จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดธรรมประดิษฐ์
วัดธรรมประดิษฐ์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพังกก
วัดพังกก

       วัดพังกก  ก่อตั้ง พ.ศ.2225  ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2230 เดิมชาวบ้านเล่าขานกันมาว่าฝั่งตรงข้ามของ วัดจะมีวัดชื่อว่า "วัดหนัง" ทั้งสองวัดห่างกันประมาณ 300 เมตร  ชาวบ้านมีความเห็นตรงกันยุบวัดทั้งสองวัดมาสร้างเป็น "วัดพังกก" ซึ่งในขณะนั้นได้มีพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินถึงพระอุระ ชื่อ "หลวงพ่อเดิม"       เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน : พระอธิการสัญญา  อิทธิปาโล  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาตั้งแ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประเจียก
วัดประเจียก

       วัดประเจียก เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ  กว้าง 10 เมตร  ยาว 16 เมตร โครงสร้างคอนกรีตและไม้ ฝากั้นด้วยสังกะสี  ศาลาการเปรียญกว้าง 14  เมตร ยาว 21 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและไม้  สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2465 ชาวบ้านมักเรียกเพี้ยนเป็น "วัดพะเจียก" ระยะแรกสร้างวัดขึ้นใหม่ๆมีพระสงฆ์อยู่น้อยหรือบางปีก็มีบ้างว่างเว้นไปบ้าง จนถึง พ.ศ.247..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดวาส
วัดวาส

ประวัติ วัดวาสเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายก่อตั้ง ประมาณปี พ.ศ.2475  มีเนื้อที่ตั้งวัดประมาณ 33 ไร่ เดิมชื่อว่า "สำนักสงฆ์วัดวาส"  ต่อมาเปลี่ยนเป็น  "วัดวาส" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2539 ทำเนียบเจ้าอาวาส  มี  3  ท่าน  1.หลวงพ่อรอด  ธรรมลักษณ์กิจโต    2.หลวงพ่อแสง  ธรรมลักษณ์โข  3.หลวงพ่อเผียน  ชิตฺงคโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปัจจุบัน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบ่อแดง
วัดบ่อแดง

       สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 (พระปิยะมหาราช) พระองค์ทรงครองราชย์ 42 ปี (พ.ศ.2411-2453)         ผู้สร้างวัดบ่อแดง คือ พระยาโหราธิบดี(ขุนโหร) เอียด  เพชรสุวรรณ หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า  ทวดชายเอียดและทวดหญิงปิด เพชรสุวรรณ ภรรยาของท่าน  ในปี พ.ศ.2437  เดิมชื่อ ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดใหม่
วัดใหม่

ประวัติ : สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 31 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา มีอุโบสถกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร สร้าง พ.ศ.2375  มีสภาพทรุดโทรม  ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางประทานพร และพระพุทธรูปหินอ่อน ปางสมาธิสมัยศรีวิชัยประดิษฐานอยู่ในกุฎีเจ้าอาวาส  สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ 7 พ.ย.2310 โดยมีชาวจีนชื่อ"เจ้าใหม่" ได้มาบุกเบิกถางป่าปลูกที่อยู่อาศัยและได้สร้างวัดขึ้นมาการศ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดศิลาลอย
วัดศิลาลอย

วัดศิลาลอย เดิมเป็นวัดร้างชื่อ "วัดยางงาม" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดศิลาลอย" แต่เดิมมามีชาวบ้านเล่าขานกันว่า ได้มีพระพุทธรูป (ครึ่งบน) ลอยมาเกยตื้นชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล ชาวบ้านได้ช่วยกันลากเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดชุมพล แต่ลากไม่ไป ตกกลางคืนพระพุทธรูปได้มาเข้าฝันชาวบ้านว่าต้องการอยู่ที่วัดยางงามซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง ชาวบ้านจึงนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ ต่อมาได้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนางเหล้า
วัดนางเหล้า

วัดนางเหล้าเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  สร้างประ มาณ พ.ศ.2225 โดยมีอุบาสิกาชื่อ นางลาวมีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินและสร้างวัด แต่เดิมชื่อ "วัดนางลาว" ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อเพี้ยนไปเป็น "วัดนางเหล้า"  การศึกษา : มีโรงเรียนการประถมศึกษาขึ้นในวัดตั้งแต่ พ.ศ.2497 และได้ให้อุปการะตลอดมา เจ้าอาวาส มี 6 รูป คือ 1.หลวงพ่อจันทร์ 2.เจ้าอธิการแก้ว พุทธมุณี 3.พ่อท่านเอียด 4.พ่อท่านคล้าย 5.พระอธิการพลอย เ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดคูขุด
วัดคูขุด

      ประวัติ : สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 9 ไร่ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2310 ตั้งอยู่ทางตอนเหนือออกไปประมาณ 2 กม. เดิมใช้ชื่อว่า "วัดโตนดรอบ" เมื่อได้สร้างวัดใหม่ขึ้นจึงขนานนามใหม่ว่า "วัดคูขุด" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2360 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 60 ม. ยาว 80 ม.      การศึกษา : ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2525  มีนักเรียนธรรมกว่า 10 รูป  นอกจากนี้ทางวัดยังได้ร่วมกั..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประดู่หอม
วัดประดู่หอม

  ประวัติ วัดประดู่หอม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ.2225  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมมีนามว่า  "วัดบ้านเพิง" มักจะว่างเว้นจากพระสงฆ์เป็นประจำ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนนามมาเป็น  "วัดประดู่หอม"  โดยยึดถือเอาต้นประดู่ใหญ่เป็นสัญลักษณ์  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2450 ได้ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ.2462  เจ้าอาวาส 6 รูป รูปที่ 1พระสมภารทอง, รูปที่ 2 พระทิว, รูปที่ 3 พระครูยิ้ม, รูปที่ 4 พระครูเหลือ, รูปที่..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com