จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  โบราณสถานเจดีย์ควนธง
โบราณสถานเจดีย์ควนธง

สถานที่ท่องเที่ยววัด โบราณสถาน มีเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน อายุกว่า 200 ปี ปี พ.ศ. 2356 เจ้าพระยายมราช ( ปั้น สุขุม ) เจ้าเมืองสงขลาในสมัยนั้น มีความประสงค์จะเอาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งแบ่งส่วนมาจากพระบรมธาตุวัดพระธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชมาบรรจุในองค์เจดีย์ในจังหวัดสงขลาสักแห่ง และเจาะจงให้อยู่ในเขตอำเภอจะนะ เพราะต้องการให้เห็นองค์เจดีย์ชัดเจนเป็นสง่า จึงได้ควนธงเป็นที่จัดสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าว นายคง หัวหน้าคุ้มชาวบ้านน้ำ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ทะเลหาด
ทะเลหาด

ชาดหาดบ้านบ่อโชน ,ชาดหาดบ้านโคกสักเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติมีหมู่เกาะขามเป็นแหล่งปะการังและฝูงปลามากมาย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดจันทร์
วัดจันทร์

วัดจันทร์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลวัดจันทร์..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดบ่อประดู่
วัดบ่อประดู่

     วัดบ่อประดู่ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถและศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย       สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่  5 ธันวาคม 2420 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 14 สิงหาคม 2485 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร     เจ้าอาวาส  มี 9 รูป คือ รูปที่ 1 พระอธิการเข่ง พ.ศ.2400-2425 รูปที่ 2 พระอธิการเอี้ยง พ.ศ.2425-2435   รูปที่ 3 พระอธิการเอียด ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน แหล่งนกน้ำ
บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน แหล่งนกน้ำ

ริมทะเลสาบมีแหล่งนกอพยพชนิดต่าง ๆ มากมาย หลายชนิด เช่น นกกระยาง นกอินเทียน ฯลฯขอบคุณ ภาพโดย  :  www.traveleradvisor.net..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  อุทยานนกน้ำคูขุด
อุทยานนกน้ำคูขุด

อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ห่างจากที่ว่าการอําเภอสทิงพระเข้าไปทางแยกประมาณ 3 กม. ห่างจากสงขลา 32 กม. ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 277,916 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง และ อ.กระแสสินธุ์ และมีพื้น ที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีพื้นที่ ส่วนใหญ่เป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ
เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ

เจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดท่าคุระ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองรี ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้พบเด็กหญิง ซึ่งเป็นลูกของเจ้าเมืองพัทลุงถูกลอยแพมาได้นำมาเลี้ยงไว้เมื่อเจ้าเมืองพัทลุงทราบ จึงมาทำนุบำรุงวัดและมอบแผ่นทองคำใหญ่ไว้ ชาวบ้านได้ตัดเอาทองคำไปทำเครื่องประดับ และส่วนที่เหลืออยู่นำมาหล่อเป็นรูปชื่อ "เจ้าแม่อยู่หัว" ไว้ที่วัดนี้ ทุกเดือนหกของทุกปี จะมีการสมโภชใหญ่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)
วัดพระราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล บริเวณเขาพัทธลิงค์ อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของสมเด็จพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประชาชนเคารพนับถือมาก สร้างประมาณ พ.ศ. 500 เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย จึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือ และจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หลายวัน จนในที่สุดน้ำจืดหมดลง โจรสลัดเดือดร้อน สมเด็..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  กีฬาตำบลต้านยาเสพติด

อบต.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ของทุกปี โดยประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ในพิธีเปิดก็จะมีขบวนพาเหรดของนักกีฬา เริ่มเดินขบวนจากหน้า อบต.ไปยังสนามกีฬาตำบลกระดังงา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดกระดังงา
วัดกระดังงา

ประวัติ วัดกระดังงา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 17 ตรว. อาคารเสนาอาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 11 ม.ยาว 18.5 ม. ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 ม. ยาว 16 ม. สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2506       วัดกระดังงา สร้างเป็นวัดครั้งแรกก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เคยเจริญรุ่งเรือง  ต่อมาสมัยพระเจ้าเอกาทศรถ ถูกโจรมลายูปล้นทรัพย์และเผาผลาญวัดวาอารามต่าง ๆ  วัดนี้ก็ถูกทำลายและกลายเป็นวัดร้างไป ต่อมา ปี พ.ศ.2152 ออกขุนเท..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com