จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดดอนแย้ ( Wat Don Yae )
วัดดอนแย้  ( Wat Don Yae )

วัดดอนแย้  อยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านดอนแย้ ถนนไทรบุรี หมู่ที่๗ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต บริเวณวัดกว้าง ๘๓ เมตร ยาว ๑๑ เมตร มีกำแพงล้อมรอบพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร โครงสร้างคอนกรีตผสมไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร บูรณะ พ.ศ. ๒๕๐๓ โครงสร้างคอนกรีตกุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง และครึ่ง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดทุ่งหวังนอก
วัดทุ่งหวังนอก

วัดทุ่งหวังนอก ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหวัง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 80 ไร่วัดทุ่งหวังนอก สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมที่ตั้งวัดเป็นสุสานสาธารณะ พระอธิการจ้อน ได้เดินธุดงค์มาพำนักอยู่เมื่อ พ.ศ. 2440 และได้เริ่มสร้างเป็นวัดในวันต่อมาวัดทุ่งหวังนอก ได้รับพระราชท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนาหว้า

พระราชบัญญัติ โอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2529 มาตราที่ 1-4  -  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เป็นปีที่ 41 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรโอนที่วัด วัดนาหว้า ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ให้แก่กรมชลประทานจึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดประจ่า
วัดประจ่า

ตำนานวัดประจ่า 1). เริ่มก่อสร้างวัดในปีพ.ศ. 2360  นายร่ม ไม่ทราบนามสกุล  เป็นชาวบ้านประจ่าใต้  บริจาคที่ดินของตนเอง  พื้นที่  9 ไร่  1 งาน 12 ตารางวา  เพื่อสร้างวัด  ต่อมาได้เกิดความศรัทธาก็เลยบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกชื่อว่าหลวงพ่อร่ม  และตั้งชื่อวัดว่าวัดประจ่า  ตั้งแต่นั้นมาวัดประจ่าก็เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านประจ่า  หลวงพ่อร่มมรณภาพไม่ระบุ พ.ศ. 2). เจ้าอาวาสองค์ที่  2   หลวงพ่ออิน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดชัยมงคล ( Wat Chai Mongkol )
วัดชัยมงคล ( Wat Chai Mongkol )

วัดชัยมงคล เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ภายในวัดนี้ประดิษฐานองค์กระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดชัยมงคล จะสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน ๆ และคุณคณิศรแสงรัตน์ (อดีตพระครูประภัสสรวินัยกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล) ได้ความว่าวัดนี้พระอาจารย์ชัย พระภิกษุชาว กลันตันเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ริมทะเลสาบบ้านใหม่
ริมทะเลสาบบ้านใหม่

ริมทะเลสาบบ้านใหม่อยู่ติดทะเลสาบ นั่งชมนก ชมธรรมชาติ มีร้านอาหาร อยู่ที่หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดท่าบอน
วัดท่าบอน

เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่ดั้งเดิม มีเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพของคนทั่วไป และมีการจัดทำเหรียญไว้บูชา ไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนในหมู่บ้านและประชาชนใกล้เคียง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดวารีปาโมกข์
วัดวารีปาโมกข์

วัดวารีปาโมกข์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 11 ไร่ 7 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบริมทะเลสาบ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเกษตรชลธี
วัดเกษตรชลธี

วัดเกษตรชลธี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 49 ไร่ 63 ตารางวา มีทีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ตลาดน้ำคลองแดน
ตลาดน้ำคลองแดน

ตั้งอยู่ที่ตําบลคลองแดน อํ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตลาดน้ําน้องใหม่อันดับที่2 ของภาคใต้ ต่อจากตลาดน้ําคลองแห ใช้หลักการบริหารโดยยึดความเป็น “วั ชระ” ต่อยอดจาก “บวร”คือบ้าน วัด โรงเรียน และรวมไปถึงชุมชน นําหลักทางศาสนาเข้ามายึ ดโยง มีท่านเจ้าอาวาสเป็นกํ าลังหลักอาศัยความเป็นชุมชนที่มีผู้คนให้ความเคารพศรั ทธาและอยู่ในหลักศาสนธรรมเป็นฐาน สานความร่วมมือให้ชุมชนเข้มแข็งที่ นี่ มี ของดีมากมายในวั ดนอกจากพระทองแล้ว ยังมีโบสถ์ มหาอุ ด ซึ่ งเป็นสถา..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com