จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  ย่านเมืองเก่าปัตตานี
ย่านเมืองเก่าปัตตานี

ปัตตานีนับเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีต เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปของพวกพ่อค้าชาวตะวันตก ชาวโปรตุเกสและชาวฮอลันดา  ตั้งสถานีการค้าที่ปัตตานีก่อนที่จะติดต่อกับอยุธยา  เรือสินค้าจากจีนและญี่ปุ่นได้ขนถ่ายแลกเปลี่ยนรับสินค้าจากตะวันตกที่ปัตตานี ไปจำหน่ายต่อที่อยุธยาและที่อื่น ๆ  โปรตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับปัตตานีในปี พ.ศ. 2059  และในสมัยต่อมาก็มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าวานิชชาวอังกฤษ ทำให้ปัตตานีมีความเจริญรุ่งเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ร้านชาชักโรงแรมซีเอส
ร้านชาชักโรงแรมซีเอส

ชาชัก...ศิลปการชงชา หนึ่งในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน ลิ้มลองการดื่มชาชัก หอมกรุ่นด้วยชาเข้มข้น รสกลมกล่อมเสริฟพร้อมโรตีปาแย จิบชาชักเคล้าบรรยากาศสบาย ๆ ทัก ทายนกนางแอ่นฝูงใหญ่ที่บินกลับรังซึ่งอยู่ใต้อาคารของโรงแรม ชาชัก...โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี เครื่องดื่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tambon One Product) ซึ่งโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี ภูมิใจร่วมอนุรักษ์การชงชา “ชาชัก” ให้คงอยู่คู่ปัตตานี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  หาดรูสะมิแล
หาดรูสะมิแล

หาดรูสะมิแล  เป็นทะเลน้ำเค็ม มีชายหาดซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีร้านอาหารไทยมุสลิม อาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู และปลานานาชนิด ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินอย่างสวยงาม ซึ่งสัตว์น้ำทะลมีความหลากหลาย บางชนิดก็หาดูได้ยากและกำลังจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น นาก หอยเพลียง ตลอดจนวิถึการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้านโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำบางชนิด ซึ่งต้องอาศัย..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เมืองโบราณบ้านประแว (เมืองพระวัง)
เมืองโบราณบ้านประแว (เมืองพระวัง)

เมืองโบราณบ้านประแว (เมืองพระวัง) เป็น 1 ใน 3 เมืองของเมืองโบราณยะรัง อยู่ทางด้านเหนือสุดของเมืองโบราณห่างจากเมืองโบราณบ้านจาเละ 300 เมตร ผังเมืองโบราณบ้านประแวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด 470x510 เมตร มีคูน้ำ (คูขุดลึกและแคบ) กำแพงดินและป้อมทั่งสี่มุม ทางด้านทิศตะวันตกมีคลองส่งน้ำขนาดเล็กต่อเชื่อมกับทางน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากบ้านวัด ด้านทิศใต้มีคลองส่งน้ำที่ขุดจากบริเวณป้อมไปเชื่อมกับคูเมืองบริเวณมุมเมืองทางด้านทิศเหนือของเมืองยะรัง ภายในตัว..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์เแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ1. พิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและสิ่งของเครื่องใช้ของพระธรรมโมลี พระพุทธรูป เทวรูปปางต่างๆ พระพิมพ์ พระเครื่อง โบราณวัตถุที่สำคัญ เครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป เครื่องถ้วยไทย-จีน เหรียญที่ระลึก เงินตราและธนบัตรต่างๆ เป็นต้น2. พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จัดแสดงเรื่องราวให้ความรู้และให้การศึกษ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ชุมชนท่องเที่ยวบางปู
ชุมชนท่องเที่ยวบางปู

ชุมชนบางปู เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านอาศัยบริเวณป่าชายเลนเป็นที่ทำกิน เป็นชุมชน มุสลิม ทั้งหมด เดิมทำการประมงพื้นบ้านประมาณ 70% เลี้ยงเป็ดไข่ 30% แต่ปัจจุบันอาชีพหลักค้าขายเสื้อผ้ามือสอง ยังคงเหลือประมงพื้นบ้านประมาณ 30% เป็นชุมชุนที่ไม่มีของมึนเมาแต่งกายสุภาพ เป็นต้นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน  – ป่าชายเลน  – อ่าวปัตตานีทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชน ประกอบด้วย บริเวณป่าชายเลน อ่าวปัตตานี การทำกรงนกและหัวกรงนกเขาชวากิจกรรมการท่องเที่ยวภายใน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดหงสาราม (วัดท่าข้ามหรือวัดใหม่)
วัดหงสาราม (วัดท่าข้ามหรือวัดใหม่)

วัดหงสาราม (วัดท่าข้ามหรือวัดใหม่)วัดที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญประปรมาภิไธยไปประดิษฐานที่หน้าพระอุโบสถ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ปัจจุบันเป็นวัดราษฎร์ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๓ กิโลเมตร มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด ๕๑ ไร่ ๔๘ ตารางวา มีธรณีสงฆ์ ๑๕ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๗๗ ตารางวา และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๒ กิโลเมตรประวัติ วัดหงสารามสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๒๐๐ ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหม่ เพราะย้ายมาตั้งขึ้นใหม่จากวัดเดิมชื่อว่าวัดท่ากุน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วังพิพิธภักดี
วังพิพิธภักดี

วังพิพิธภักดีวังพิพิธภักดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับวังสายบุรี สืบเนื่องจากพระพิพิธภักดี ได้มาหลงรักหลานสาวพระยาสุริยสุนทรรบวรภักดีบุตรชายของเจ้าเมืองยะหริ่ง ต่อมาเมื่อพระพิพิธภักดีได้แต่งงานกับหลานสาวพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี จึงได้สร้างวังพิพิธภักดีเป็นเรือนหออยู่ใกล้ๆ กับวังสายบุรีนั่นเอง วังพิพิธภักดี เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ช่างท้องถิ่นเป็นผู้สร้างโดยนำศิลปะแบบตะวันตกและศิลปะของท้องถิ่นมาผสมผสานกันคือ มีหน้ามุขแบบตะวันตก ลูกกรงบันไดเป็นลายปูนปั้นรูปดอกไม้..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พลับพลารวมใจประชา บ้านละเวง
พลับพลารวมใจประชา บ้านละเวง

พลับพลารวมใจประชา บ้านละเวงเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จฯ มาเป็นประจำทุกปี ทั้งเสด็จ ฯ ส่วนพระองค์ และเสด็จ ฯ ทรงงาน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย)
พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย)

พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อดำ นนฺทิโย) วัดมุจลินทวาปีวิหาร เลขที่ ๑๐ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น เพื่อเทิดเกียรติคุณของหลวงพ่อดำ ผู้อุทิศชีวิตบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่และธำรงไว้ซึ่งเกียรติประวัติของพระอารามหลวง ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานห่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ และเป็นที่เก็บรักษา รวบรวมวัตถุโ..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com