จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

สถานที่ท่องเที่ยว   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  วัดเกาะสวาด
วัดเกาะสวาด

วัดเกาะสวาด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๗๙ บ้านเกาะสวาด หมู่ที่ ๕ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวััดนราธิวาส วัดเกาะสวาด มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา ตามหลักฐานโฉนด เลขที่ ๘๑๑๕ ให้รับอนุญาตสร้างวัด พ.ศ. ๒๓๘๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๘ ส.ค. ๒๔๔๑ เนื้อที่กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ได้ประกอบพิธีผูกสีมา พ.ศ.๒๔๖๘เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระอธิการติ้ว จนฺทสุวณฺโน พ.ศ.๒๔๓๙เจ้าอาวาสรูปที่ ๒ พระครูเมตรตานฺรักษ์ (แดง อินฺืโซโต) พ.ศ.๒๔๘๘เจ้่าอาวาสรูปที่ ๓ พระอธิก..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพระพุทธ
วัดพระพุทธ

วัดพระพุทธ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๓ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๐๒๙ เป็นวัดเก่าแก่ได้เปลี่ยนชื่อมาแล้วหลายสมัย เช่น๑.วัดใต้ตีน (หมายถึง วัดทางทิศเหนือ) สร้างประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๓๒๐ ต่อมาพระมหาพรหมได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธารามสหมุหสถาน เมื่อได้ปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณปี พ.ศ.๒๓๖๑๒.วัดโพธารามสมุหสถานหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เรียกว่า วัดพระพุทธ (พร่อน) ตามชื่อบ้านพระพุ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดโคกมะม่วง
วัดโคกมะม่วง

วัดโคกมะม่วง ตั้งอยู่ หมู่ ๕ บ้านโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วัดโคกมะม่วง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๘ ในรัชการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้วเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเพื่อพุทธศักราช ๒๔๔๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันมีพระอธิการขุรทรัพย์ อนาลโย เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดนภาราม
วัดนภาราม

ดนภาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ บ้านวัดใหม่ หมู่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๕๗๒๕ อาณาเขต มีทางสาธารณะโดยรอบบริเวณที่ตั้งวัดมีที่ธรณี สงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา น.ส. เลขที่ ๒๐๐๔ พื้นที่ตั้งเป็นพื้นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง ๑๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ โครงสร้างก่อปูน มีระเบียงโดยรอบ กฏิสงฆ์มีจำนวน ๘ หลัง โครง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทอง

วัดพิกุลทอง ตั้งอยู่ที่ ม.๖ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เดิมเป็นที่พักสงฆ์ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ต่อมาท่านพระครูจันทศิริโสภณ ได้มาจำพรรษาและเห็นว่าเป็นที่ลุ่มฤดูฝนน้ำท่วมไม่สะดวกจึงรวบรวมปัจจัยซึ่งที่ดินใหม่จำนวน ๑๕ ไร่ ๒ ตารางวาและย้ายมาที่ดินใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๒๕๒๑ โดยเปลี่ยนจากที่พักสงฆ์เป็็นสำนักสงฆ์ ต่อมาได้ขอยกฐานเป็นวัดราษฎรและได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๒๗..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  ศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ย
ศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ย

ศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ย (เห้งเจีย) ตั้งอยู่ บ้านกำแพง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยคุณแม่แจ่มใส หวังสันติ เป็นผู้มีจิตศรัทธาถวานที่ดินเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๐ ตารางวา ศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ยก่อตั้งมีอาคารถาวรและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๒วัตถุมงคลศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ย๑. ผ้ายันต์สีแดงเหลี่ยมพลาสติก สร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๒๙๒. เหรียญรูปเจ้าพ่อไต่เสี่ย สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔๓. ลูกน้ำเต้ากันไฟ สร้างเมื่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  วัดเกษมประทีป (วัดเกาะสะท้อน)
วัดเกษมประทีป (วัดเกาะสะท้อน)

วัดเกษมประทีป (วัดเกาะสะท้อน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๓ งาน ใช้เป็นคลองส่งน้ำคลองชลประทานทั้งหมด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ วิสุงคามสีมากว้าง ๑๗๗ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร และผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๐..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  สำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง
สำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง

สำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เดิมสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดงเป็นเพียงสถานที่เผาศพประชาชนในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธ มีเพียงศาสา ๑ ศาลาเท่านั้นและในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระปลัดบูญสืบได้รับคำสั่งให้ย้ายมาประจำสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง โดยที่พระปลัดบุญสืบได้ทำการบูรณะสำนักสงฆ์แห่งนี้โดยได้รับบริจากเงินจากผู้มีจิตศรัทธาภายในชุมชนและจากเงินทอดผ้าป่า ได้ทำการบูรณะตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑สำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง จะมี..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  งานของดีเมืองนรา
งานของดีเมืองนรา

งานของดีเมืองนรา เป็นงานที่รวบรวมสิ่งที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดนราธิวาส เช่น งานแสดงศิลปาชีพพิเศษ งานวัดกระจูด งานประชันเสียงนกเขาชวา งานวันลองกอง และงานแข่งเรือกอและ เรือยาว และเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทาน ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า
2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า

2 เมษา รวมใจน้อมเกล้า จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวิ่ง จักรยานเสือภูเขา และกอล์ฟ จัดขิ้นระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี-----------------------------------------ขอขอบคุณรูปภาพจาก : www.kolokcity.go.th..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com