จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดจะทิ้งพระ
วัดจะทิ้งพระ

วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลจะทิ้งพระ มีเนื้อที่ 35 ไร่เศษ เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ตามหลักฐานในหนังสือประชุมพงศาวดารภาค 15 เรื่องพงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับกรมศิลปากร พ.ศ.2515 ได้เขียนสรุปไว้ว่าพระยากรงทองได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ และพระเชตุพนวิหารขึ้นในปี พ.ศ.1482 โดยสร้างพร้อมกันคือ วัดเขียน วัดบางแก้วและวัดสทิง แต่วัดจะทิ้งพระตั้งมาก่อนนี้แล้ว มีพระพุทธไสยาสน์ (ปางนิพพาน) พระธาตุเจดีย์เป็นหลักของพุทธศาสนา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนป๋าเปรม
สวนป๋าเปรม

ตั้งอยู่ก่อนข้ามสะพานติณสูลานนท์ทางทิศใต้ ซ้ายมือ มีความร่มรื่น ภายในมีสนามหญ้า แมกไม้นานาพันธุ์ และยังมีหอประชุมอีกด้วย ในสวนแห่งนี้เป็นที่นิยมในการถ่ายรูปของบุคคลทั่วไป และนิสิตที่จบการศึกษา หรือในวันสำคัญต่างๆ เช่นงานรับปริญญา งานแต่งงาน เป็นต้น ของชาวสงขลา เนื่องจากมีความสวยงาม เหมาะที่จะเก็บภาพเป็นที่ระลึกอันน่าประทับใจ  ในช่วงเย็น บริเวณแห่งนี้ก็เป็นอีกที่ที่ชาวสงขลานิยมมาออกกำลังกาย วิ่งจ๊อกกิ้ง และเดินเล่นพักผ่อน ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาเพหาร
เขาเพหาร

ตั้งอยู่หลังวัดท้ายยอ เป็นเจดีย์ทรงกลมเตี้ย ลักษณะคล้ายทรงลังกา มีทางขึ้นจากข้างล่างไปยัง บริเวณเจดีย์ โดยทำเป็นขั้นบันไดดินทุบ มีทางขึ้นเจดีย์ 3 ด้านคือ ด้านข้าง 2 ด้านและด้านหลัง 1 ด้าน ส่วนด้านหน้าซึ่งหัน ไปทางทิศตะวันออกสร้างซุ้มพระไว้ บริเวณฐานเจดีย์มียักษ์ 2 ตนยืนเฝ้าอยู่หน้าซุ้ม พระข้างละ 1 ตน และมีซุ้มมณฑปอยู่ 2 ข้างของยักษ์ ปัจจุบันเหลือยักษ์เฝ้าซุ้มด้านขวาเพียงตนเดียว เขาเพหารเป็นสถานที่ที่ชาวเกาะยอใช้ประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา และมีพิธีขึ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดท้ายยอ
วัดท้ายยอ

เป็นวัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ได้รับการประกาศให้เป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2311 เป็นวัดโบราณที่มี สถาปัตยกรรมล้ำค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา" อายุกว่า 200 ปี หลังคา ใช้กระเบื้องดินเผาเกาะยอและกระเบื้องลอนแบบเก่า มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ เสาเรือนกุฏิจะไม่ฝังลงในดินแต่จะ ตั้งอยู่บนตีนเสา ซึ่งเป็นที่รองรับเสาอันเป็นลักษณะเฉพาะของบ้านชาวไทยในภาคใต้เท่านั้น..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดแหลมพ้อ
วัดแหลมพ้อ

วัดแหลมพ้อ อยู่ที่บ้านสวนทุเรียน หมู่ที่ 4 ต.เกาะยอ ในอดีตเป็นวัดที่สำคัญ ของตำบลเกาะยอ ลักษณะโบสถ์ มีความเรียบง่าย สวยงามวัดพระนอนแหลมพ้อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2330 ในสมัยรัชกาลที่ 3 หลังจากนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2360 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสทางน้ำขึ้นที่ท่าเรือหน้าวัด สถาปัตยกรรมที่นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดคืออุโบสถ ซึ่งสร้างในสมัยนั้น ลวดลายหน้าบันด้านหน้า มีช้างสามเศียร หน้าบันด้านหลังเป็นครุฑยุดนาค มีโปรยทานซึ่งพระเจ้าแ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เขาเก้าเส้ง ตามรอย หิน “หัวนายแรง”
เขาเก้าเส้ง ตามรอย หิน “หัวนายแรง”

ภูมิทัศน์ของเขาเก้าเส้ง เป็นเขาหินมีต้นไม้เล็กน้อยก็แตกต่างจากภูเขาริมทะเลอื่นๆ ของสงขลา มีพื้นที่ติดกับทะเลอ่าวไทย โดยมีก้อนหินใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่ที่ปลายสุดเป็นลักษณะสำคัญ ทิวทัศน์จากบริเวณหัวนายแรงนี้มองไปเห็นเกาะหนูเกาะแมวอยู่ลิบๆด้วย เก้าเส้งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ”สำนักสงฆ์เก้าเส้ง” การไปเที่ยวหรือเยี่ยมชมก็น่าจะต้องประพฤติตัวให้เหมาะสม อย่าให้พระท่านต้องลำบากใจ     การเดินทางไปเก้าเส้งนี้ง่ายมาก จากหาดใหญ่ไปสงขลา เมื่อผ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์สงขลา

หลังการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น  นายอำนวย  สุวรรณคีรี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดูแลองค์การสวนสัตว์ ได้มีนโยบายให้จัดตั้งสวนสัตว์ทั่วทุกภาค สำหรับภาคใต้ได้คัดเลือสถานที่ที่จังหวัดสงขลา บริเวณเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา ( บ้านสวนตูล ) ดำเนินจัดตั้งสวนสัตว์ยังไม่แล้วเสร็จ    เนื่องจ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์
พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์

 พ่อทวดช้างและพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนเขารูปช้าง ในพื้นที่หมู่ที่ ๒  และหมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  จากตำนานเล่าขานต่อกันมาว่าในอดีตกาล   ท่านลักเก้าได้เดินทางมาจากทางทิศใต้ นำช้าง 2 เชือก ชื่อพ่อพลายแก้ว แม่พังงา และควาญช้างชื่อบังดอเลาะห์  ยายมาล่าห์  และบังสุม นำทรัพย์สมบัติไปสร้างพระเจดีย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่งเกิดพายุลมแรง  ช้างและควาญช้างล้มตาย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  น้ำตกสวนตูล
น้ำตกสวนตูล

 ชื่อของน้ำตกสวนตูล เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประวัติศาสตร์การสงคราทางการเมือง เพราะเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของเจ้าเมืองไทรบุรีเมื่อครั้งเดินทางมาตีเมืองสงขลา ตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ในขณะนั้นเจ้าเมืองสงขลาได้ป้อมปืนใหญ่ต่อสู้ที่วัดเกาะถ้ำ ซึ่งหลังจากเจ้าเมืองทั้ง 2 ได้สู้รบกันแล้ว เจ้าเมืองไทรบุรีได้ถอยทัพเดินโดยอาศัยเส้นทางน้ำตกสวนตูลผ่านบ้านเขาแก้ว บ้านบางดาน เพื่อเดินทัพต่อไปยังคลองสำโรง    สำหรับการเกิดขึ้นของสวนสัตว์สงขลา เม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  แหลมสมิหลา ( Laem Samila )
แหลมสมิหลา ( Laem Samila )

อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น รูปปั้นหนูแมว และรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา  โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ดูร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็นเมี่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนูเกาะแมว อันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของแหลมสมิหลา ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า “มีพ่อค้าชาวจีนผู้หนึ่งคุมเรือสำเภาเดินทางมาค้าขายระหว่างจีนกับสงขลาเป็นประจำ วันหนึ่งพ่อค้าผู้นี้..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com