ วา ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก ยาว ๔ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับที่ดินรถไฟ ทิศตะวันตก ยาว ๕ เส้น ๓ วา ติดถนนสาธารณะ พื้นที่เป็นที่ราบ สภาพแวดล้อมเป็นที่ของชาวบ้าน มีทางเดิน ที่ดินรถไฟโดยรอบ ศาลาการเปรียญคอนกรีต กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com