จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  น้าตกธารโต
น้าตกธารโต

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติบางลาง เดิมกรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกธารโตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลลดหลั่นกันมารวม 9 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 20 เมตร และไหลลดหลั่นต่อเนื่องกันลงมาตามซอกหิน ทุกชั้นมีทางเดินเท้าสามารถเดินชมความงามได้ตลอด บริเวณน้ำตกชั้นที่ 3-5 มีศาลาพักชมความงามของน้ำตกและผืนป่า ชั้นที่ 9 เป็นชั้นสูงสุด สายน้ำไหลตกจากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ระยะทางจากชั้น 1-9 ประมาณ 500 เมตร ผ่านไปตามป่าดงดิบร่มครื้น เหมาะแก่การ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ
พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ

ตั้งอยู่บนเนินเขาในตัวเมืองเบตง บริเวณวัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโพธิ์สัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง
วัดโพธิ์สัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง

วัดโพธิ์สัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตงหรือวัดกวนอิม สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1966 โดยได้รวบรวมเงนจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างวัดกวนอิมแห่งนี้ โดยวัดกวนอมแห่งนี้ก่อสร้างอย่างโดดเด่นบริเวณบริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม ดึงดูดทุกสายตาด้วยเจดีย์ 7ชั้น ที่ออกแบบก่อสร้างอย่างงดงาม วัดแห่งนี้ยังป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้ตี้ หวาโ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง
พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง ชั้นหนึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ อาทิ ถ้วยชามเครื่องเคลือบ โต๊ะ ตู้ เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือสำเภาจำลอง กี่ทอผ้า อุปกรณ์ปั่นฝ้าย ส่วนชั้นสองจัดแสดงภาพเก่าเมืองเบตง และข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองนี้ พิพิธภัณฑ์เมืองเบตงยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นจุดชมวิวชั้นดีที่เมื่อขึ้นไปชั้นบนสุดมองลงมาจะเห็นตัวเมืองเบตงได้อย่างชัดเจน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานเทศกาลไก่เบตง
งานเทศกาลไก่เบตง

ประวัติความเป็นมาของไก่เบตง เบตง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย จึงมีสมญานามว่า ใต้สุดสยามเมืองงามชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเชีย ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูง ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน มีอาชีพทำสวนยางเป็นหลัก และเป็นแหล่งกำเนิดไก่ ชนิดหนึ่งที่มีนามว่า ไก่เบตง ไก่พันธ์เนื้อ รสชาติ อร่อย ติดปากผู้ที่ได้ชิมรสชาติ ตามประวัติความเป็นมาของไก่เบตง เข้าใจว่าเป็นไก่ที่มีเชื้อสายมาจากไก่พันธ์แลงซานมีถิ่นกำเนิ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา
งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา

การจัดงานมหกรรมไม้ผล และของดีเมืองยะลา มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา เป็นการยกระดับราคาผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์แก่ทุกส่วนราชการ ประการต่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานมหกรรมนกเขาชวาเสียง
งานมหกรรมนกเขาชวาเสียง

เนื่องจากประชาชนในจังหวัดยะลานิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงเพราะเชื่อว่าเป็น สัตว์มงคลที่จะนำโชคลาภมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ โดยเฉพาะนกเขาที่มี ลักษณะถูกต้องตามตำรา ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองยะลาร่วมกับชมรมผู้ เลี้ยงนกเขาชวา จึงจัดให้มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์อาเซี่ยนครั้งที่ 1 ขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2529 ต่อมาได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด ยะลา ณ สวนขวัญเมือง โดยกำหนดจัดงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของ เดือนมีนาคม ในงานจะมีขบวนแห่โดยกลุ่มผู้เ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ปากบางล่องแก่ง
ปากบางล่องแก่ง

ปากบางล่องแก่ง สายน้ำอันเย็นฉ่ำเสมือนมีชีวิต ที่รอให้ผู้ซึ่งรักการผจญภัยทางน้ำมาสัมผัส และท้าทายทุกชีวิตที่รักในความเร็ว เสมือนการกระตุ้นจิตวิญญาณแห่งความเป็นตัวตน ปากบางล่องแก่ง อยู่ที่บ้านปากบาง ต.ตาเนาะแมเราะ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ใกล้กับหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 6 เป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยทางลำน้ำ มีแก่งหิน และน้ำตก ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้อย่างงดงาม ซึ่งจัดว่าเป็นการล่องแก่งที่มีความยากอยู่ในระดับหนึ่งถึงสอง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  บึงน้ำใส
บึงน้ำใส

บึงน้ำใส บ้านลาแลลูวัส ม5 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดรังสิตาวาส
วัดรังสิตาวาส

วัดรังสิตาวาส ที่ตั้งของวัดอยู่ในเขตชนบท ชื่อเจ้าอาวาส : พระครูใบฎีกานิตย์ ทีปงฺกโร อายุ 67 ปี 12 พรรษา การศึกษา สามัญ ป.4 ทางธรรมน.ธ.ตรี ระยะเวลาในตำแหน่งเจ้าอาวาส 5 ปี  ข้อมูลบุคลากรภายในวัด / สำนักสงฆ์ ชื่อ / ฉายา สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เช่น เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส พระลูกวัด เป็นต้น การศึกษา อายุ ตำแหน่ง / หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง : เช่น เจ้าคณะอำเภอ เลขาฯเจ้าคณะอำเภอ ฯลฯ สามัญ ทางธรร..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com