จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดห้วยยอด
วัดห้วยยอด

วัดห้วยยอด เดิมชื่อวัดนครราษฎร์ศรัทธาธรรม ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๔๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยหลวงนครกิจบำรุง นายอำเภอเขาขาว ต่อมาอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ชำรุดมาก พระยาสุรินทร์เทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตจึงได้บูรณะใหม่ วัดห้วยยอดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ภายในศาลาการเปรียญ มีรูปเหมือนหลวงพ่อแดงซึ่งเป็นที่เคาร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไทรทอง
วัดไทรทอง

วัดไทรทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ ถนนนาโยง-ย่านตาขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐ เดิมบริเวณที่สร้างวัดมีต้นไทรจำนวนมาก จึงเรียกว่า “วัดไทรทอง ”หรือ “วัดเกาะหยี ”ตามชื่อวัดเดิม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ วัดได้เปิดเป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ต่อมาได้ยกเลิก ภายในวัดมีรูปปั้นพระอธิการนิ่ม ธมมสโร เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีอภินิหาร ห้ามลม ห้ามฝนได้ และผู้ที่ต้องการมีลูกก็จะบนบานเพื่อขอลูกหรือบนบานไม่ให้ติดเกณฑ์ทหาร เ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอัดดะนาน
มัสยิดอัดดะนาน

มัสยิดอัดดะนาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านแหลมยาง ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า อัดดะนาน หมายถึง สวรรค์ชั้นสูงสุด เป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง จัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๒ ด้วยการนำของนายหมี เจริญฤทธิ์ กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้รับบริจาคที่ดินจากนายหมี เจริญฤทธิ์ เนื้อที่จำนวน ๓ไร่ ๒๐ งาน จดทะเบียนมัสยิดใหม่ สร้างเสร็จปี ๒๕๒๐ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอด ๑ โดม ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมละ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอีบาดียะฮ์
มัสยิดอีบาดียะฮ์

มัสยิดอีบาดียะฮ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยายแม็ม ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม คำว่า อีบาดียะฮ์ หมายถึง สถานที่กระทำความดี ต่อพระเจ้าองค์เดียวคือ อัลเลาะฮ์ ซ.บ. เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดส่าอีด่นอิสลาม ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๙๓ ด้วยการนำของนายฉลอง ฤทธิ์หมุน กับชาวบ้านในพื้นที่ได้รับบริจาคที่ดินจากนายเชื่อม ชำนาญเหนาะ เนื้อที่จำนวน ๒ ไร่ ๒ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๐ เมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๑๑ อาคารมัสยิดเป็นอาคา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนู้รุลอิสลาม
มัสยิดนู้รุลอิสลาม

มัสยิดนู้รุลอิสลาม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เดิมก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีตขนาดกว้าง ๘ x ๑๒ เมตร คำว่านู้รุลอิสลาม หมายถึง แสงหรือรัศมีของอิสลาม ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวบ้านท่าคลองทำพิธีกรรมทางศาสนา การจัดทำการนิกะฮ (แต่งงาน) จัดทำการละหมาด ญานาซะฮ(ศพ) เป็นที่ประชุมกิจกรรมต่าง ๆ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๗๐ เมื่อ ๒๕๒๐ ผู้ก่อตั้งคือนายหวานจิต เสียมไหม นายมณี สรรเพชรและนายอนันท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน
มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน

มัสยิดนูรุ้ลมุหมีน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า นูรุ้ลมุหมีน หมายถึง การรวมทั้งหญิงและชาย เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดส่าด่นอิสลาม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ด้วยการนำของนายเจะดี ฤทธิ์หมุนและได้รับบริจาคที่ดินจากนายนิกร ฤทธิ์หมุน เนื้อที่ ๓ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๙๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๐ อาคารมัสยิดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว มียอดโดม ๒ โดม ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ปัจจุบันมัสยิดนูร..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดอิสติกบาล
มัสยิดอิสติกบาล

มัสยิดอิสติกบาล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแค ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า อิสติกบาล หมายถึง ยินดีต้อนรับ เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดบ้านหนองหรั่ง จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยนายวร สันเพ็ชร ได้บริจาคที่ดิน เนื้อที่ ๓ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๓๘ เมื่อวันที่ ๓๐พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ อาคารมัสยิดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ปัจจุบันมัสยิดอิสติกบาล มีนายยูนุส หูเขียว เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุลอีบาดะฮ์
มัสยิดดารุลอีบาดะฮ์

มัสยิดดารุลอีบาดะฮ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐ บ้านหลักขัน ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า ดารุลอีบาดะฮ์ หมายถึง สถานที่ที่ปฏิบัติแต่ความดี เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดบ้านแหลมสอด ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยการนำของนายสวัสดิ์ หัวแท้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเลี่ยม คงเลิศ เนื้อที่ ๑.๘ งาน จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๑๒๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มียอด ๒ โดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ปั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมูฮัมมาดิย๊ะห์
มัสยิดมูฮัมมาดิย๊ะห์

มัสยิดมูฮัมมาดิย๊ะห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งสามเกาะ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า มูฮัมมาดิย๊ะห์ หมายถึง พระนามของนบีมูฮัมหมัด ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ ๒๕๑๐ ด้วยการนำของนายละหมาน ฤทธิไกร โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเส็น ฉิมเรือง เนื้อที่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ อาคารมัสยิดเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวและได้ต่อเติมด้านหน้าอาคารเป็นก่ออิฐถือปูนในภายหลัง ไม่มียอดโดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดบ้านเกาะขัน
มัสยิดบ้านเกาะขัน

มัสยิดบ้านเกาะขัน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่๓ บ้านเกาะขัน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง คำว่า เกาะขัน เรียกตามชื่อหมู่บ้าน หมายถึง บ้านที่ป่าที่มีเสียงร้อง (ขัน) ของสัตว์ต่างๆ เป็นมัสยิดที่แยกมาจากมัสยิดก่อมารุดดีน จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ด้วยการนำของนายล้อม เกื้อเดช โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายคง เกื้อเดช เนื้อที่ ๒ ไร่ จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ ๕๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ไม่ มียอด โดม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com