จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดศรัทธาธรรม
วัดศรัทธาธรรม

วัดศรัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ปูชนีวัตถุในวัดคือ รูปหล่อหลวงพ่อปาน ในอดีตเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน ปัจจุบันมี พระครูใบฎีกาสมเกียรติ ฐิตวํโส เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดลำพิกุล
วัดลำพิกุล

วัดลำพิกุล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๘๙ ปัจจุบันมี พระอธิการสายชล จิตฺตสฺโภ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๑๕๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕เจ้าอาวาสรูปแรกคือพระเหลือ ปัจจุบันมี พระมหาบุญเหลือ โสภณจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดไร่พรุ
วัดไร่พรุ

วัดไร่พรุ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๒๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ปัจจุบันมีพระครูสมุห์จำเลือง ฐิตเมโธ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดใหม่ไทรงาม
วัดใหม่ไทรงาม

วัดใหม่ไทรงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๓๗๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ปัจจุบันมี พระอธิการเลื่อน ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดภูเขาทอง
วัดภูเขาทอง

วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสำนักปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ปูชนียวัตถุภายในวัดคือพระพุทธรูปปางไสยาสย์ทรงเทริดมโนราห์ ปัจจุบันมี พระครูภาวนาสมาธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดมุตตะกีน
มัสยิดมุตตะกีน

มัสยิดมุตตะกีน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๙๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เลขทะเบียน ๑๗ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายรอด มักอาน คอเต็บชื่อ นายไพโรจน์ เสลา บิหลั่นชื่อ นายหมู่อำหมัด คลองดี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดฮารับปันบารู
มัสยิดฮารับปันบารู

มัสยิดฮารับปันบารู ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ เลขทะเบียน ๑๒๕ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายแสละ รักณรงค์ คอเต็บชื่อ นายหวิด นิลพัน บิหลั่นชื่อ นายแปลก ดำรงสุภลักษณ์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดซุลยูดลอิสลามียะห์
มัสยิดซุลยูดลอิสลามียะห์

มัสยิดซุลยูดลอิสลามียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๔ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายสมหมาย วิชิตะ คอเต็บชื่อ นายหรบ ฤทธิเดช บิหลั่นชื่อ นายบุญยงค์ สว่างวัน มัสยิดซุลยูดลอิสลามียะห์เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวบ้าน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  มัสยิดดารุ้นอาบีดีน
มัสยิดดารุ้นอาบีดีน

มัสยิดดารุ้นอาบีดีน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้เริ่มก่อตั้งชื่อ นายอยิละ เส็นฤทธิ์ ปัจจุบันอิหม่ามชื่อ นายหวันหยับ เส็นฤทธิ์ คอเต็บชื่อ นายหละ เส็นฤทธิ์ บิหลั่นชื่อ นายแหลม สังข์ขาว มัสยิดดารุ้นอาบีดีนเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวมุสลิมในพื้นที่..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com