จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมวด คีย์เวิร์ด
ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดสตูล
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) (คลิกชมทั้งหมด)
เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสเมืองเก..
หาดใหญ่–เมดาน–ปาราปัท–เบอร์รัส..
ไทย(สงขลา) – มาเลเซีย(ปีนัง) –..
ทำบุญไหว้พระ 9 วัดในรัฐกลันตัน
ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง 3 วัน 2..
เที่ยวบาหลี สวยที่สุด 4 วัน 3 คืน
เที่ยวเมดาน อินโดนีเซีย 5 วัน ..
ทัวร์เมดาน จากหาดใหญ่ 4 วัน 3 คืน
เกาะสวรรค์ บาหลี อินโดนีเซีย 4..
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
(คลิกชมทั้งหมด)
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี..
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน..
โปรแกรมที่ 4 วันเดียว...เที่ยวนรา..
โปรแกรมที่ 3 วันเดียว...เที่ยวนรา..
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย -..
เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์..
เส้นทางที่ 9 ซิงกอร่า – ลังกาสุกะ – รั..
เส้นทางที่ 7วังประจัน เมืองชายแดนการค้..
เส้นทางที่ 8 หาดใหญ่ – สงขลา – ปีนัง –..
เส้นทางที่ 10ผจญภัยในถ้ำน้ำ ชมความงาม ..
ค้นหาสถานที่ต่างๆ ตามหมวด
เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย
สถานที่ท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยวโดยทัวร์อื่นๆ
รายชื่อและที่ตั้งมัสยิด
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สิ่งอำนวยความสะดวก
การคมนาคม

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)
สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
สมาคมโรงแรมไทย
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด
ท่องเที่ยววิถีไทย
ลองสเตย์
โฮมสเตย์
เทศบาลเมืองปัตตานี
ลิงค์ทั้งหมด

 

เส้นทางท่องเที่ยวโดยนักวิจัย   ทั้งหมด
tag  จังหวัดสงขลา     tag  จังหวัดปัตตานี     tag  จังหวัดสตูล     tag  จังหวัดยะลา     tag  จังหวัดนราธิวาส    
tag  เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี” โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”
เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี”  โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”

เส้นทาง สงขลา - ปัตตานี - สงขลา “2 วัน 1 คืน....เที่ยวปัตตานี”โปรแกรม “เยือนถิ่นอารยธรรม สัมผัสธรรมชาติ...ปัตตานี”วันที่ 1 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าออกเดินทางจากจังหวัดสงขลาสักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดียชมมัสยิดกรือเซะมรดกอารยธรรมแห่งมหานครปัตตานีชมสถาป..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย - เบตง-ยะลา-ปัตตานี-หาดใหญ่ “3 วัน 2 คืน....เที่ยวยะลา” โปรแกรม “ลอด 2 อุโมงค์ สัมผัสวัฒนธรรม 3 ศาสนา”
เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย - เบตง-ยะลา-ปัตตานี-หาดใหญ่ “3 วัน 2 คืน....เที่ยวยะลา” โปรแกรม “ลอด 2 อุโมงค์ สัมผัสวัฒนธรรม 3 ศาสนา”

เส้นทาง หาดใหญ่-ด่านประกอบ- มาเลเซีย - เบตง-ยะลา-ปัตตานี-หาดใหญ่ “3 วัน 2 คืน....เที่ยวยะลา”โปรแกรม “ลอด 2 อุโมงค์ สัมผัสวัฒนธรรม 3 ศาสนา”วันที่ 1 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางจากหาดใหญ่เที่ยวชมอุโมงค์เขาน้ำค้าง ซึ่งเคยเป็นที่หลบภัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา อ.นาทวี เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ ผ่านประเทศมาเลเซีย ไปด่านเบตง จ.ยะลา12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง13.00 น. เดินทางต่อถึงเบตง ชมทัศนียภาพยามเช้าของเมือง..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เส้นทาง สงขลา – สตูล “สัมผัสมหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้”
เส้นทาง สงขลา – สตูล  “สัมผัสมหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้”

เส้นทาง สงขลา – สตูล  “สัมผัสมหัศจรรย์ 2 ฝั่งทะเลใต้” วันที่ 1 หาดใหญ่ ซิตี้ ทัวร์ 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทางจากที่พักรับประทานอาหารเช้าตามแบบฉบับเมืองหาดใหญ่ เช่น ติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา เลือกรับประทานได้ตามร้านอาหารทั่วไปภายในเมืองหาดใหญ่ เดินทางต่อไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ องค์ใหญ่อันดับ 4 ของโลกที่วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ใน สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่(Hatyai Park) นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสักการะท้าวมหาพรหม..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อม 6 เมืองเก่า (old town) IMT-GT สงขลา-ปัตตานี-ปีนัง-มะละกา-ปาดัง-ซาวาลันโต้วันที่ 1 สงขลา-ปัตตานี07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเดินทางจากที่พักเที่ยวชมย่านเมืองเก่าสงขลา บริเวณถนนนางงาม นครนอก นครใน ชมสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลสไตล์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา วัดมัชฌิมาวาส เป็นต้น เดินทางไปอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สักการะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ เที่ยวชมวัดมุจลินทราปีวิหาร อำเภอหนองจิก 13.00 น. เดินท..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่มีความผสมผสานกันระหว่าง 3 ศาสนา มีการเที่ยวชมวัดวาอาราม มัสยิดและศาลเจ้า   โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองเก่า(Old Town)จังหวัดสงขลา City Tour ที่จังหวัดสตูล  เชื่อมต่อไปเที่ยวชมวัดเก่าแก่ และชมมัสยิดที่มีอายุกว่าร้อยปีของจังหวัดปัตตานี จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และไปชมเมืองเก่าที่เมืองปินัง เมืองมะละกา ของประเทศมาเลเซีย และเมืองเมดาน ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 4 เส้นทางขอพร เสริมโชคชะตา และท่องเที่ยวเมืองชายแดน
โปรแกรมที่ 4 เส้นทางขอพร เสริมโชคชะตา และท่องเที่ยวเมืองชายแดน

โปรแกรมที่ 4 เส้นทางขอพร เสริมโชคชะตา และท่องเที่ยวเมืองชายแดน08.00 น. เดินทางจากที่พักหาดใหญ่/สงขลา เดินทางต่อไปวัดป่ากอ อ.นาหม่อม สักการะรูปเหมือนอาจารย์ทอง อาบน้ำมนต์เสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง วัดนาทวี อ.นาทวี ดูดวงเสริมโชคชะตากับพ่อท่านพุฒเที่ยวชมอุโมงค์เขาน้ำค้าง สถานที่กำบังหลบภัยของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา สมัยสู้รบกับรัฐบาลมาเลเซียและไทย จากอุโมงค์เขาน้ำค้างนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปประเทศมาเลเซียได้โดยผ่านด่านบ้านประกอบเข้าไป13.00 ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระ
โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระ

โปรแกรมที่ 3 เส้นทางมนต์เสน่ห์คาบสมุทรสทิงพระวันที่ 1 เกาะยอ08.00 น. เดินทางจากที่พักหาดใหญ่/สงขลาไปสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง ชมหอประวัติศาสตร์พลเอกเปรม และเดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ข้ามสะพานเปรม ติณสูลานนท์ชมวิวทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลา สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ที่วัดแหลมพ้อเกาะยอเที่ยวชมสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยปักษ์ใต้ที่วัดท้ายยอชมการเลี้ยงปลาในกระชังและการทอผ้าเกาะยอของกลุ่มแม่..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip)
โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip)

โปรแกรมที่ 2 สงขลา City Tour (one day trip) 08.00 น. เดินทางจากที่พักหาดใหญ่หรือสงขลาไปย่านเมืองเก่าสงขลา กิจกรรม city tour เริ่มจากพิพิธภัณฑ์พะธำมะรงค์ เรื่องราวประวัติศาสตร์พลเอกาเปรม ติณสูลานนท์ กำแพงเมืองเก่า ประวัติการตั้งเมืองสงขลา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ชมสถาปัตยกรรมโคโลเนี่ยลสไตล์ ที่ถนนนครนอก นครในเที่ยวชมจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาสเลือกชิมขนมและอาหารพื้นถิ่นที่ และเลือกซื้อของที่ระลึกที่ถนนนางงา..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 1 หาดใหญ่ซิตี้ ทัวร์ (one day trip)
โปรแกรมที่ 1 หาดใหญ่ซิตี้ ทัวร์ (one day trip)

โปรแกรมที่ 1 หาดใหญ่ซิตี้ ทัวร์ (one day trip) 08.00 น. เดินทางจากที่พักรับประทานอาหารเช้าตามแบบฉบับเมืองหาดใหญ่ เช่น ติ่มซำ ขนมจีบซาลาเปา เลือกรับประทานได้ตามร้านอาหารทั่วไปภายในเมืองหาดใหญ่เดินทางต่อไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ องค์ใหญ่อันดับ 4 ของโลก วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (Hatyai Park)นั่งกระเช้าลอยฟ้าไปสักการะท้าวมหาพรหม พระพุทธมหามงคล และเจ้าแม่กวนอิมชมวิวเมืองหาดใหญ่บนเขาคอหงส์ และสัมผัสความหนาวเ..

 

...อ่านต่อ...

 

tag  โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี โปรแกรม “สัมผัสปัตตานีเมืองแห่ง 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู”
โปรแกรมที่ 1 วันเดียว....เที่ยวปัตตานี โปรแกรม “สัมผัสปัตตานีเมืองแห่ง 3 วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู”

08.00 น. ออกเดินทางจากที่พักสักการะรูปเหมือนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ชมมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูปทรงคล้ายกับ “ทัชมาฮาล” ประเทศอินเดียเยี่ยมชมวัดมุจลินทวาปีวิหารหรือวัดตุยงนมัสการหลวงพ่อดำถือเป็นวัดเก่าแก่และวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดปัตตานี12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 13.00 น. เดินทางต่อแวะสัมผัสธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกท..

 

...อ่านต่อ...

 

 

หน้า : 1 2 3

   
หน้าหลัก | ข้อมูล 5 จังหวัดชายแดนใต้ | เส้นทางท่องเที่ยวอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) | เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้ | รายงานสรุปแต่ละจังหวัด
 
ผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา บุนนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถนนเจริญประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มือถือ 081-6980383 โทรศัพท์ +66-73-313-929 Fax+ 66-73-312-232
E-mail Address : saranya.b@psu.ac.th; bsaranya70@hotmail.com
---------------------
Developed and Designed by ME-FI dot com