จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดท่าคุระ
วัดท่าคุระ

วัดท่าคุระเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "เจ้าแม่อยู่หัว"  เป็นพระพุทธรูปที่ชาวตำบลคลองรี และตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือ ซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพังเถียะ
วัดพังเถียะ

..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดกลาง
วัดกลาง

  วัดกลาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2424 มีที่ดินตั้งวัด 13 ไร่ 84 วา ทำเนียบเจ้าอาวาส    1.สมภารแท่น  ธรรมทินโน   พ.ศ.2424 - 2445   2.เจ้าอธิการแก้ว  ธรรมรังสี     พ.ศ.2446 - 2462   3.พระครูพุ่ม  ธรรมมิโย          พ.ศ.2463 - 2470   4.พระครูรักษ์  เกสโร               พ.ศ.2471 - 2480   5.พระครูวิบูลสาธุก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนพระเทพ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1
สวนพระเทพ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1

สวนพระเทพ บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 1 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ มีสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลไม้ต่าง ๆ ในตำบล เช่นจำปาดะ ขนุน และอื่น ๆ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพังยาง
วัดพังยาง

วัดพังยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.พังยาง เป็นวัดเก่าแก่ มีศิลปกรรมที่สำคัญคือ เจดีย์แบบศรีวิชัย 2 องค์ เป็นหลักฐานที่แสดงว่า ณ ที่นี้เคยเป็นวัดสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุทธยา และวัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งมีคูน้ำคันดินที่เรียนกว่าชุมชนโบราณพังยาง ตามตำนานกล่าวว่าพระนางท้าวราชกฤษณาพระอัครมเหสีของออกยาราม ได้ได้เดินทางจากเมืองหลวงผ่านนครศรีธรรมราช มาถึง ระโนด ถึงบ้านพังยาง จึงได้สร้างวัดพังยางขึ้นมาขอบคุณภาพจากเว็บ : องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดสีหยัง
วัดสีหยัง

วัดสีหยัง อยู่ริมถนนทางหลวงสงขลา-นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่เลขที่ 127 บ้านสีหยัง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน น่าจะสร้างในสมัยศรีวิชัยประมาณ พ.ศ.2310 เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วประมาณ พ.ศ.2320 เดิมมีนามว่า "วัดสีกุยัง" หนังสือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงสมัยอยุธยาเรียกว่า "วัดศรีกูยัง" โดยอุโบสถและศาลาการ เปรียญเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมฝีมือช่างพื้นบ้านของสงขลา เป็นวัด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระเจดีย์งาม
วัดพระเจดีย์งาม

วัดเจดีย์งาม อยู่ริมถนนทางหลวงสงขลา-นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บ้านเจดีย์งาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 62 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีที่สวนและที่นาโดยรอบ  สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1210 สันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นสมัยศรีวิชัย ในแผนที่ภาพกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกชื่อวัดนี้ว่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบ่อระกำ
วัดบ่อระกำ

วัดบ่อระกำ ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อระกำ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีที่ดินตั้งวัด 8 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา วัดบ่อระกำ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2220 สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2281 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 13 เมตร ยาว 16 เมตรเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมี 2 รูป ดังนี้1. พระครูแก้ว วฑฺฒโน2. พระปลัดแวว ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)อาค..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหัวป้อมใน ( Wat Hua Pom Nai )
วัดหัวป้อมใน ( Wat Hua Pom Nai )

วัดหัวป้อมใน ตั้งอยู่เลขที่ 112 บ้านหัวป้อม ถนนรามวิถี หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด 10 ไร่ 65.1 ตารางวา วัดหัวป้อมใน สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2315 ที่ได้นามอย่างนั้น เนื่องจากมีวัดหัวป้อมนอก ตั้งอยู่ตรงข้าม มีทางรถไฟผ่านกั้นกลางระหว่างวัดทั้งสองวัด เดิมเป็นวัดเดียวกัน มีนามว่า วัดหัวป้อม เพราะตั้งอยู่ตรงมุมกำแพงเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวัดถูกแบ่งแยกเป็นสองวัดแล้ว ได้เรี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดยางทอง ( Wat Yangthong )
วัดยางทอง ( Wat Yangthong )

วัดยางทอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑ ถนนนางงาม ในเขตเทศบาลนครสงขลา ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือ ติดถนนสงขลาบุรี ซึ่งมีสถานีดับเพลิงของเทศบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามทิศใต้ ติดด้านหลังบ้านเรือนของชาวบ้านริมถนนยะหริ่งทิศตะวันออก ติดถนนนางงามทิศตะวันตก ติดด้านหลังบ้านเรือนของชาวบ้านริมถนนนครในวัดยางทอง เป็นที่ตั้งของ บ่อยาง ซึ่งเป็นชื่อท้องถิ่นของที่ตั้งเมืองสงขลา ส่วนจะสร้างขึ้นเมื่อไหร่นั้นไม่ปรากฎหลักฐาน สืบได้แต่เพียงเค้าเงื่อนจากพง..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com